Casustafel: begeleiding van niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp

Op woensdag 5 maart van 13u30 tot 16u30 organiseert OTA VZW een thematische casustafel omtrent ‘Begeleiding van NBMV (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp. U kan zich nog steeds inschrijven, er zijn nog verschillende plaatsen vrij.

De groep van NBMV’s vormt een kwetsbare groep binnen de jeugdhulpverlening. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz.

Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over het thema ‘het begeleiden van NBMV binnen de jeugdhulpverlening’. In groep bespreken we de casussen, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. We werken met het casusmateriaal van de deelnemers.

Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.

Waar? PAC Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent van 13u30 tot 16u30.

Inschrijven? Deelname is gratis, inschrijven kan via het Inschrijvingsformulier

Hebt u nog vragen over dit aanbod, dan kan u terecht bij mijn collega Margot Lavent via 09 267 75 34 of margot.lavent@otavzw.be

3-daagse vorming Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag bij jongeren

RADAR organiseert in samenwerking met I.T.E.R., CAW Oost-Vlaanderen en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een 3-daagse vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

INHOUD

De opleiding bestaat uit 1 volledige dag en 2 halve dagen, waarin stilgestaan wordt bij verschillende thema's:

 • Hoe ziet de seksuele ontwikkeling van een jongere eruit?
 • Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe moet je dit gedrag inschatten? Hoe kan je het objectiveren? Welke rol speelt de eigen visie in de inschatting van het gedrag?
 • Hoe kan je met dit gedrag omgaan?
 • Wat is de impact van dit gedrag op de context van de jongere?

Hiernaast staan we graag stil bij verschillende modellen en methodieken die ondersteunend zijn bij het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren, zoals het vlaggensysteem, het Good Lives Model,...

We voorzien ook veel ruimte voor eigen casuïstiek en praktijkgerichte oefeningen en staan stil bij verschillende doorverwijsmogelijkheden.

 

WAAR en WANNEER?

De 3-daagse gaat steeds door op maandag in bedrijvencentrum De Punt te Gent. De Punt is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (bus & trein) en biedt voldoende parkeergelegenheid. 

DATA                                                                                                     LOCATIE

20 april 2020: 9u30 - 16u30                                                      Bedrijvencentrum De Punt

11 mei 2020: 13u30 - 16u30                                                              Kerkstraat 108

18 mei 2020: 13u30 - 16u30                                                             9050 Gentbrugge

 

INSCHRIJVEN

De kostprijs van deze vorming bedraagt 50 € voor de drie dagen.
Je kan je tot 1 april inschrijven via onderstaande link.

Interactie is voor ons belangrijk, waardoor we voor max. 16 deelnemers kiezen en het aantal plaatsen beperkt is. Schrijf dus zeker tijdig in!

De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld betaald is. De betaalinstructies hiervoor vind je in de bevestigingsmail die je ontvangt na inschrijving.

Graag tot dan!

Casustafel ‘gezinshereniging’ 5 februari

Volgende week woensdag 5 februari van 9u30 tot 12u30 organiseert OTA een thematische casustafel omtrent ‘gezinshereniging’. U kan zich nog steeds inschrijven, er zijn nog verschillende plaatsen vrij.
Heb je als hulpverlener een jongere in begeleiding die graag zijn of haar gezin naar België wil halen via gezinshereniging? Of heb je een gezin in begeleiding dat herenigd is? Hoe kan je de jongere voorbereiden op de komst van zijn of haar gezin? Hoe kan je het gezin ondersteunen nadat ze jaren gescheiden leefden? Hoe kan je hen ondersteunen in hun zoektocht naar hun rol binnen het gezin, afstemmen van verwachtingen t.a.v. elkaar, … ?
Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over het thema ‘gezinshereniging’. In groep bespreken we de casussen, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. We werken met het casusmateriaal van de deelnemers.
Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.
Waar? PAC Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent van 9u30 tot 12u30.
Inschrijven? Deelname is gratis, inschrijven kan via het Inschrijvingsformulier

Welke thema’s volgen later?
Casustafel ‘begeleiding van NBMV’ (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp.

De groep van NBMV’s vormt een uitermate kwetsbare groep in onze samenleving. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz. Tijdens de casustafel vertrekken we vanuit de casussen van de deelnemers en gaan we in gesprek over het thema ‘begeleiding van NBMV’.

5 maart 2020 in het PAC Gent van 13u30 tot 16u30
26 maart 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Inschrijven: Inschrijvingsformulier

Casustafel ‘Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond’.

Iedere jongere legt een weg af in zijn persoonsontwikkeling. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie mag ik zijn? Hoe kijken de andere naar mij? Wat verwachten ze van mij? Veel jongeren zijn zoekende. Voor jongeren met een migratieachtergrond is het vaak net iets ingewikkelder. Ze bewegen zich in zeer verschillende leefwerelden, wat een verrijking is, maar tegelijkertijd ook een uitdaging vormt. Het is belangrijk als hulpverlener deze bijkomende uitdaging te kennen en te erkennen. Dit heeft immers grote impact op het leven van de jongere, en van zijn/haar gezin. Tijdens de casustafel vertrekken we vanuit de casussen van de deelnemers en gaan we in gesprek over het thema ‘identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond’.

14 mei 2020 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30
28 mei 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Inschrijven: Inschrijvingsformulier

Casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

De gemandateerde voorzieningen, het IROJ en de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Gent-Eeklo
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een volgende editie van de
“casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak”.
Dit gaat door op donderdag 12 maart 2020 in het VAC te Gent.
Meer informatie en inschrijven?

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020
a.d.h.v. bijgevoegd sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020

a.d.h.v. onderstaand sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

aanbrengen casus sjabloon

10 maart: Voorstelling zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren – regio Meetjesland

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met personen met suïcidegedachten.

Het zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren regio Meetjesland probeert hierop een antwoord te geven.  Hoe kun je best reageren op een jongere die je vertelt dat hij/zij denkt aan zelfmoord, moet je de ouders inlichten, moet je de jongere ergens aanmelden, wat als hij/zij geen hulp wilt?  Welke instanties in het Meetjesland kunnen gecontacteerd worden en wanneer?

Volgende partners werkten hiervoor samen

Interesse?  Klik op de bijlage voor meer informatie en inschrijving

Zorgpad suïcidepreventie jongeren (2)

Opleiding OCMW-medewerkers rond cultuursensitief werken (gratis!)

Cultuursensitief werken via Mind-Spring, in het kader van AMIF-43

Een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brussel, Vlaams en Waals Brabant die met vluchtelingen werken

Module 1: theoretische handvaten en praktijkgericht werk, uitwisseling met ervaringsdeskundigen-zes hele dagen tussen februari en                          september  2020

Module 2: intervisies met deskundige begeleiders

10 sessies tussen september 2020 en december 2021, E-learning

Informatie en inschrijven voor het traject in het Nederlands in Gent:  tot 21 febuari 2020 via mail naar Désirée Derksen, projectmedewerker Cultuursensitief werken via Mind-Spring, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be, 092 65 89 33.

Informatie en inschrijven voor het traject in het Frans (of FR/NL) in Brussel: tot 15 augustus 2020 via mail naar Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Bekijk via deze link Aanbod Cultuursensitief werken via Mind-Spring het programma en de ervaringen van cursisten

Meer informatie op https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/cultuursensitief-werken-via-mind-spring/

2-daagse Vorming Suïcidepreventie voor intermediairs die werken met ouderen

 

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd.

In 2020 organiseren de Oost-Vlaamse Logo’s, de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema’s aan bod:

 • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
 • depressie en dementie
 • casussen
 • gesprekstechnische tips bij ouderen
 • eenzaamheid bij ouderen
 • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door Logo-stafmedewerkers, suïcidepreventiewerkers en ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

De 2-daagse vorming 2020 gaat door op
17 en 31 maart 

Locatie
Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
(LDC Zonneheem)

 

Inschrijven

 

U kunt bij ons ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (l.dewitte@cggeclips.be) of telefoon (09/331 51 98).

 

Herstelacademie Oost-Vlaanderen regio Eeklo cursusaanbod

Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond verschillende thema’s.  Dit kunnen vormingen zijn die te maken hebben met (psychische) kwetsbaarheid en herstel, maar ook algemene cursussen rond gezonde slaap en veerkrachtig ouderschap.  Ze staan open voor iedereen en gaan door op verschillende locaties in Eeklo.  Het aanbod vind je terug op www.herstelacademie.be/eeklo.

Meer weten?  Klik hier voor Folder aanbod januari-maart 2020

 

Inzetten op het netwerk van het kind: opleidings- en intervisietraject IROJ

Gedeeld opvoederschap is belangrijk. We streven ernaar dat de hulpverlening
tijdelijk is in het leven van ouders en kinderen. Hoe kunnen we, vertrekkend vanuit de
behoeften van kinderen, vooral verbinden met het natuurlijk netwerk van kinderen,
ouders, pleegouders? Waarom is het natuurlijk netwerk zo belangrijk? Hoe kunnen
we inzetten op empowerment en hoop, duidelijkheid scheppen over wat er nodig
is voor het kind om veilig en kansrijk op te groeien? Hoe houden we de focus op het
kind? Op welke manier engageren we mensen om samen met de cliënt aanwezig te
blijven en naast hen te staan in moeilijke momenten?
IROJ organiseert hiervoor een opleiding- en intervisietraject waarbij ze inzetten op de
expertise over samenwerken met een netwerk.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.

Hier vind je de uitnodiging