Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd.

In 2020 organiseren de Oost-Vlaamse Logo’s, de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema’s aan bod:

  • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
  • depressie en dementie
  • casussen
  • gesprekstechnische tips bij ouderen
  • eenzaamheid bij ouderen
  • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door Logo-stafmedewerkers, suïcidepreventiewerkers en ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

De 2-daagse vorming 2020 gaat door op
17 en 31 maart 

Locatie
Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
(LDC Zonneheem)

 

Inschrijven

 

U kunt bij ons ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (l.dewitte@cggeclips.be) of telefoon (09/331 51 98).

 

Evenementen