Cluster-Ring – 28 mei 2019 – Streekhuis Heldenpark

CLUSTER-RING

 

Laagdrempelige
en toegankelijke zorg

 

Meet-Talk-Know

Dinsdag 28 mei 2019 van 13 tot 16u

 

Het PAKT organiseert voor de 11ste keer een cluster-ring! Blijf als hulpverlener niet in je gekende cirkel hangen maar breid je netwerk uit en kom cluster-ringen!
Aan de hand van een standenmarkt krijg je zicht op het aanbod binnen de Geestelijke Gezondheidszorg rond het thema ‘laagdrempelige en toegankelijke zorg’. Loop vrij in en uit en bepaald je eigen namiddag. Leer de man achter het aanbod kennen, kom elkaar tegen in onze koffiecorner en vind elkaar nadien zonder moeite terug in het werkveld.

Bekijk ons programma en kies welke voorstelling je wenst bij te wonen. Een aantal gastsprekers geven informatie over hun visie en werking binnen het cluster thema.

CLUSTER-RING

 

Laagdrempelige
en toegankelijke zorg

 

Meet-Talk-Know

Dinsdag 28 mei 2019 van 13 tot 16u

 

Het PAKT organiseert voor de 11ste keer een cluster-ring! Blijf als hulpverlener niet in je gekende cirkel hangen maar breid je netwerk uit en kom cluster-ringen!

 

Aan de hand van een standenmarkt krijg je zicht op het aanbod binnen de Geestelijke Gezondheidszorg rond het thema ‘laagdrempelige en toegankelijke zorg’. Loop vrij in en uit en bepaald je eigen namiddag. Leer de man achter het aanbod kennen, kom elkaar tegen in onze koffiecorner en vind elkaar nadien zonder moeite terug in het werkveld.

Bekijk ons programma en kies welke voorstelling je wenst bij te wonen. Een aantal gastsprekers geven informatie over hun visie en werking binnen het cluster thema.

 

 

Programma

 

 

 

PRAKTISCH

Gratis inkom na inschrijving
Inschrijven kan tot 21/4

 

Inschrijven

 

LOCATIE

Streekhuis Heldenpark te Eeklo
Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo

 

 

 

Kent u het aanbod GGZ voor personen met een (verstandelijke) beperking en een psychische problematiek in het Meetjesland!?

Uit verschillende onderzoeken komt naar voor dat psychische en psychiatrische stoornissen veel meer voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij  mensen zonder een verstandelijke beperking. Zij zouden 3 tot 5 keer meer kwetsbaar zijn voor bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

Het RWOM organiseert i.s.m. enkele regionale partners een intersectoraal info- en netwerkmoment om het regionaal aanbod Geestelijk GezondheidZorg (GGZ) voor personen met een beperking en psychische problematiek voor te stellen. Zowel het mobiele, het ambulante als het residentiële aanbod wordt besproken.

Cliënten vanaf 16 jaar en ouder kunnen ingaan op dit aanbod

Datum: dinsdagvoormiddag 11 december 2018

Start: 10u00 (onthaal vanaf 9u30)

Locatie: LDC Oud St. Jozef –  Mevrouw Courtmanslaan 92 , Maldegem – Tel. 050 40 39 20

Programma:

 • Het aanbod van Beschut Wonen De wende: Project jongvolwassenen
 • SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking en Outreach De Steiger (een mobiel team)
 • De Cover- en consulentenwerking van het RCGG Deinze – Eeklo – Gent
 •  Vragenrondje/uitwisseling
 • Netwerkmoment met broodjeslunch

Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht. Je kan inschrijven via deze link.

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Hoe zit het allemaal in elkaar?

Voor professionelen werkzaam in het Meetjesland.

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Tijdens deze infomomenten leggen medewerkers van FONS, het federaal agentschap voor kinderbijslag, uit wat de hervorming van de kinderbijslag precies inhoudt in Vlaanderen. Ze bespreken uiteraard de nieuwigheden, maar ook de overgangsmaatregelen, en gaan dieper in op concrete situaties. Hierdoor bent u als hulpverlener voorbereid op de vragen die zullen komen naar aanleiding van deze veranderingen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De infomomenten gaan door op:

• dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo

• donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie, te mogen begroeten.

De plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven kan via deze   via deze link

In samenwerking met:

Intersectorale Intervisie

Iets voor u?

 • Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
 • Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg?
 • Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan?
 • Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?
 • En werkt u in de regio Meetjesland?

Schrijf u en uw collega’s dan in voor de intersectorale intervisies Meetjesland!

Over de intervisor

Dr. Gunther Degraeve is een volwassen-psychiater met een specifieke interesse in verstandelijke beperking, gedrags- en ontwikkelings-stoornissen. Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring binnen de VAPH-sector. Hij heeft een eigen praktijk in Maldegem, is verbonden aan het P.C. dr. Guislain (afdelingsarts op afdelingen voor verslaving, angst- en stemmingsstoornissen, verstandelijke beperking) en is als consulterend psychiater verbonden aan een aantal VAPH-voorzieningen. Zijn therapeutische opleiding is kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie waardoor hij gericht is op een verduidelijken van de propleemomschrijving en hoe deze te vertalen in praktische stappen, uitgaande van de sterktes van de cliënt en diens context.

In de intervisie worden (complexe) casussen voorgesteld en verrijkt vanuit de diverse invalshoeken van de aanwezigen. Naast casuïstiek is er ook ruimte om een onderwerp theoretisch, deontologisch, ethisch,… uit te diepen.

Wat verwachten we van de deelnemers?

 • Een actieve inbreng
 • ! Let op! Omwille van het leerproces vragen wij deelnemers om zich te engageren voor ALLE DRIE de sessies!
 • Een casus waarrond u vragen heeft, vooraf bezorgen aan de intervisor
 • Werkzaam zijn in de regio

Wat kan u verwachten?

 • Drie intervisiesessies van 2 uur in kleine groepjes
 • Een boeiend intervisiemoment met externe collega’s uit de praktijk
 • Kennisverruiming en persoonlijke groei via het inbrengen of delen van eigen praktijkervaringen m.b.t. geestelijke gezondheid
 • Kennis verwerven m.b.t .  de werking en mogelijkheden van de verschillende diensten werkzaam op het terrein van geestelijke gezondheid
 • Leren kennen van collega’s actief in de eigen regio

Practisch

Wanneer:

– 24 september 2018 van 15u tot 17u

– 22 oktober 2018 van 15u tot 17u

– 19 november 2018 van 15u tot 17u

Locatie: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo. Parkeren kan gratis in het park.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan tot en met 18 september 2018 door een mail te sturen naar rwom@meetjesland.be met vermelding van uw naam, organisatie, functie en uw contactgegevens. Er is een maximum van 10 deelnemers. Na de deadline wordt contact met u opgenomen om de casus(sen) aan te leveren.

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door SEL Zorgregio Gent vzw  (www.selgent.be) en het PAKT(www. pakt.be) i.s.m. het RWOM (www.rwom.be).

 

Intersectorale samenwerking in het organiseren van zinvolle dagondersteuning voor personen met een beperking, kwetsbare burgers, jongvolwassenen, …!? Een verhaal van, over muurtjes kijken en bruggen bouwen. 

Het Meetjeslands overleg personen met een beperking (MOPB) organiseert een intersectorale uitwisseling over de kansen en uitdagingen bij het organiseren van dagondersteuning voor personen met een beperking, kwetsbare burgers, jongvolwassenen, … 

Dagondersteuning anno 2020 organiseren, in de nieuwe zorgcontext met de invoering van de PersoonsVolgende Financiering (PVF) en RechtstreeksToegankelijke Hulp (RTH), vraagt een verruimde blik en flexibele aanpak.

Enkele inspirerende praktijkvoorbeelden:

 • Groen en gelukkig! Zorgboeren geven gasten alternatieve dagbesteding. Groene zorg is eigenlijk van alle tijden. Landbouwers namen altijd wel iemand die om een of andere reden wat zwakker was onder hun hoede. De zorgboerderijen zijn sinds de samenwerking met de zorgsector steeds beter georganiseerd.
 • Een raakvlak tussen de geestelijke gezondheidszorg en personen met een handicap. Het Project Jongvolwassenen van beschut wonen “De Wende” in Eeklo zet in de loop van 2018 en 2019 meer in op de begeleiding van jongvolwassenen met psychische problemen in specifieke woonvormen. Binnen deze begeleidingen wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van intersectorale samenwerking met organisaties uit de bijzondere jeugdzorg, VAPH , CAW en drugshulpverlening.  Dit initiatief loopt in samenwerking met de initiatieven voor beschut wonen ‘De Nieuwe Horizon’ in Melle en ‘ZAGAN’ in Gent.
 • OBRA|BAKEN vzw kreeg de ontwijde kerk van Kerkbrugge /Langerbrugge in erfpacht. Zij willen hier een ontmoetingsplek voor de buurt van maken – net zoals de kerk vroeger was. Het Buurpunt! is  nu in de experimentele fase. Ze willen samen met buurtbewoners werk maken van een dynamische en warme buurt. Ze willen dit doen via ontmoeting: de kerk als trefpunt om ideeën van / met en uit de buurt verder uitwerken en vorm geven. Cliënten kunnen het buurtpunt mee  helpen vorm geven én een actieve rol in de buurt spelen. Worden momenteel uitgewerkt: een tentoonstelling, korte-keten-initiatieven, een opruimactie, …
 • ….
Iedereen is het er over eens: kijken over de muren, ontschotten, maatschappelijke meerwaarde ontvouwen in de buurt, een antwoord in samenwerking creëren, creatief en vraaggestuurd werken.
Samenwerkende, ontschottende zorg over sectoren heen is onze toekomst. Kan dit?

Intersectoraal samenwerken: een begrip dat tegenwoordig zo vaak wordt gebruikt dat het een vanzelfsprekendheid lijkt. Maar is dit zo? Hoe begin je eraan? Hoe kan zo een samenwerking er uitzien?

We nodigen u  graag uit voor een infomoment en verkennend gesprek op,

Maandag 18 juni 2018
PROGRAMMA

Deel 1

 • 09u00 – 10u30     Afstemmingsoverleg Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) :

 INHOUD:         

 1. Info en recente regelgeving:
               – Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
               – Belangrijke elementen uit het Mozaïekbesluit 2
               – Trajectmatige ondersteuning in Trap 1 door gebruikersverenigingen
               – Privacy-regelgeving (GDPR)

2. Te verwachten evoluties
3.  Bewegingen in het ondersteuningslandschap
4. Kerncijfers: Terbeschikkingstellingen in 2018 & cijfers van de prioriteitenlijsten
5. Relevante evoluties in belendende sectoren en terugkoppeling lokaal sociaal beleid
6. Uitwisseling
7. Varia

Deel 2
 • 11u00 – 13u00      Regionale uitwisseling, kansen en uitdagingen nagaan.
 • 13u00                   Netwerkmoment
Tussen deel 1 en deel 2 kan u aansluiten of doorgaan.
Een gedetailleerder agenda volgt later.

LOCATIE

Stadskantoor Eeklo, Industrielaan 2
Er is een parking aanwezig.

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie, te mogen begroeten.

Inschrijven kan tot 11 juni 2018 via deze link

In samenwerking met:

Welzijn @ Meetjesland – PersoonsVolgende Financiering (PVF)

Welzijn @ Meetjesland !

Regionale vormings- en ontmoetingsmomenten voor iedereen werkzaam in de
Meetjeslandse Welzijns- en Gezondheidssector.

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

PersoonVolgende Financiering (PVF)

Welke gevolgen heeft de persoonsvolgende financiering voor mij(n cliënten)?

Voortaan kunnen cliënten van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zelf bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. Dit heeft ook voor niet-handicapspecifieke organisaties (CAW, OCMW, GGZ, gezinszorg,…) grote gevolgen, zowel voor de hulpverleners als voor de cliënten met een beperking.

De Welzijn @ Meetjesland van 29 mei biedt praktijkgerichte info, handvaten en antwoorden op vragen als:

 • Welke mogelijkheden heb ik als hulpverlener?
 • Welke opties heeft de cliënt?
 • Welke stappen onderneem je (van vraagverheldering tot het aanvragen van hulp)?
 • Welke soorten hulp kan je wel/niet “inkopen” met de PVF?
 • Waar kan je terecht met vragen?

Wat mag je wel/niet verwachten ?

Je krijgt een handig overzicht, gericht op de dagelijkse praktijk. De studiedag richt zich niet tot de “specialisten ter zake” die het kleinste detail willen kennen. We richten ons eerder tot de hulpverleners en doorverwijzers die nood hebben aan praktijkgerichte basisinformatie.

  PROGRAMMA 

Dinsdag 29 mei 2018

13:15 Onthaal
13:30 PersoonsVolgende Financiering door Micheline de Gussem, VAPH
14:30 Voorstelling samenwerkingsverband GOMM door Katrijn de Causmaecker
15:00 Voorstelling De Vierklaver vzw door Jef Stroo, hoofd zorg en ondersteuning
15:30 Rondleiding in het dienstverleningscentrum De Triangel
16:00 Netwerkmoment met een drankje en hapje

LOCATIE

Dienstverleningscentrum De Triangel, Molendreef 16, 9920 Lovendegem.

Deelname is gratis, inschrijven verplicht via deze link.

in samenwerking met:

KICK-OFF Eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland

Bedankt aan de alle aanwezigen!

Via onderstaande link kan u de presentaties raadplegen:

 • Terugblik regionale procesgroepen
 • – door Ankatrijn Kindekens van DKI Consult
 • De Eerstelijnshervorming, het veranderteam en -forum                                                                                                                                                                                       – door Samia Van Vooren, transitiecoach eerstelijnszone

OPROEP!

Wil je mee :

 • de eerstelijnszone vorm geven en iniatieven uitwerken?
 • Nadenken over hoe we zorg en welzijn organiseren waarbij de gebruiker centraal staat?
 • Collega’s warm maken om dit samen binnen de ELZ waar te maken?

Mail naar : rwom@meetjesland.be             Tegen : 20/04/2018

Sfeerbeelden

Uitnodiging

Binnen de eerstelijnszones wil de Vlaamse overheid integrale zorgprocessen optimaliseren en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren op de eerste lijn nog beter op elkaar afstemmen, met de persoon, met een zorg- en/of ondersteuningsnood, centraal.

Dinsdag 27 maart 2018

PROGRAMMA 

19u30     Onthaal

20u00     KICK-OFF:
 • Verwelkoming en stand van zaken Eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland
 • Terugblik regionale procesgroepen
– door Ankatrijn Kindekens van DKI Consult
 • De Eerstelijnshervorming, het veranderteam en -forum
– door Samia Van Vooren, transitiecoach eerstelijnszone
 • Oproep deelname veranderteam- en forum & vragenronde

21u15     Netwerkmoment
                     

LOCATIE

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 , 9990 Maldegem

Deelname is gratis, inschrijven verplicht voor 21 maart 2018!
Inschrijven kan via deze link

 

Regionaal info- en ontmoetingsmoment ‘wonen’

Maandag 12 maart 2018 om 9u30

Dakloosheid is een probleem waar alle OCMW’s en het CAW mee geconfronteerd worden. Het bestaande opvangnetwerk biedt onvoldoende mogelijkheden.
Een aantal OCMW’s in de regio hebben een crisiswoning. Deze woningen staan dikwijls leeg of zijn bezet als men ze nodig heeft. Indien ze gebruikt worden, is er zelden een goede doorstroming.
Dit komt omdat er geen of onvoldoende aangepaste woonbegeleiding is. 

Conform het Vlaams Actieplan ter bestrijding van dak- en thuisloosheid 2014-2017 streeft het CAW Oost-Vlaanderen de komende jaren een vernieuwd woon/opvangbeleid na waarin massaal ingezet wordt op:
 1. preventie van dak- en thuisloosheid,
 2. huisvesting in duurzame woonvormen en waar we via
 3. kortstondige en intensieve begeleiding thuis- en daklozen met een korte duw in de rug terug op weg willen helpen.

Daarvoor wil men graag structurele samenwerkingsverbanden aangaan met andere welzijnsactoren die dak- en thuislozen begeleiden, alsook lokale besturen en actoren die actief zijn op de huisvestingsmarkt.

We nodigen u  graag uit voor een infomoment en verkennend gesprek op,

Maandag 12 maart 2018 om 9u30

PROGRAMMA 

 • Toelichting vernieuwd woonbeleid van het CAW-Oost-Vlaanderen
  • Voorstelling good-practices: opvangnetwerk Waasland en het crisisnetwerk Vlaamse Ardennen.
  • Bevraging interesse tot samenwerking en de nood in een opvangnetwerk voor het Meetjesland?
 • Voorstelling project Leegstand van het CAW Oost-Vlaanderen.

LOCATIE

Streekhuis: Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo
Je kan gratis parkeren in het park.