Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Het Huis van het Kind Maldegem organiseert samen met Magenta een ondersteuningstraject van 4 avonden. filmpje en website, Meer informatie


Infomoment Het PAKT – Meetjesland
Op vrijdag 5 April 2019 organiseert Het PAKT een infomoment om zijn werking toe te lichten aan actoren in de regio Meetjesland. Dit moment zal plaats vinden in het Streekhuis Heldenpark te Eeklo van 9-12u.
U zal meer inzicht krijgen in het ontstaan van het netwerk PAKT alsook in zijn initiatieven. Zo wordt onder meer het initiatief ELP (eerstelijnspsychologische functie) besproken maar ook meer gekende initiatieven zoals het MOBiL Team en het Mobiel Crisisteam. Na de presentie is er ruimte voorzien voor vragen en opmerkingen. Meer info en inschrijving


Meetjeslandse deelnemers dag van de zorg
Op 17 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de Gentse organisaties die deelnemen vind je hier.


Het MOPB* komt op voor de belangen van personen met een beperking in de ontwikkeling van de  eerstelijnszone’s. *Meetjeslands Overleg/netwerk van partners die ondersteuning bieden aan Personen met een Beperking. dinsdag 26 maart 2019. Programma en inschrijving.

Save The Date

Een Cluster-ring is een reeks van 3 ontmoetingsnamiddagen rond een specifiek thema. Het PAKT wil op deze manier netwerking bij hulp- en dienstverleners bevorderen en hen inzicht bieden in het aanbod binnen de GGZ. Dit jaar koos Het PAKT voor het thema ‘Laagdrempelige en toegankelijke zorg’
U kan rondneuzen op de standenmarkt en/of aansluiten bij een aantal voorstellingen. De 1ste cluster-ring* vindt plaats op 28 mei 2019 in het streekhuis Heldenpark te Eeklo van 13u tot 16u.  hou deze datum alvast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.
*Een 2de en 3de cluster-ring worden georganiseerd in de regio Vlaamse Ardennen en Gent.

Oproep

Oproep kandidaturen voor de Zorgraden

Eerstelijnszone Oost-Meetjesland en Eerstelijnszone West-Meetjesland zijn momenteel op zoek naar gedreven mensen die zich willen engageren om deel uit te maken van de zorgraad. Meer informatie

Wist je dat …

De Barometer 2019: lokale ouderenraden in cijfers klaar is …

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bevroeg voor de derde keer de lokale ouderenraden. Deze keer over het werkingsjaar 2017. De resultaten van deze bevraging ontdek je in het barometerrapport waarin zowel de werking, ondersteuningsnoden als toekomstwensen van lokale ouderenraden worden belicht. In totaal namen 140 ouderenraden deel. Zij tonen een grote mate van bedrijvigheid aan en zijn zeer tevreden over het aanbod van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Ontdek hier de volledige resultaten.
———————————————————————————————————

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) voor dummies bestaat …
De “Uitbouw geïntegreerd breed onthaal” is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Wellicht hebt u er al van gehoord, en misschien weet u al dat het in de basis gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo’n “breed onthaal”? 10 wist-je-datjes op een rijtje: Lees meer
———————————————————————————————————

Een nieuwe zorgorganisatie werd opgericht …

De vzw’s Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en 4 vzw’s Thuisverpleging hebben samen een nieuwe zorgorganisatie opgericht om betere zorg en een beter antwoord op de actuele noden te kunnen bieden. Meer info en inschrijven op hun nieuwsbrief

Evenementen en vormingen

Symposium JOTA project

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie website.

Leer- en deeldag eerstelijnszones

Op 19 maart 2019 komen alle eerstelijnszones in Antwerpen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Meer info en inschrijven

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Informatievoormiddag dubbeldiagnose

Sinds 2 jaar is het Zorgcircuit/Netwerk volwassenen met dubbele diagnose Oost-Vlaanderen (volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen) opnieuw actief. Dit wordt in de verf met een informatievoormiddag voor professionelen op 28 maart. Zie uitnodiging.

Stoemp-inspiratiedag

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag rond gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Meer informatie, inschrijven en overzicht werkbezoeken.

Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 4 april een vorming rond Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Zie website.

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Escaperoom rond dementie

Met ‘Bouw aan begrip’ bouwt #ANTcollectief een inhoudelijke escape room over het thema dementie, in samenwerking met Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen. De opening vindt plaats op 27 april. Zie website.

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht

Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

Vacature

Het OCMW Eeklo zoekt een Diensthoofd zorg- en ouderenbeleid. Zie vacature

  • De Triangel zoekt begeleid(st)ers voor zowel Paviljoentje als Pimpernel. Solliciteren voor 17 maart.
  • Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) zoekt procesbegeleider val- en fractuurpreventie in Oost-Vlaanderen. Zie vacature.
  • Het Mobiel Care Team RADAR is op zoek naar een netwerkpsychiater voor 10u. Zie vacature
  • Het Namaste-huis zoekt  een halftijdse vacature sociaal administratieve medewerker. Zie vacature

 

 

Nieuws