Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Cluster-ring Laagdrempelige en toegankelijke zorg – dinsdag 28 mei 2019 – Strekhuis Heldenpark

Het PAKT organiseert voor de 11ste keer een cluster-ring! Blijf als hulpverlener niet in je gekende cirkel hangen maar breid je netwerk uit en kom cluster-ringen! Aan de hand van een standenmarkt krijg je zicht op het aanbod binnen de Geestelijke Gezondheidszorg rond het thema ‘laagdrempelige en toegankelijke zorg’. Loop vrij in en uit en bepaald je eigen namiddag. Leer de man achter het aanbod kennen, kom elkaar tegen in onze koffiecorner en vind elkaar nadien zonder moeite terug in het werkveld.
Uitnodiging en inschrijving

———————————————————————————————————-

Begin deze maand trad de nieuwe vzw-wetgeving in werking.
Is jouw organisatie al mee? Op 4 juni 2019 organiseert COMEET een infosessie voor verenigingen waarin de nieuwe wetgeving van naaldje tot draadje toegelicht wordt. Meer informatie.
——————————————————————————————————–

Praktijkbezoeken participatie – 11 juni 2019. Wie met participatie bezig is, weet dat dit een proces is met vele fasen. Dorp Dynamiek neemt het participatieproces van twee praktijkvoorbeelden onder de loep. We gaan ze bezoeken tijdens een rondrit en ontrafelen het proces van een top-down en een bottom-up voorbeeld. Meer informatie.

Wist je dat…

 

Sinds begin dit jaar kiest MFC Meetjesland nog resoluter voor een groeigerichte aanpak.

Ze ondersteunen en begeleiden kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in het:

–          ontwikkelen van hun mogelijkheden

–          in handen nemen van hun functioneren

–          doorwerken van moeilijkheden

Het is hun missie om hen zo te mogen helpen in hun groei naar autonomie in verbondenheid.  Ze begeleiden deze groeiprocessen in functie van hun vragen, aspiraties, behoeften en noden. Hierbij houden ze hun integriteit, participatie, competentie, autonomie en verbondenheden maximaal voor ogen.

Onder het motto ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’ laten we alle voorafnames van tijd los. Voortaan begeleiden ze groeiprocessen en ontwikkelingstrajecten én heffen hierin het onderscheid tussen kortdurend en/of langdurig op. Sinds 1 april 2019 starten ze daarom gèèn –bij voorbaat– kortdurende trajecten meer op.

Tegelijkertijd bevestigen we graag ons partnerschap met RTJ De Tafels, dat kinderen, jongeren en gezinnen wèl kortdurend en krachtgericht begeleidt. Het is een strategische keuze om ons zo langszij dit samenwerkingsverband te positioneren: coöperatief én solidair.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kan je altijd bij Geert Frateur (Algemeen Directeur) terecht Tel.: 09/259.17.28

Evenementen en vormingen

Voorstelling werking Functie 2
Op 24 mei wordt de werking van Functie 2 geestelijke gezondheid voorgesteld (komen aan bod: het Netwerkpunt, Outreach, A team, Mobil, Mobil Crisis Team).  Zie uitnodiging. Inschrijvingen worden afgesloten bij 100 deelnemers.

Basisvorming verblijfsrecht
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 21 en 28 mei basisvormingen rond verblijfsrecht. Zie website.

Verblijf burgers van de Unie
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 28 mei een vorming rond verblijf burgers van de unie. Zie website.

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement
De werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) organiseert op 28 mei een symposium rond opname- en ontslagbeleid. Zie uitnodiging, programma en website.

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Dialoogdag Oudersparticipatie Jeugdhulp
Op 7 juni vindt de dialoogdag van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen plaats rond het thema ‘Ervaringen van ouders met de jeugdrechtbank’. Zie uitnodiging.

Infosessies: besteding van een persoonsvolgend budget
Het VAPH organiseert in mei en juni provinciale informatiesessies over de besteding van een persoonsvolgend budget. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de bijstandsorganisaties. De infosessie in Oost-Vlaanderen vindt plaats op 7 juni. Zie website.

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

 

Vacatures

  • Welzijnsband Meetjesland zoekt een maatschappelijk werker voor het Team Activering (Niveau B1-B3) – Vacature
  • Zorgunie Meetjesland en Ommeland zoekt een netwerkcoördinator. Vacature
  • De vierklaver in Adegem zoekt een Begeleid(st)er Huis 7/4-6. Vacature
Nieuws