De gemandateerde voorzieningen, het IROJ en de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Gent-Eeklo
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een volgende editie van de
“casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak”.
Dit gaat door op donderdag 12 maart 2020 in het VAC te Gent.
Meer informatie en inschrijven?

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020
a.d.h.v. bijgevoegd sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020

a.d.h.v. onderstaand sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

aanbrengen casus sjabloon

Evenementen