VAPH: afstemmingsoverleg donderdagvoormiddag 26 maart

Afstemmingsoverleg VAPH

Het VAPH  organiseert in maart 2020 een inforonde voor zorgaanbieders en andere partners in het regionale VAPH-ondersteuningslandschap. Dit infomoment zal eveneens gebruikt worden voor een toelichting betreffende correctiefase 2.

Per provincie organiseert het VAPH één infomoment tijdens de voormiddag. Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene data en locaties zodat u dit alvast kan inplannen in uw agenda:

  • Antwerpen: dinsdag 24 maart, 't Parkske, Mortsel
  • Limburg: vrijdag 27 maart, VAC Hasselt
  • Oost-Vlaanderen: donderdag 26 maart, VAC Gent
  • Vlaams-Brabant en Brussel: maandag 23 maart, VAC Leuven
  • West-Vlaanderen: dinsdag 17 maart, Hop & Mout, Roeselare

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is het ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld, voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

  • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
  • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
  • voorstelling van nieuwe partners en projecten
  • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
  • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora op regionaal niveau. We werken daarbij met de 16 zorgregio’s. Soms is het overleg op zorgregionaal niveau georganiseerd, soms op provinciaal niveau samengevoegd. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken we met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad).

Meer informatie:

https://www.vaph.be/afstemmingsoverleg/algemeen

 

Nieuws, Personen met een beperking