Herinnering: Uitnodiging Openvenstermoment 2020

Er zijn nog maar 2 weken over om in te schrijven voor één van onze Openvenstermomenten op 28 april in Gent of 7 mei in Leuven. We hopen dat de huidige maatregelen van de overheid afdoende zullen zijn om het virus in te dammen en dat onze Openvensters kunnen doorgaan. We blijven voorlopig dan ook gewoon inschrijvingen accepteren. We zullen echter pas facturen versturen vanaf het moment dat we zeker weten dat alles kan doorgaan.

We blijven de richtlijnen van de overheid volgen en zullen geen onnodige risico’s nemen.

Het STOS team

Openvenster Gent
28 april 2020

Het programma van het openvenstermoment in Gent op 28 april kan je hier raadplegen. Inschrijven voor het openvenstermoment in Gent kan je via deze link. Je vindt deze ook terug onderaan in het programma.

Naar programma Gent

Openvenster Leuven
7 mei 2020

Het programma van het openvenstermoment in Leuven op 7 mei kan je hier raadplegen. Inschrijven voor het openvenstermoment in Leuven kan je via deze link. Je vindt deze ook terug onderaan in het programma.

Naar programma Leuven

Afstemmingsoverleg VAPH op 26 maart

Geannuleerd !!

Op donderdag 26 maart organiseert het VAPH een afstemmingsoverleg voor zorgaanbieders en andere partners in het regionale VAPH-ondersteuningslandschap. In het eerste gedeelte komen de beleidsnota, de recente regelgeving, de bewegingen in het ondersteuningslandschap, het uitbreidingsbeleid en de stand van zaken van de directe financiering aan bod.

In Oost-Vlaanderen start de ontvangst om 9u en de presentatie om 9u30.

Dit overleg gaat door in het VAC te Gent.

Meer informatie en inschrijving?  klik hier

 

 

Geannuleerd!!! Opendeurdag Buurtpunt ‘onder ‘t perron’ op dag van de zorg (15 maart)

Onderstaande opendeurdag is geannuleerd omwille van veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus.
  Er is weer beweging onder ’t perron van Landegem-station!
De fietsenrekken werden verplaatst, er staan tafels en
stoelen, en er loopt opnieuw regelmatig volk in en uit …
Vijf voorzieningen voor personen met een beperking en enkele geëngageerde mensen uit
de buurt maken van de vroegere wachtzaal en loketruimte een gezellige plek,
met de steun van Infrabel en de stad Deinze.
Het wordt een fijne plaats, waar ruimte is voor een
babbel, een koffie, een stationswinkeltje, enz. Bovendien zullen ook buren en
verenigingen uit de buurt er hun ding kunnen doen (vb. vergaderen, activiteiten
organiseren,…).
Mensen met en zonder beperking kunnen er aan de slag in
creatieve ateliers en er is ruimte genoeg voor tentoonstellingen.
Het buurtpunt Landegem wil meebouwen aan een warme, solidaire buurt waar
ontmoeting en verbinding, zorg voor elkaar, inclusie en duurzaamheid
belangrijke pijlers zijn.Wat valt er te beleven op de Dag van de Zorg:
Tijdens de Dag van de Zorg nodigen we je uit een kijkje
te komen nemen in ons buurtpunt-in-volle-ontwikkeling.
We nemen je mee langs de verschillende “wagons” (opstellingen)
van de denk-je-mee-avond, en nodigen je uit om ook zelf je toffe suggesties te
noteren op onze ideeënwand.
We laten je in alle rust genieten van het gedicht dat
stadsdichter Steven Van De Putte schreef voor Landegem.
In verschillende hoeken en kanten vang je een glimp op
van het potentieel dat deze ruimte biedt voor de buurt, de treinreizigers, mensen
met een beperking, het verenigingsleven, de culturele wereld…
Via sfeerbeelden geniet je mee van onze openingsavond en aan
de hand van filmmateriaal laten we je
kennis maken met de 5 zorgpartners uit de regio die hun schouders zetten onder
dit inclusieve hartverwarmende project.
Tenslotte voorzien we gedurende de dag enkele open ateliers
waaraan de bezoekers kunnen deelnemen. Wat we precies gaan doen… mag je zelf
komen ontdekken 😊.

Bijdragen gezocht inclusiebeurs

Het Vlaams Welzijnsverbond en HOGENT organiseren op 9 september 2020 samen de eerste inclusiebeurs in Vlaanderen. De focus ligt op INCLUSIEF SAMENLEVEN van personen met ondersteuningsnoden en de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals,…
Hoe kan jouw bijdrage eruitzien? We willen inclusie laten zien en voelen, op diverse manieren. Gesprekstafels, uitwisselingssessies, workshops, standen, persoonlijke verhalen, goede praktijkvoorbeelden, tools, artistiek werk, … behoren tot de mogelijkheden.
Wil je iets delen? Dien je voorstel vóór 29 februari 2020 in via deze link.
Wil je meer info? Stuur een mailtje naar lille.dumortier@vlaamswelzijnsverbond.be

Nieuwsbrief februari 2020

Veel interesse, weinig tijd?  Maak het u gemakkelijk en check de meest recente nieuwsbrief.  Hierin staan alle vormingen en nieuws verzameld.  Maandelijks wordt hij doorgestuurd naar ongeveer 1000 geabonneerden.  Nog geen nieuwsbrief in je mailbox?  Abonneer je hier.  Uitschrijven kan ten alle tijde!

Nieuwsbrief

VAPH: afstemmingsoverleg donderdagvoormiddag 26 maart

Afstemmingsoverleg VAPH

Het VAPH  organiseert in maart 2020 een inforonde voor zorgaanbieders en andere partners in het regionale VAPH-ondersteuningslandschap. Dit infomoment zal eveneens gebruikt worden voor een toelichting betreffende correctiefase 2.

Per provincie organiseert het VAPH één infomoment tijdens de voormiddag. Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene data en locaties zodat u dit alvast kan inplannen in uw agenda:

  • Antwerpen: dinsdag 24 maart, 't Parkske, Mortsel
  • Limburg: vrijdag 27 maart, VAC Hasselt
  • Oost-Vlaanderen: donderdag 26 maart, VAC Gent
  • Vlaams-Brabant en Brussel: maandag 23 maart, VAC Leuven
  • West-Vlaanderen: dinsdag 17 maart, Hop & Mout, Roeselare

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is het ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld, voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

  • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
  • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
  • voorstelling van nieuwe partners en projecten
  • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
  • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora op regionaal niveau. We werken daarbij met de 16 zorgregio’s. Soms is het overleg op zorgregionaal niveau georganiseerd, soms op provinciaal niveau samengevoegd. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken we met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad).

Meer informatie:

https://www.vaph.be/afstemmingsoverleg/algemeen

 

Wijzigingen bij de verwerking van MDO

Aan alle eerstelijns gezondheids- en welzijnspartners binnen de zorgregio Gent.

Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten wordt in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg en overgang naar de Eerstelijnszones de SEL-werking stopgezet op 30 juni 2020. Graag brengen wij u op de hoogte van de gevolgen op vlak van de verwerking en de afhandeling van MDO en zorgbemiddeling.

 1-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking van de MDO’s voor 2020?

De volledige verwerking van alle MDO’s zal tegen ten laatste  15/6/20 moeten afgehandeld zijn. Om dit te kunnen garanderen is de overheid akkoord dat de SEL’s nog enkel de teams met teamdatum  tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 zullen verwerken.

Alle MDO’s die na 31/3/20 worden georganiseerd, zullen niet meer verwerkt worden door de SEL’s. Om alle MDO’s  van het eerste kwartaal op tijd te kunnen afwerken, vragen wij u om de documenten van de teams  tussen 1/1/20 en 31/3/20 als volgt op te sturen.

In drie stappen:
Teams van januari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/2/20;

Teams van februari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/3/20;

Teams van maart 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 7/4/20.

!!Opgelet: Om toe te laten alles nog op tijd af te ronden kan er daarenboven maar max. 1 team per patiënt verwerkt en vergoed worden – hetzij een GDT-team,  hetzij een niet-GDT-team , hetzij één GDT-PSY-team.
Is er toch nog een 2de team voor dezelfde patiënt in dit 1ste kwartaal dan houdt u deze teamdocumenten voorlopig zelf bij. U zult deze documenten later kunnen bezorgen aan de organisatie die de overheid zal aanstellen om de verwerking uit te voeren.

7/4/20  is dus de ultieme datum waarop wij de teamdocumenten aanvaarden voor verwerking. Alle teamdocumenten die na 7/4/20 bij de SEL Gent toekomen zullen niet meer door het SEL afgehandeld worden. Gelieve hier rekening mee te willen houden!

Voor meer informatie over het afhandelen van de teams vanaf 1/4/20 verwijzen we naar het verslag van het overleg van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid met de voorzitters van de SEL’s van 23/1/20 .

Uittreksel uit het verslag, punt. 6:

Multidisciplinair overleg 2020: Over het multidisciplinair overleg in 2020 kan nog geen communicatie gebeuren. De grote complexiteit van het dossier vergt nog nadere analyse, vooraleer er een sluitend voorstel kan bezorgd worden. Wel kan meegegeven worden dat er continuïteit zal bestaan van het uitbetalingssysteem. De voorwaarden voor die uitbetaling moeten nog verder vastgelegd worden. … Er zal over gewaakt worden dat de personeelsleden, die de administratieve verwerking uitvoeren, hun werk op een degelijke wijze kunnen afronden. SEL TOM deelt mee dat het aan de Raad van Bestuur van 6 februari zal voorleggen om vanaf 1 maart geen administratieve verwerking en facturatie meer te doen. Als de RvB akkoord gaat, zal dat ook zo naar de overlegorganisatoren gemeld worden.

Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat de SEL’s vanaf 1 april (datum van het multidisciplinair overleg) inderdaad geen administratieve verwerking meer doen. In het voorstel wordt rekening gehouden met de overdracht van de gegevens waarover de SEL’s beschikken.

 

2-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking  van de zorgbemiddeling voor 2020?

De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2020 tussen 1/1/20 en 31/3/20 + de gegevens van de nieuwe thuiszorgdossiers die tussen 1/1/20 en 31/3/20 gestart zijn worden aan de SEL Gent bezorgd.

Al deze gegevens worden in het gevraagde excel-document voor het werkjaar 2020 genoteerd

(de instructienota en excel-lijst zal vanaf 12 februari 2020 beschikbaar zijn op onze website www.selgent.be/zorgbemiddeling/honorering)

!!Deze excel-lijsten worden ten laatste op 7/4/20 aan de SEL Gent (info@selgent.be) bezorgd, na deze datum worden de aangeleverde gegevens niet meer verwerkt.

 

Niet aanleveren: de gegevens die reeds gekend zijn door de lijsten van de afrekening 2019:
1-De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2019

2-De gegevens van de thuiszorgdossiers in 2019 nieuw gestart.
Deze thuiszorgdossiers worden meegerekend voor de afrekening van de vergoeding van de zorgbemiddeling voor 2020.

 

3-Wat na 31 maart 2020 met het MDO?

Het is wachten op informatie vanuit Vlaams Agentschap. Daarom raden wij aan om alle documenten van de MDO’s vanaf 1/4/20 voorlopig bij te houden tot er duidelijke richtlijnen komen.

 

Net als jullie hopen wij hier snel meer informatie over te krijgen.  Van zodra we meer weten houden we jullie op de hoogte!

 

Voor meer info kunt u altijd contact opnemen met het team van de SEL Gent op volgende telnrs.:

09/266 70 44 – 09/266 70 45

 

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van SEL Gent

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuws uit de regio

In AZ Alma wordt verder ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Meetjesland. Naast de opstart van de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti begin 2019, zal AZ Alma op 24 februari 2020 een psychiatrisch afdeling (PAAZ) openen. Dit nieuwe zorgaanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan Eeklo.
Meer lezen?

—————————————————————————————————————————————–

De stad Eeklo heeft sinds kort een digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hierop werd zaterdag (4/1) het project ALCOopHOL gelanceerd. Je kan informatie terugvinden over het thema alcohol, een test doen, stemmen op één van de acties of zelf een goed idee aanbrengen.
Het doel van het project is:sensibiliseren en beleidsmatige input krijgen.Wil je graag je stem uitbrengen of heb je een goed idee? Klik hier
——————————————————————————————————————————————-

Woon- en Energieloket in het Meetjesland vanaf 2020

Inwoners van 8 gemeenten kunnen terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland. Minister Diependaele trekt ruim 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van het woonbeleid binnen deze gemeenten en stad voor een periode van 6 jaar. Hierdoor krijgen de gemeenten en stad financiële ondersteuning bij het uitbouwen van een woonloket waar burgers met al hun vragen rond wonen en energie terecht kunnen.
Meer informatie?
—————————————————————————————————————————————-

Evenementen en vormingen

HERSTELACADEMIE EEKLO
Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond verschillende thema’s. Dit kunnen vormingen zijn die te maken hebben met (psychische) kwetsbaarheid en herstel, maar ook algemene cursussen rond gezonde slaap en veerkrachtig ouderschap. Ze staan open voor iedereen en gaan door op verschillende locaties in Eeklo.

Meer weten? Klik hier voor Folder aanbod januari-maart 2020

—————————————————————————————————————————————-

Klankbordgroep Eerstelijn
Sinds 2011 ondersteunt Plazzo i.s.m. het Vlaams Patiëntenplatform een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Op die manier ondersteunt men de vertegenwoordiging van patiënten tot hiertoe in de SELs en vanaf nu ook in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn gaat door op dinsdag 21 januari 2020 om 19u. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be
—————————————————————————————————————————————-

Opleidings- en intervisietraject van IROJ: inzetten op het netwerk van het kind.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.
Meer informatie en inschrijving? Klik hier

—————————————————————————————————————————————

Blablabla organiseert trainingen en cursussen rond geweldloze communicatie
– Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf?
– Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
– Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?
Meer info
—————————————————————————————————————————————-

OTA vzw organiseert in 2020 verschillende vormingen rond gezinshereniging, omgaan met racisme en polarisering. Nieuw in het aanbod zijn casustafels omtrent impact van gezinshereniging op gezinnen en individuen, NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp en identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond. Ook cultuursensitief hulpverlenen in jeugdhulp komt aan bod. Is je interesse gewekt en wil je graag meer informatie? Klik dan hier.
—————————————————————————————————————————————-

De sociale kaart:
Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel
—————————————————————————————————————————————-

Save the date
VAPH organiseert op 26 maart in het VAC in Gent een inforonde voor zorgaanbieders en geeft toelichting omtrent correctiefase 2.

Meer info volgt in februari
—————————————————————————————————————————————-

Zijn jouw gegevens up-to-date?
Check het op de sociale kaart!
Graag nog eens de handleiding over fichebeheer? Klik dan hier
—————————————————————————————————————————————-

Wist je dat …

Sportclub Boezjeern is een unieke sportclub uit Eeklo. Ze publiceerden net hun eerste nieuwsbrief.
Nog geen idee wat sportclub Boezjeern is en hoe hun werking in elkaar zit?
Bekijk het filmpje!

In Vlaanderen leven de meeste personen met dementie in hun gewone huiselijke omgeving. Maar een overgang naar het woonzorgcentrum is vaak onvermijdelijk, eens het proces van dementie zover gevorderd is dat de draagkracht van de mantelzorg overschreden wordt of wanneer het alleen wonen zeer onveilig wordt. De overgang van thuis naar een tehuis gaat gepaard met afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in het bijzonder.
Dit boek brengt visie en inspiratie voor de aanpak van deze gesprekken omtrent dit onderwerp.

Meer informatie 

‘VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRA. KIEZEN IN OVERLEG’ VRIJDAG 31 JANUARI 2020 – 14u tot 16u – Leuven

Inschrijving boekvoorstelling – 25 € (boek inbegrepen)
—————————————————————————————————————————————-

Vacatures

Similes vzw verenigt in Vlaanderen en Brussel familieleden van mensen met psychische problemen. Similes vzw is op zoek naar een provinciale coördinator. Solliciteren kan t.e.m. 28 januari 2020. Klik hier om de vacature te bekijken.
—————————————————————————————————————————————-

RWO Meetjesland
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
gsm: 0475/76 23 90
mail: griet@rwom.be
website: rwom.be

10 maart: Voorstelling zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren – regio Meetjesland

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met personen met suïcidegedachten.

Het zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren regio Meetjesland probeert hierop een antwoord te geven.  Hoe kun je best reageren op een jongere die je vertelt dat hij/zij denkt aan zelfmoord, moet je de ouders inlichten, moet je de jongere ergens aanmelden, wat als hij/zij geen hulp wilt?  Welke instanties in het Meetjesland kunnen gecontacteerd worden en wanneer?

Volgende partners werkten hiervoor samen

Interesse?  Klik op de bijlage voor meer informatie en inschrijving

Zorgpad suïcidepreventie jongeren (2)