Casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

De gemandateerde voorzieningen, het IROJ en de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Gent-Eeklo
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een volgende editie van de
“casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak”.
Dit gaat door op donderdag 12 maart 2020 in het VAC te Gent.
Meer informatie en inschrijven?

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020
a.d.h.v. bijgevoegd sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020

a.d.h.v. onderstaand sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

aanbrengen casus sjabloon

10 maart: Voorstelling zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren – regio Meetjesland

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met personen met suïcidegedachten.

Het zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren regio Meetjesland probeert hierop een antwoord te geven.  Hoe kun je best reageren op een jongere die je vertelt dat hij/zij denkt aan zelfmoord, moet je de ouders inlichten, moet je de jongere ergens aanmelden, wat als hij/zij geen hulp wilt?  Welke instanties in het Meetjesland kunnen gecontacteerd worden en wanneer?

Volgende partners werkten hiervoor samen

Interesse?  Klik op de bijlage voor meer informatie en inschrijving

Zorgpad suïcidepreventie jongeren (2)

Opleiding OCMW-medewerkers rond cultuursensitief werken (gratis!)

Cultuursensitief werken via Mind-Spring, in het kader van AMIF-43

Een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brussel, Vlaams en Waals Brabant die met vluchtelingen werken

Module 1: theoretische handvaten en praktijkgericht werk, uitwisseling met ervaringsdeskundigen-zes hele dagen tussen februari en                          september  2020

Module 2: intervisies met deskundige begeleiders

10 sessies tussen september 2020 en december 2021, E-learning

Informatie en inschrijven voor het traject in het Nederlands in Gent:  tot 21 febuari 2020 via mail naar Désirée Derksen, projectmedewerker Cultuursensitief werken via Mind-Spring, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be, 092 65 89 33.

Informatie en inschrijven voor het traject in het Frans (of FR/NL) in Brussel: tot 15 augustus 2020 via mail naar Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Bekijk via deze link Aanbod Cultuursensitief werken via Mind-Spring het programma en de ervaringen van cursisten

Meer informatie op https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/cultuursensitief-werken-via-mind-spring/

2-daagse Vorming Suïcidepreventie voor intermediairs die werken met ouderen

 

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd.

In 2020 organiseren de Oost-Vlaamse Logo’s, de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema’s aan bod:

  • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
  • depressie en dementie
  • casussen
  • gesprekstechnische tips bij ouderen
  • eenzaamheid bij ouderen
  • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door Logo-stafmedewerkers, suïcidepreventiewerkers en ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

De 2-daagse vorming 2020 gaat door op
17 en 31 maart 

Locatie
Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
(LDC Zonneheem)

 

Inschrijven

 

U kunt bij ons ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (l.dewitte@cggeclips.be) of telefoon (09/331 51 98).

 

Herstelacademie Oost-Vlaanderen regio Eeklo cursusaanbod

Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond verschillende thema’s.  Dit kunnen vormingen zijn die te maken hebben met (psychische) kwetsbaarheid en herstel, maar ook algemene cursussen rond gezonde slaap en veerkrachtig ouderschap.  Ze staan open voor iedereen en gaan door op verschillende locaties in Eeklo.  Het aanbod vind je terug op www.herstelacademie.be/eeklo.

Meer weten?  Klik hier voor Folder aanbod januari-maart 2020

 

Inzetten op het netwerk van het kind: opleidings- en intervisietraject IROJ

Gedeeld opvoederschap is belangrijk. We streven ernaar dat de hulpverlening
tijdelijk is in het leven van ouders en kinderen. Hoe kunnen we, vertrekkend vanuit de
behoeften van kinderen, vooral verbinden met het natuurlijk netwerk van kinderen,
ouders, pleegouders? Waarom is het natuurlijk netwerk zo belangrijk? Hoe kunnen
we inzetten op empowerment en hoop, duidelijkheid scheppen over wat er nodig
is voor het kind om veilig en kansrijk op te groeien? Hoe houden we de focus op het
kind? Op welke manier engageren we mensen om samen met de cliënt aanwezig te
blijven en naast hen te staan in moeilijke momenten?
IROJ organiseert hiervoor een opleiding- en intervisietraject waarbij ze inzetten op de
expertise over samenwerken met een netwerk.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.

Hier vind je de uitnodiging

Infoavond eerstelijnspsychologische zorg – Het Pakt

Infoavond
“ Eerstelijnspsycholoog: een empowerende job!”
“Een job voor jou?”

Sinds januari 2019 werd aan het beschikbare palet van geestelijke gezondheidszorg in ons land een nieuw aanbod toegevoegd: de RIZIV-tussenkomst voor individuele kortdurende eerstelijnspsychologische hulp voor volwassenen.

Het PAKT, Netwerk Geestelijke Gezondheid volwassenen, is verantwoordelijk voor de uitrol ervan in de in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen. Reeds meer dan dertig collega’s zetten in onze regio hun schouders onder deze boeiende werkvorm.

• Hoe is het om eerstelijnspsycholoog te zijn?
• De huisarts en psycholoog als partner: hoe werkt dat?
• Welke kansen en grenzen tonen zich na één jaar ELP-terugbetaling?
• Hoe gaat dat allemaal praktisch in z’n werk?

Lijken bovenstaande vragen je best interessant?
• Word je als psycholoog/orthopedagoog uitgedaagd door kortdurend werk?
• Wil je graag praktijkervaringen horen?
• Wil je jouw vragen of eventuele twijfels kwijt?

Van harte welkom op donderdag 16 januari 2020

Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo
Onthaal 19u00
Start 19u30
Receptie 21u00
Einde 22u00

De details van het programma van de infoavond kan je hier raadplegen.
Na de presentatie is ruimte voorzien voor vragen en opmerkingen met aansluitend een kleine receptie.

Graag vragen wij je om in te schrijven voor 15 januari 2020.

Wij kijken er alvast naar uit om u te verwelkomen!

Voor vragen over het terugbetalingssysteem kunt u onze website raadplegen of terecht bij
Anna-Katharina Simon, projectmedewerker Het PAKT of
Ilse De Neef, netwerkcoördinator Het PAKT.

Opleidings- en intervisietraject: Inzetten op het netwerk van het kind

D E  F O R U M G R O E P ‘ I N T E R S E C T O R A L E  T R A J E C T E N V O O R  J O N G E  K I N D E R E N ‘ N O D I G T  U I T

Inzetten op het netwerk van het kind

Gedeeld opvoederschap is belangrijk. We streven ernaar dat de hulpverlening
tijdelijk is in het leven van ouders en kinderen. Hoe kunnen we, vertrekkend vanuit de
behoeften van kinderen, vooral verbinden met het natuurlijk netwerk van kinderen,
ouders, pleegouders? Waarom is het natuurlijk netwerk zo belangrijk? Hoe kunnen
we inzetten op empowerment en hoop, en duidelijkheid scheppen over wat er nodig
is voor het kind om veilig en kansrijk op te groeien? Hoe houden we de focus op het
kind? Op welke manier engageren we mensen om samen met de cliënt aanwezig te
blijven en naast hen te staan in moeilijke momenten?

We organiseren hiervoor een opleiding- en intervisietraject waarbij we inzetten op de
expertise over samenwerken met een netwerk.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.

Februari 14, 2020: 9u00 – 12u30

Maart 16, 2020: 9u00 – 16u15

Juni 11, 2020: 9u00 – 12u15

oktober 9, 2020: 9u00 – 12u00

Locatie: Vlaams Administratief Centrum, K. Maria Hendrikaplein, 70 Gent

Twee mogelijkheden om in te schrijven:
*Je schrijft in enkel voor de kick-off van 14/02
Kostprijs: 15 euro
*Je schrijft in voor het volledige traject
Kostprijs: 60 euro
Inschrijven kan via deze link
Storten op rekeningnummer BE23 2900 0164 6391
van De Hagewinde
met vermelding ‘IROJ actie: netwerk van het kind’

VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 KICK-OFF
Wanneer
9.00 – 12.30
Doelstelling
Verbinding creëren op het thema ‘netwerk van het kind’
Doelgroep
Iedereen die een rol opneemt in de hulp aan jonge kinderen. We raden sterk aan om als
hulpverlener samen met een stafmedewerker en/of directie in te schrijven. Maximaal 5
deelnemers per voorziening

Inhoud
8.30 – 9.00: Onthaal met koffie
9.00 – 9.20: Hulp verlenen aan jonge kinderen – visie en engagement
Isabelle Quintens, regioverantwoordelijke OSD Oost-Vlaanderen
9.20 – 10.45: Werken met een netwerk vanuit het perspectief van hechting, trauma en
herstel
Guy Bosmans, KULeuven
10.45 – 11.00: pauze
11.00- 12.30: Betrekken van het netwerk
Denis Gorgon, trainer Signs of Safety

MAANDAG 16 MAART 2020
Wanneer
9.00 – 16.15
Doelstelling
Expertiseontwikkeling: aan de slag met het natuurlijk netwerk van het kind
Inhoud: 4 workshops
Focus op het kind, de stem van het kind
Sabien De Klerck, trainer Signs of Safety
Sociaal ondersteunend en professioneel netwerk: een wederkerend samenspel
Riny Moonen, Sonestra
Regie bij de cliënt, de positie van de hulpverlener
Elisabeth Auer, Sofie Stevelinck en Simon Dessein, Dienst Ondersteuningsplan
Praktische organisatie en begeleiding van een netwerkoverleg
Jan Tibo, Sporen vzw

DONDERDAG 11 JUNI 2020
Wanneer
9.00 – 12.15
Doelstelling
Kennis en expertise expliciteren
Doelgroep 1: leergroep hulpverleners
Inhoud: spanningsveld tussen regie geven en regie nemen
Doelgroep 2: leergroep staf en directie
Inhoud: randvoorwaarden om structureel te werken met het netwerk van het kind
Uitwisseling van goede praktijken
begeleid door procesbegeleiders

VRIJDAG 9 OKTOBER 2020
Wanneer:
9.00 – 12.00
Doelgroep 1: leergroep hulpverleners
Inhoud: spanningsveld tussen regie geven en regie nemen
begeleid door procesbegeleiders