Het Meetjeslands netwerk Personen met een Beperking komt op voor de belangen van personen met een beperking in de ontwikkeling van de eerstelijnszone’s!

Dinsdag 26 maart 2019 om 9u30
We starten met een infomoment over de ontwikkeling van de eerstelijnszones en het GBO in onze regio. Gevolgd door een regionale uitwisseling over de meerwaarde van de eerstelijnszone voor de levenskwaliteit van personen met een beperking.

Interesse? via deze link ontvangt u meer informatie.

Op 01 maart 2019 organiseert Samana café we een kennismakingsdrink voor het Meetjesland
Voor wie?

  • de verschillende gemeentebesturen
  • de verantwoordelijken van de Welzijnorganisaties
  • de Samana Kernen

Bedoeling is om het Samana Café eens nader toe te lichten:

  • Samana          = vroeger “Ziekenzorg”
  • Samana Café = om mensen de mogelijkheid te geven uit hun isolement te komen en eens aangenaam op “café” te gaan voor een gezellige babbel, mensen te ontmoeten en eventueel iets op te steken van onze info-avonden.

Voor meer informatie: uitnodiging en folder

—————————————————————————————————–

Een hogere vergoeding voor sommige vrijwilligers kan …

 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde categorieën vrijwilligers een hogere kostenvergoeding ontvangen. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector, in de nachtoppas en in het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
Het gaat enkel om een verhoging van de jaargrens tot 1.338,40 euro. Op dagbasis blijft de traditionele grens van 34,71 euro behouden.

Meer informatie lees je hier.

Projectoproep LEADER en provinciale projecten
OOK ALS ORGANISATIE UIT DE SOCIALE SECTOR KAN JE EEN PROJECT INDIENEN
 
Plattelandsontwikkeling is een samenspel van tal van mensen, organisaties en factoren. Ook als organisatie uit de sociale sector kan je hier je steentje toe bijdragen en een project indienen. Kansen liggen er o.a. in projecten die werken aan toegang tot grondrechten, kinderarmoede, stimuleren van informele zorg, laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg, kinderarmoede op het platteland, sociale cohesie, problematieken binnen de landbouwsector, …

Enkele voorbeelden van projecten zijn:
 

Voor meer inspiratie kan je ook surfen naar de EU-projectendatabank van de provincie Oost-Vlaanderen of de website van het Plattelandsloket.

Meer informatie vindt u via deze link.

Forum ‘De Sociale Zekerheid van de Toekomst’: 28 februari 2019

 

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

Lees meer

 

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

 

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.
Lees meer

2 de inspiratiedag participatief werken op 12 maart 2019. Meer informatie.

VACATURES

Het Namaste-huis zoekt  een halftijdse vacature sociaal administratieve medewerker. Zie vacature

Nieuws