Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in werking getreden.

Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieuwe huurcontracten? …
U vindt hier de uitnodiging voor de vormingen Vlaams woninghuurdecreet

——————————————————————————————————–

Veranderforum ELZ Oost- en West-Meetjesland
Het volgende veranderforum voor de ELZ Oost- en West-Meetjesland zal doorgaan op donderdag 9 mei 2019 om 20u in het WZC Avondzegen te Eeklo. Het belangrijkste onderwerp voor deze avond zal de samenstelling van de zorgraden worden met voorstelling van de kandidaten.

———————————————————————————————————

Een Cluster-ring is een reeks van 3 ontmoetingsnamiddagen rond een specifiek thema. Het PAKT wil op deze manier netwerking bij hulp- en dienstverleners bevorderen en hen inzicht bieden in het aanbod binnen de GGZ. Dit jaar koos Het PAKT voor het thema ‘Laagdrempelige en toegankelijke zorg’
U kan rondneuzen op de standenmarkt en/of aansluiten bij een aantal voorstellingen. De 1ste cluster-ring* vindt plaats op 28 mei 2019 in het streekhuis Heldenpark te Eeklo van 13u tot 16u.  hou deze datum alvast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.
*Een 2de en 3de cluster-ring worden georganiseerd in de regio Vlaamse Ardennen en Gent.
—————————————————————————————————————–

Wist je dat …

Op 19 maart vond de Leer- en deeldag voor eerstelijnszones plaats. Een sfeerbeeld vind je hier.
——————————————————————————————————————–
Vreemdgaan, de methodiek die medewerkers wil stimuleren om een kijkje te nemen in een andere organisatie, gaat op 1 mei opnieuw van start. Wil je graag een vacature opmaken of zelf er op uit trekken? Klik hier voor alle info: https://drive.google.com/file/d/1kqQ9VPQpacC9ZC9kYc3C_SQm7sGDdtGz/view

Evenementen en vormingen

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht
Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website.

HCA Oost-Vlaanderen vzw bestaat 10 jaar
HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en constructieve afhandelingen) bestaat 10 jaar en viert dat op 16 mei met een aantal interessante workshops en een meet and greet. Zie uitnodiging.

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen
Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Een ZOROO-Symposium.
Op 28 mei 2019 organiseert de SEL vanuit de werkgroep ZOROO (Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement) een ZOROO-symposium. Meer informatie

Besteding van een persoonsvolgend budget
Het VAPH organiseert op 7 juni een informatiesessie over de besteding van een persoonsvolgend budget. Zie nieuwsbrief en website.

Mind-Spring programma
Werkt u met vluchtelingen en/of migranten? Wilt u meer weten over de inhoud van Mind-Spring programma?
Kom naar onze workshop Mind-Spring voor hulpverleners op 14 juni van 14u00 tot 16u30 in Visserij 153. Meer informatie

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

REBOOTKAMP Herstart jezelf, samen met andere gamers
Reboot is een kamp voor jongeren (15j- 18j) die overmatig gamen en offline nood hebben aan een herstart.
Vanuit de invalshoeken preventie, vroeginterventie en hulpverlening, zetten CGG Waas en Dender, CGG Eclips en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen actief in op het thema gamen. Meer informatie en folder

Vacature

CAR Klim Op zoekt een psycholo(o)g(e) (contract onbepaalde duur) om hun team in Eeklo te versterken. vacature

Nieuws