In het Meetjesland

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij … 
In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorgIets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Evenementen en vormingen

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.
——————————————————————–

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

Save The Date

2019 wordt een scharnierjaar. Nieuwe lokale en provinciale bestuursploegen gaan van start. We kiezen een nieuw Vlaams Parlement. Samen met burgers en diverse organisaties willen lokale en regionale beleidsmakers een warmhartig woonbeleid uittekenen, om zo een antwoord te zoeken op één van de grotere uitdagingen van de toekomst: WONEN.

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen wonen? Hoe versterken we het sociale weefsel in steeds compactere woonkernen? Vindt iedereen op de woonmarkt een passend aanbod? Hoe creëren we kansen voor duurzame woonkeuzes?

VVSG en Slim Wonen en Leven slaan de handen in elkaar en bieden u samen met hun partners de Woondag aan. Op de Woondag maak je kennis met tal van interessante sprekers, boeiende projecten en innoverende praktijken. Hiermee kan je enthousiast en vol inspiratie aan de slag met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. In meer dan 20 sessies zoomen we breed én diep in op duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen en op aangename woonomgevingen om in te leven.

Noteer dus 6 december (sinterklaas!) met stip in uw agenda. Later berichten ze op www.woondag.be nog over het programma, inschrijving en infobeurs.

 Wist je dat …

Er een Facebookpagina genaamd: ‘Jongeren-NetWERK Meetjesland’ werd opgericht?
Deze pagina werd opgericht om het aanbod aan evenementen en activiteiten die over arbeid  gaan, te promoten. Vaak weten sommige organisaties of diensten niet dat er een aanbod is voor hun doelgroep (bijvoorbeeld een jobbeurs, netwerkmoment …). Dit zou een privégroep zijn waar organisaties/partners zitten die de doelgroep NEET-jongeren* bereiken. Zij kunnen dit dan communiceren naar collega’s, jongeren …

* NEET-jongeren:

Jongeren tussen de 15-24 jaar (Not in Employment, Education or Training).

 •   Hebben geen opleiding gehad tijdens de reflectieperiode van 4 weken
 •   Volgen geen aanbod in het reguliere onderwijs
 •   Zijn niet aan het werk (als jobstudent)
 •   Volgen geen opleiding buiten het reguliere onderwijs

—————————————————————————————————-

WWW.eerstelijnszone.be staat online. Voorlopig nog maar één pagina per zone, met situering en contactgegevens. De komende weken werkt men een voorbeeldzone verder uit met info die ze voor elke zone willen voorzien, en die elke zone dan zelf verder kan aanvullen. Begin september wordt die voorbeeldzone verwacht.
———————————————————————————————

Vacatures

 

 • BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN in Regio Eeklo-Zelzate zoekt een Eerstelijnspsycholoog voor volwassenen (m/v/x) regio Eeklo, Zelfstandige activiteit – zie vacature
 • Het PAKT, netwerk artikel 107 regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, zoekt voor zijn Netwerkpunt een deeltijdse medewerker (0,75 VTE) – zie vacature
 • Het VCLB Meetjesland zoekt een Maatschappelijk werker (m/v/x) en Psychopedagogisch werkers (m/v/x)- zie vacature
 • OCMW Evergem zoekt een Maatschappelijk Werker – Schuldhulp –  zie vacature en een  Maatschappelijk werker – algemene sociale dienst –  zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – zie vacature
 • WELZIJNSBAND MEETJESLAND in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – Team Activering (Niveau B1-B3) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Verantwoordelijke thuiszorg – zie vacature
Nieuws