Over Welzijn in het Meetjesland!
Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland december 2018

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be

In het Meetjesland

Kent u het aanbod GGZ voor personen met een (verstandelijke) beperking en een psychische problematiek in het Meetjesland!?  Meer informatie

————————————————————————–

Wist je dat … 

KOM Kunst Op Maat, bestaat…
Een nieuwe vzw  met als doelstelling mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren tot zo inclusief mogelijke participatie aan het vrijetijdsleven, in het bijzonder op het veld van de kunsten. Meer informatie
————————————————————————–
de Samenspraakfiche bestaat … 
Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd ‘Samenspraak’ gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info
————————————————————————–
De Holebifoon wordt Lumi … 
De werking van de Holebifoon was door de jaren heen verruimd naar alle vragen over gender en seksuele voorkeur. Om verwarring te vermijden werd de eerder beperkende naam gewijzigd naar Lumi. Zie website.
————————————————————————–
De presentaties van de Sociale Plattegrond Crisis beschikbaar zijn …
Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseerde op 27 november een sociale plattegrond rond het thema doorverwijzing bij crisis. De presentaties vind je hier.

Mini sociale kaart crisis
Naar aanleiding van de sociale plattegrond rond crisis werd een mini-sociale kaart rond crisis uitgewerkt.

————————————————————————–

Evenementen en vormingen

Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen
Gezin en Handicap organiseert op 6 december een infonamiddag over inschrijven bij VAPH en terugbetaling van hulpmiddelen voor eerstelijnswerkers in de sociale sector. Meer info
————————————————————————–

Inspiratie en steun bij verlenen hulp aan jongvolwassenen
Het IROJ OVL (werkgroep jongvolwassenen) organiseert op maandag 10 dec 2018 een vormingsmoment voor stafmedewerkers en hulpverleners die werken met jongvolwassenen. Inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven worden toegelicht. Zie programma.
————————————————————————–

Netwerkmoment Dorp Dynamiek – dinsdag 11 december 2018
Het project Dorp Dynamiek wil een start nemen met uitwisseling van kennis en expertise over participatie en sociale cohesie. Meer informatie
————————————————————————–

Studiedag Sterke gesprekken in de hulpverlening
De Zuidpoort vzw organiseert op 17 en 20 december studiedagen rond Sterke gesprekken in de hulpverlening, over de stress die mensen in armoede ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Zie website.
————————————————————————–

tZitemzo … met de instemming in de jeugdhulp
tZitemzo organiseert op 17 december een vorming rond de instemming van jongeren in de jeugdhulp. Tijdens deze vorming gaan we uitgebreid in op dit instemmingsrecht van de minderjarige cliënt. Zie website.
————————————————————————–
Interactieve vorming en intervisie rond ouderverstoting
Het Steunpunt Ouderverstoting organiseert op 13 december 2018 een interactieve vorming en/of intervisiemoment voor professionelen rond ouderverstoting. Meer info en inschrijven

————————————————————————–

Cultuursensitief werken via Mind-Spring
CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 14 januari 2019 een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW’s in Oost-Vlaanderen. Zie folder.
————————————————————————–
Ondersteuningsaanbod Gezin en Handicap najaar 2018
Gezin en Handicap biedt ook dit najaar een divers ondersteuningsaanbod aan: zie overzicht.
————————————————————————–
Vormingen HoGENT
Een overzicht van de komende vormingen van HoGENT vind je hier.

Oproep!

Projectoproep gezondheidsvaardigheden
De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep rond versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. Zie mail.
————————————————————————–
Oproep uitbreiding crisishulpverlening
Naar aanleiding van de  vaststelling dat zowel voor crisisbegeleiding als voor crisisverblijf maar al te vaak geen geschikte vrije plaats gevonden wordt, besliste de Vlaamse overheid dat er in 2019 een extra aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij komt in alle regionale crisisnetwerken. Deze uitbreiding investeert in een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp […] Oproep uitbreiding crisisjeugdhulp

Goed doel

Maandag 17 december 2018
11u45-13u30
Ondertussen is het een jaarlijkse gewoonte… Ook dit jaar nodigt Wijkcentrum de Kring jullie uit voor een spaghettimiddag. Schuif samen met je collega’s, vrienden of familie aan voor een heerlijk bord spaghetti!
De volledige opbrengst van de namiddag zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de werking van Wijkcentrum De Kring.
Het concept is heel eenvoudig: Zij zorgen voor lekkere (vegetarische) spaghetti met aansluitend een dessertbord en tasje koffie of thee. Daarvoor vragen ze een bijdrage van 12,50 euro.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dat kan je hier doen. Inschrijven kan tot 14 december of tot volzetting. Je inschrijving is pas definitief na betaling van € 12,50 per persoon op BE 46 8901 7435 8036.

RWOM ontving volgende nieuwsbrieven:

Nieuws