Nieuws uit de regio

Onder ‘t perron

Het station van Landegem wordt een inclusief buurtpunt, een plaats waar mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten.  Dit is een samenwerking tussen vzw Verburght, DVC De Triangel, vzw Humival, BUSO Ten Dries en vzw De Vierklaver. “We starten alvast met de uitbouw van een werkplek voor mensen met een beperking, maar schakelen al snel over naar een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.”   Nieuwsgierig naar meer?  Lees het volledige artikel hier

 

RTJ de Tafels maakt hulp mogelijk voor kinderen, jongeren en hun gezin, binnen de regio Deinze-Meetjesland.  Dit wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking met verschillende partners/organisaties.  In het voorbije jaar kregen ze 244 aanmeldingen en organiseerden ze voor 126 hulpvragers een tafel.  Meer weten over RTJ de tafels ?  Klik hier

 

Nieuwe coördinator 
Sedert 4 november heeft RWOM een nieuwe coördinator, Griet De Paepe.  Zij treedt in de voetsporen van Sophie Goethals.
Wil je haar contacteren?  Stuur een mailtje naar griet@rwom.be of bel naar 0475/76 23 90

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Intersectorale intervisie infants
Werk jij met jonge kinderen “infants” en/of hun context? Hecht je veel belang aan de ontwikkeling van een veilige gehechtheid bij deze jonge kinderen? Zoek je partners om ideeën en expertise mee uit te wisselen? Dan is de gratis reeks van 3 begeleide intersectorale intervisies infants misschien iets voor jou!? Klik hier voor meer info

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt meerdaagse vormingen aan voor intermediairs die werken met zowel jongeren, volwassenen als ouderen. Klik op de doelgroep voor meer informatie/inschrijving!
– 20 februari, 3 en 12 maart: 3-daagse voor intermediairs die werken met jongeren (Aalst)
– 28 januari en 6 februari: 2-daagse voor intermediairs die werken met volwassenen(Gent)
– 17 en 31 maart: 2-daagse voor intermediairs die werken met ouderen (Eeklo)

Steevliet vzw opende officieel hun nieuwbouwproject op 6 december!

vzw oranje organiseert gratis vrije tijd op maat voor mensen tot 65 jaar.  Meer weten?

10 maart 2020
SAVE THE DATE !
voorstelling zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren in het Meetjesland.

Vrij CLB Meetjesland en CLB GO! Deinze-Eeklo nodigen samen met de Huizen van het Kind van Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem en Zelzate ouders van leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs in de regio uit op gratis infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs.  De info-avonden gaan door op verschillende locaties in het Meetjesland.

Wist je dat…

Na de goedkeuring in mei 2019  van het hulpprogramma “Gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp” leidde de concretisering tot een nieuwe naam: Ondersteuningsteam Kinderen & Jongeren in de Residentiële Jeugdhulp! De nieuwe folders van dit programma zijn in de maak en Het Ondersteuningsteam krijgt spoedig ook zijn plekje op de RADAR website. Hou de website www.radar.be in de gaten voor meer info.

Het Cliëntenbureau is een project voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Het Cliëntenbureau ontwikkelt nieuwe initiatieven, met het oog op de implementatie van de methodieken herstel en ervaringsdeskundigheid binnen de regio van Het PAKT. In functie hiervan worden vormingsreeksen georganiseerd.  Meer weten?

Het Pakt: OPROEP 4DE RONDE ELP
Sinds 1 december leveren 31 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het kader van de “RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen”. Dit betekent dat binnen ons werkingsgebied per week gemiddeld 248 eerstelijnspsychologische sessies gerealiseerd kunnen worden.
Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 02 februari 2020 kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden.

Varia uit de regio

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is? In zijn nieuwe boek Intelligentie in de natuur ontwikkelt Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven.
In deze zienswijze zijn alle levende organismen met elkaar verbonden. Meer zelfs, bij nadere beschouwing zijn er in de natuur zelfs meer krachten werkzaam die verbinden dan scheiden. Naast de bekende ‘strijd om het bestaan’ blijken immers ook samenwerking, verbondenheid en harmonie wezenlijke kenmerken van de natuur te zijn.
Meer lezen…
Dit boek werd geschreven door Romain Goorman, een Aalterse schrijver.

Tournée Minérale 2020 
Dit jaar wordt er sterk ingezet op teams. Organisaties, sportclubs, verenigingen, horecazaken, ziekenhuizen, steden of gemeenten … kunnen hun klanten, leden, inwoners en fans uitdagen om allemaal samen mee te doen met de Tournée.  Meer lezen…

 

 

Nieuws