Aan alle eerstelijns gezondheids- en welzijnspartners binnen de zorgregio Gent.

Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten wordt in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg en overgang naar de Eerstelijnszones de SEL-werking stopgezet op 30 juni 2020. Graag brengen wij u op de hoogte van de gevolgen op vlak van de verwerking en de afhandeling van MDO en zorgbemiddeling.

 1-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking van de MDO’s voor 2020?

De volledige verwerking van alle MDO’s zal tegen ten laatste  15/6/20 moeten afgehandeld zijn. Om dit te kunnen garanderen is de overheid akkoord dat de SEL’s nog enkel de teams met teamdatum  tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 zullen verwerken.

Alle MDO’s die na 31/3/20 worden georganiseerd, zullen niet meer verwerkt worden door de SEL’s. Om alle MDO’s  van het eerste kwartaal op tijd te kunnen afwerken, vragen wij u om de documenten van de teams  tussen 1/1/20 en 31/3/20 als volgt op te sturen.

In drie stappen:
Teams van januari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/2/20;

Teams van februari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/3/20;

Teams van maart 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 7/4/20.

!!Opgelet: Om toe te laten alles nog op tijd af te ronden kan er daarenboven maar max. 1 team per patiënt verwerkt en vergoed worden – hetzij een GDT-team,  hetzij een niet-GDT-team , hetzij één GDT-PSY-team.
Is er toch nog een 2de team voor dezelfde patiënt in dit 1ste kwartaal dan houdt u deze teamdocumenten voorlopig zelf bij. U zult deze documenten later kunnen bezorgen aan de organisatie die de overheid zal aanstellen om de verwerking uit te voeren.

7/4/20  is dus de ultieme datum waarop wij de teamdocumenten aanvaarden voor verwerking. Alle teamdocumenten die na 7/4/20 bij de SEL Gent toekomen zullen niet meer door het SEL afgehandeld worden. Gelieve hier rekening mee te willen houden!

Voor meer informatie over het afhandelen van de teams vanaf 1/4/20 verwijzen we naar het verslag van het overleg van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid met de voorzitters van de SEL’s van 23/1/20 .

Uittreksel uit het verslag, punt. 6:

Multidisciplinair overleg 2020: Over het multidisciplinair overleg in 2020 kan nog geen communicatie gebeuren. De grote complexiteit van het dossier vergt nog nadere analyse, vooraleer er een sluitend voorstel kan bezorgd worden. Wel kan meegegeven worden dat er continuïteit zal bestaan van het uitbetalingssysteem. De voorwaarden voor die uitbetaling moeten nog verder vastgelegd worden. … Er zal over gewaakt worden dat de personeelsleden, die de administratieve verwerking uitvoeren, hun werk op een degelijke wijze kunnen afronden. SEL TOM deelt mee dat het aan de Raad van Bestuur van 6 februari zal voorleggen om vanaf 1 maart geen administratieve verwerking en facturatie meer te doen. Als de RvB akkoord gaat, zal dat ook zo naar de overlegorganisatoren gemeld worden.

Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat de SEL’s vanaf 1 april (datum van het multidisciplinair overleg) inderdaad geen administratieve verwerking meer doen. In het voorstel wordt rekening gehouden met de overdracht van de gegevens waarover de SEL’s beschikken.

 

2-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking  van de zorgbemiddeling voor 2020?

De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2020 tussen 1/1/20 en 31/3/20 + de gegevens van de nieuwe thuiszorgdossiers die tussen 1/1/20 en 31/3/20 gestart zijn worden aan de SEL Gent bezorgd.

Al deze gegevens worden in het gevraagde excel-document voor het werkjaar 2020 genoteerd

(de instructienota en excel-lijst zal vanaf 12 februari 2020 beschikbaar zijn op onze website www.selgent.be/zorgbemiddeling/honorering)

!!Deze excel-lijsten worden ten laatste op 7/4/20 aan de SEL Gent (info@selgent.be) bezorgd, na deze datum worden de aangeleverde gegevens niet meer verwerkt.

 

Niet aanleveren: de gegevens die reeds gekend zijn door de lijsten van de afrekening 2019:
1-De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2019

2-De gegevens van de thuiszorgdossiers in 2019 nieuw gestart.
Deze thuiszorgdossiers worden meegerekend voor de afrekening van de vergoeding van de zorgbemiddeling voor 2020.

 

3-Wat na 31 maart 2020 met het MDO?

Het is wachten op informatie vanuit Vlaams Agentschap. Daarom raden wij aan om alle documenten van de MDO’s vanaf 1/4/20 voorlopig bij te houden tot er duidelijke richtlijnen komen.

 

Net als jullie hopen wij hier snel meer informatie over te krijgen.  Van zodra we meer weten houden we jullie op de hoogte!

 

Voor meer info kunt u altijd contact opnemen met het team van de SEL Gent op volgende telnrs.:

09/266 70 44 – 09/266 70 45

 

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van SEL Gent

Nieuws