Het RWO MEETJESLAND wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2019!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland januari 2019

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be
– !SAVE THE DATE! – 

Sociale tewerkstelling in het Meetjesland. 

Donderdagnamiddag 21 februari 2019

Wat zijn de noden van de sociale economie bedrijven in onze regio?
Wat zijn de uitdagingen naar activering en sociale economie?
Welke uitdagingen ondervinden doorverwijzers?
Is er ook een tekort aan opdrachten in de regio?
Korte toelichting Woon-werk decreet
Voorstelling van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen. Wat houdt elke maatregel in en wie organiseert het in de regio?

Een job/netwerkbeurs met een voorstelling van de sociale economiebedrijven, arbeidszorginitiatieven, lokale diensteneconomie, ….  in het Meetjesland. We voorzien ook een hapje en een drankje.

Locatie
Gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem (beneden verdieping)

U mag deze ‘Save the Date’ verder verspreiden naar uw collega’s. 

deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Inschrijven kan reeds via deze link.
————————————————————————————————

Vanaf januari 2019 zal MFC Meetjesland zich anders organiseren:

  • Ze hebben vanaf januari 2019 5 leefgroepen die volcontinu verblijf organiseren.
  • Ze integreren de kortdurende krachtgerichte contextbegeleidingen in de gehele werking

Met deze  vijfde leefgroep spelen we in op de vragen van de verwijzers en vele maatschappelijke behoeften. Zo bieden we de mogelijkheid aan tot meer weekendverblijf. Meer informatie

————————————————————————–

Met ‘Autodelen Meetjesland’ willen Natuurpunt en Partners Meetjesland en autodelen.net autodelen voor iedereen mogelijk maken in het meetjesland. Daarbij hebben ze bijzondere aandacht voor mensen met mobiliteitsbeperkingen, gaande van mensen die niet (meer) in staat zijn om een wagen te besturen tot mensen met weinig middelen. Autodelen als oplossing voor iedereen die niet altijd geraakt waar hij/zij zou willen. Dit kan in de vorm van Avira-projecten, het delen van wagens met vrijwillige chauffeurs, een booschappendienst…
Kom jij als hulpverlener dagelijks in contact met mobiliteitsbehoeften die niet vervuld geraken? Of staan de aangepaste wagens van jouw organisatie vaak stil en bekijken jullie graag de mogelijkheid om deze te delen?  Bekijk hier de oplossing 

————————————————————————–

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Meer weten? Lees het persbericht.

——————————————————————————-
Cultuursensitief werken via Mind-Spring
CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 14 januari 2019 een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW’s in Oost-Vlaanderen. Zie folder.
————————————————————————–
Save the date voor klinisch psychologen en orthopedagogen

Vanaf januari 2019 gaat de “RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen” van start (zie http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag). Dit betekent, dat klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen te realiseren zich tot 11.02.2019 bij de netwerken GGZ voor volwassenen kandidaat kunnen stellen.
In het kader hiervan organiseert Het PAKT, netwerk GGZ volwassenen voor de regio Gent- Eeklo en Vlaamse-Ardennen een infomoment voor klinisch psychologen/orthopedagogen met aansluitend de mogelijkheid voor vragen en een kleine receptie. Het infomoment vindt plaats op 15.01.2019 van 19u30 tot 22u00 in het Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent. Inschrijven kan tot en met 11 januari via deze link.
————————————————————————–

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent bestaat 15 jaar en organiseert de eerste week van februari een studienamiddag en twee workshopdagen over SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) bij kinderen en jongeren. Uitnodiging

————————————————————————–

IMPULSDAG In de roes van mensen met een beperking Oost-Vlaanderen
Op donderdag 14 februari 2019 van 9u tot 16u30 organiseert de Oost-Vlaamse CGG en Logo’s, samen met SAM en VAD, een studiedag rond problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Na een plenaire lezing zijn er praktijkgerichte workshops.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in.
————————————————————————–

Vacatures

Nieuws