D E  F O R U M G R O E P ‘ I N T E R S E C T O R A L E  T R A J E C T E N V O O R  J O N G E  K I N D E R E N ‘ N O D I G T  U I T

Inzetten op het netwerk van het kind

Gedeeld opvoederschap is belangrijk. We streven ernaar dat de hulpverlening
tijdelijk is in het leven van ouders en kinderen. Hoe kunnen we, vertrekkend vanuit de
behoeften van kinderen, vooral verbinden met het natuurlijk netwerk van kinderen,
ouders, pleegouders? Waarom is het natuurlijk netwerk zo belangrijk? Hoe kunnen
we inzetten op empowerment en hoop, en duidelijkheid scheppen over wat er nodig
is voor het kind om veilig en kansrijk op te groeien? Hoe houden we de focus op het
kind? Op welke manier engageren we mensen om samen met de cliënt aanwezig te
blijven en naast hen te staan in moeilijke momenten?

We organiseren hiervoor een opleiding- en intervisietraject waarbij we inzetten op de
expertise over samenwerken met een netwerk.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.

Februari 14, 2020: 9u00 – 12u30

Maart 16, 2020: 9u00 – 16u15

Juni 11, 2020: 9u00 – 12u15

oktober 9, 2020: 9u00 – 12u00

Locatie: Vlaams Administratief Centrum, K. Maria Hendrikaplein, 70 Gent

Twee mogelijkheden om in te schrijven:
*Je schrijft in enkel voor de kick-off van 14/02
Kostprijs: 15 euro
*Je schrijft in voor het volledige traject
Kostprijs: 60 euro
Inschrijven kan via deze link
Storten op rekeningnummer BE23 2900 0164 6391
van De Hagewinde
met vermelding ‘IROJ actie: netwerk van het kind’

VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 KICK-OFF
Wanneer
9.00 – 12.30
Doelstelling
Verbinding creëren op het thema ‘netwerk van het kind’
Doelgroep
Iedereen die een rol opneemt in de hulp aan jonge kinderen. We raden sterk aan om als
hulpverlener samen met een stafmedewerker en/of directie in te schrijven. Maximaal 5
deelnemers per voorziening

Inhoud
8.30 – 9.00: Onthaal met koffie
9.00 – 9.20: Hulp verlenen aan jonge kinderen – visie en engagement
Isabelle Quintens, regioverantwoordelijke OSD Oost-Vlaanderen
9.20 – 10.45: Werken met een netwerk vanuit het perspectief van hechting, trauma en
herstel
Guy Bosmans, KULeuven
10.45 – 11.00: pauze
11.00- 12.30: Betrekken van het netwerk
Denis Gorgon, trainer Signs of Safety

MAANDAG 16 MAART 2020
Wanneer
9.00 – 16.15
Doelstelling
Expertiseontwikkeling: aan de slag met het natuurlijk netwerk van het kind
Inhoud: 4 workshops
Focus op het kind, de stem van het kind
Sabien De Klerck, trainer Signs of Safety
Sociaal ondersteunend en professioneel netwerk: een wederkerend samenspel
Riny Moonen, Sonestra
Regie bij de cliënt, de positie van de hulpverlener
Elisabeth Auer, Sofie Stevelinck en Simon Dessein, Dienst Ondersteuningsplan
Praktische organisatie en begeleiding van een netwerkoverleg
Jan Tibo, Sporen vzw

DONDERDAG 11 JUNI 2020
Wanneer
9.00 – 12.15
Doelstelling
Kennis en expertise expliciteren
Doelgroep 1: leergroep hulpverleners
Inhoud: spanningsveld tussen regie geven en regie nemen
Doelgroep 2: leergroep staf en directie
Inhoud: randvoorwaarden om structureel te werken met het netwerk van het kind
Uitwisseling van goede praktijken
begeleid door procesbegeleiders

VRIJDAG 9 OKTOBER 2020
Wanneer:
9.00 – 12.00
Doelgroep 1: leergroep hulpverleners
Inhoud: spanningsveld tussen regie geven en regie nemen
begeleid door procesbegeleiders

Evenementen