Volgende week woensdag 5 februari van 9u30 tot 12u30 organiseert OTA een thematische casustafel omtrent ‘gezinshereniging’. U kan zich nog steeds inschrijven, er zijn nog verschillende plaatsen vrij.
Heb je als hulpverlener een jongere in begeleiding die graag zijn of haar gezin naar België wil halen via gezinshereniging? Of heb je een gezin in begeleiding dat herenigd is? Hoe kan je de jongere voorbereiden op de komst van zijn of haar gezin? Hoe kan je het gezin ondersteunen nadat ze jaren gescheiden leefden? Hoe kan je hen ondersteunen in hun zoektocht naar hun rol binnen het gezin, afstemmen van verwachtingen t.a.v. elkaar, … ?
Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over het thema ‘gezinshereniging’. In groep bespreken we de casussen, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. We werken met het casusmateriaal van de deelnemers.
Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.
Waar? PAC Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent van 9u30 tot 12u30.
Inschrijven? Deelname is gratis, inschrijven kan via het Inschrijvingsformulier

Welke thema’s volgen later?
Casustafel ‘begeleiding van NBMV’ (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp.

De groep van NBMV’s vormt een uitermate kwetsbare groep in onze samenleving. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz. Tijdens de casustafel vertrekken we vanuit de casussen van de deelnemers en gaan we in gesprek over het thema ‘begeleiding van NBMV’.

5 maart 2020 in het PAC Gent van 13u30 tot 16u30
26 maart 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Inschrijven: Inschrijvingsformulier

Casustafel ‘Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond’.

Iedere jongere legt een weg af in zijn persoonsontwikkeling. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie mag ik zijn? Hoe kijken de andere naar mij? Wat verwachten ze van mij? Veel jongeren zijn zoekende. Voor jongeren met een migratieachtergrond is het vaak net iets ingewikkelder. Ze bewegen zich in zeer verschillende leefwerelden, wat een verrijking is, maar tegelijkertijd ook een uitdaging vormt. Het is belangrijk als hulpverlener deze bijkomende uitdaging te kennen en te erkennen. Dit heeft immers grote impact op het leven van de jongere, en van zijn/haar gezin. Tijdens de casustafel vertrekken we vanuit de casussen van de deelnemers en gaan we in gesprek over het thema ‘identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond’.

14 mei 2020 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30
28 mei 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Inschrijven: Inschrijvingsformulier

Evenementen