Iets voor u?

 • Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
 • Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg?
 • Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan?
 • Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?
 • En werkt u in de regio Meetjesland?

Schrijf u en uw collega’s dan in voor de intersectorale intervisies Meetjesland!

Over de intervisor

Dr. Gunther Degraeve is een volwassen-psychiater met een specifieke interesse in verstandelijke beperking, gedrags- en ontwikkelings-stoornissen. Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring binnen de VAPH-sector. Hij heeft een eigen praktijk in Maldegem, is verbonden aan het P.C. dr. Guislain (afdelingsarts op afdelingen voor verslaving, angst- en stemmingsstoornissen, verstandelijke beperking) en is als consulterend psychiater verbonden aan een aantal VAPH-voorzieningen. Zijn therapeutische opleiding is kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie waardoor hij gericht is op een verduidelijken van de propleemomschrijving en hoe deze te vertalen in praktische stappen, uitgaande van de sterktes van de cliënt en diens context.

In de intervisie worden (complexe) casussen voorgesteld en verrijkt vanuit de diverse invalshoeken van de aanwezigen. Naast casuïstiek is er ook ruimte om een onderwerp theoretisch, deontologisch, ethisch,… uit te diepen.

Wat verwachten we van de deelnemers?

 • Een actieve inbreng
 • ! Let op! Omwille van het leerproces vragen wij deelnemers om zich te engageren voor ALLE DRIE de sessies!
 • Een casus waarrond u vragen heeft, vooraf bezorgen aan de intervisor
 • Werkzaam zijn in de regio

Wat kan u verwachten?

 • Drie intervisiesessies van 2 uur in kleine groepjes
 • Een boeiend intervisiemoment met externe collega’s uit de praktijk
 • Kennisverruiming en persoonlijke groei via het inbrengen of delen van eigen praktijkervaringen m.b.t. geestelijke gezondheid
 • Kennis verwerven m.b.t .  de werking en mogelijkheden van de verschillende diensten werkzaam op het terrein van geestelijke gezondheid
 • Leren kennen van collega’s actief in de eigen regio

Practisch

Wanneer:

– 24 september 2018 van 15u tot 17u

– 22 oktober 2018 van 15u tot 17u

– 19 november 2018 van 15u tot 17u

Locatie: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo. Parkeren kan gratis in het park.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan tot en met 18 september 2018 door een mail te sturen naar rwom@meetjesland.be met vermelding van uw naam, organisatie, functie en uw contactgegevens. Er is een maximum van 10 deelnemers. Na de deadline wordt contact met u opgenomen om de casus(sen) aan te leveren.

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door SEL Zorgregio Gent vzw  (www.selgent.be) en het PAKT(www. pakt.be) i.s.m. het RWOM (www.rwom.be).

 

Evenementen