Bijdragen gezocht inclusiebeurs

Het Vlaams Welzijnsverbond en HOGENT organiseren op 9 september 2020 samen de eerste inclusiebeurs in Vlaanderen. De focus ligt op INCLUSIEF SAMENLEVEN van personen met ondersteuningsnoden en de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals,…
Hoe kan jouw bijdrage eruitzien? We willen inclusie laten zien en voelen, op diverse manieren. Gesprekstafels, uitwisselingssessies, workshops, standen, persoonlijke verhalen, goede praktijkvoorbeelden, tools, artistiek werk, … behoren tot de mogelijkheden.
Wil je iets delen? Dien je voorstel vóór 29 februari 2020 in via deze link.
Wil je meer info? Stuur een mailtje naar lille.dumortier@vlaamswelzijnsverbond.be

Nieuwsbrief februari 2020

Veel interesse, weinig tijd?  Maak het u gemakkelijk en check de meest recente nieuwsbrief.  Hierin staan alle vormingen en nieuws verzameld.  Maandelijks wordt hij doorgestuurd naar ongeveer 1000 geabonneerden.  Nog geen nieuwsbrief in je mailbox?  Abonneer je hier.  Uitschrijven kan ten alle tijde!

Nieuwsbrief

VAPH: afstemmingsoverleg donderdagvoormiddag 26 maart

Afstemmingsoverleg VAPH

Het VAPH  organiseert in maart 2020 een inforonde voor zorgaanbieders en andere partners in het regionale VAPH-ondersteuningslandschap. Dit infomoment zal eveneens gebruikt worden voor een toelichting betreffende correctiefase 2.

Per provincie organiseert het VAPH één infomoment tijdens de voormiddag. Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene data en locaties zodat u dit alvast kan inplannen in uw agenda:

 • Antwerpen: dinsdag 24 maart, 't Parkske, Mortsel
 • Limburg: vrijdag 27 maart, VAC Hasselt
 • Oost-Vlaanderen: donderdag 26 maart, VAC Gent
 • Vlaams-Brabant en Brussel: maandag 23 maart, VAC Leuven
 • West-Vlaanderen: dinsdag 17 maart, Hop & Mout, Roeselare

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is het ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld, voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

 • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
 • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
 • voorstelling van nieuwe partners en projecten
 • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
 • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora op regionaal niveau. We werken daarbij met de 16 zorgregio’s. Soms is het overleg op zorgregionaal niveau georganiseerd, soms op provinciaal niveau samengevoegd. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken we met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad).

Meer informatie:

https://www.vaph.be/afstemmingsoverleg/algemeen

 

Wijzigingen bij de verwerking van MDO

Aan alle eerstelijns gezondheids- en welzijnspartners binnen de zorgregio Gent.

Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten wordt in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg en overgang naar de Eerstelijnszones de SEL-werking stopgezet op 30 juni 2020. Graag brengen wij u op de hoogte van de gevolgen op vlak van de verwerking en de afhandeling van MDO en zorgbemiddeling.

 1-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking van de MDO’s voor 2020?

De volledige verwerking van alle MDO’s zal tegen ten laatste  15/6/20 moeten afgehandeld zijn. Om dit te kunnen garanderen is de overheid akkoord dat de SEL’s nog enkel de teams met teamdatum  tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 zullen verwerken.

Alle MDO’s die na 31/3/20 worden georganiseerd, zullen niet meer verwerkt worden door de SEL’s. Om alle MDO’s  van het eerste kwartaal op tijd te kunnen afwerken, vragen wij u om de documenten van de teams  tussen 1/1/20 en 31/3/20 als volgt op te sturen.

In drie stappen:
Teams van januari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/2/20;

Teams van februari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/3/20;

Teams van maart 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 7/4/20.

!!Opgelet: Om toe te laten alles nog op tijd af te ronden kan er daarenboven maar max. 1 team per patiënt verwerkt en vergoed worden – hetzij een GDT-team,  hetzij een niet-GDT-team , hetzij één GDT-PSY-team.
Is er toch nog een 2de team voor dezelfde patiënt in dit 1ste kwartaal dan houdt u deze teamdocumenten voorlopig zelf bij. U zult deze documenten later kunnen bezorgen aan de organisatie die de overheid zal aanstellen om de verwerking uit te voeren.

7/4/20  is dus de ultieme datum waarop wij de teamdocumenten aanvaarden voor verwerking. Alle teamdocumenten die na 7/4/20 bij de SEL Gent toekomen zullen niet meer door het SEL afgehandeld worden. Gelieve hier rekening mee te willen houden!

Voor meer informatie over het afhandelen van de teams vanaf 1/4/20 verwijzen we naar het verslag van het overleg van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid met de voorzitters van de SEL’s van 23/1/20 .

Uittreksel uit het verslag, punt. 6:

Multidisciplinair overleg 2020: Over het multidisciplinair overleg in 2020 kan nog geen communicatie gebeuren. De grote complexiteit van het dossier vergt nog nadere analyse, vooraleer er een sluitend voorstel kan bezorgd worden. Wel kan meegegeven worden dat er continuïteit zal bestaan van het uitbetalingssysteem. De voorwaarden voor die uitbetaling moeten nog verder vastgelegd worden. … Er zal over gewaakt worden dat de personeelsleden, die de administratieve verwerking uitvoeren, hun werk op een degelijke wijze kunnen afronden. SEL TOM deelt mee dat het aan de Raad van Bestuur van 6 februari zal voorleggen om vanaf 1 maart geen administratieve verwerking en facturatie meer te doen. Als de RvB akkoord gaat, zal dat ook zo naar de overlegorganisatoren gemeld worden.

Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat de SEL’s vanaf 1 april (datum van het multidisciplinair overleg) inderdaad geen administratieve verwerking meer doen. In het voorstel wordt rekening gehouden met de overdracht van de gegevens waarover de SEL’s beschikken.

 

2-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking  van de zorgbemiddeling voor 2020?

De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2020 tussen 1/1/20 en 31/3/20 + de gegevens van de nieuwe thuiszorgdossiers die tussen 1/1/20 en 31/3/20 gestart zijn worden aan de SEL Gent bezorgd.

Al deze gegevens worden in het gevraagde excel-document voor het werkjaar 2020 genoteerd

(de instructienota en excel-lijst zal vanaf 12 februari 2020 beschikbaar zijn op onze website www.selgent.be/zorgbemiddeling/honorering)

!!Deze excel-lijsten worden ten laatste op 7/4/20 aan de SEL Gent (info@selgent.be) bezorgd, na deze datum worden de aangeleverde gegevens niet meer verwerkt.

 

Niet aanleveren: de gegevens die reeds gekend zijn door de lijsten van de afrekening 2019:
1-De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2019

2-De gegevens van de thuiszorgdossiers in 2019 nieuw gestart.
Deze thuiszorgdossiers worden meegerekend voor de afrekening van de vergoeding van de zorgbemiddeling voor 2020.

 

3-Wat na 31 maart 2020 met het MDO?

Het is wachten op informatie vanuit Vlaams Agentschap. Daarom raden wij aan om alle documenten van de MDO’s vanaf 1/4/20 voorlopig bij te houden tot er duidelijke richtlijnen komen.

 

Net als jullie hopen wij hier snel meer informatie over te krijgen.  Van zodra we meer weten houden we jullie op de hoogte!

 

Voor meer info kunt u altijd contact opnemen met het team van de SEL Gent op volgende telnrs.:

09/266 70 44 – 09/266 70 45

 

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van SEL Gent

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuws uit de regio

In AZ Alma wordt verder ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Meetjesland. Naast de opstart van de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti begin 2019, zal AZ Alma op 24 februari 2020 een psychiatrisch afdeling (PAAZ) openen. Dit nieuwe zorgaanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan Eeklo.
Meer lezen?

—————————————————————————————————————————————–

De stad Eeklo heeft sinds kort een digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hierop werd zaterdag (4/1) het project ALCOopHOL gelanceerd. Je kan informatie terugvinden over het thema alcohol, een test doen, stemmen op één van de acties of zelf een goed idee aanbrengen.
Het doel van het project is:sensibiliseren en beleidsmatige input krijgen.Wil je graag je stem uitbrengen of heb je een goed idee? Klik hier
——————————————————————————————————————————————-

Woon- en Energieloket in het Meetjesland vanaf 2020

Inwoners van 8 gemeenten kunnen terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland. Minister Diependaele trekt ruim 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van het woonbeleid binnen deze gemeenten en stad voor een periode van 6 jaar. Hierdoor krijgen de gemeenten en stad financiële ondersteuning bij het uitbouwen van een woonloket waar burgers met al hun vragen rond wonen en energie terecht kunnen.
Meer informatie?
—————————————————————————————————————————————-

Evenementen en vormingen

HERSTELACADEMIE EEKLO
Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond verschillende thema’s. Dit kunnen vormingen zijn die te maken hebben met (psychische) kwetsbaarheid en herstel, maar ook algemene cursussen rond gezonde slaap en veerkrachtig ouderschap. Ze staan open voor iedereen en gaan door op verschillende locaties in Eeklo.

Meer weten? Klik hier voor Folder aanbod januari-maart 2020

—————————————————————————————————————————————-

Klankbordgroep Eerstelijn
Sinds 2011 ondersteunt Plazzo i.s.m. het Vlaams Patiëntenplatform een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Op die manier ondersteunt men de vertegenwoordiging van patiënten tot hiertoe in de SELs en vanaf nu ook in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn gaat door op dinsdag 21 januari 2020 om 19u. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be
—————————————————————————————————————————————-

Opleidings- en intervisietraject van IROJ: inzetten op het netwerk van het kind.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.
Meer informatie en inschrijving? Klik hier

—————————————————————————————————————————————

Blablabla organiseert trainingen en cursussen rond geweldloze communicatie
– Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf?
– Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
– Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?
Meer info
—————————————————————————————————————————————-

OTA vzw organiseert in 2020 verschillende vormingen rond gezinshereniging, omgaan met racisme en polarisering. Nieuw in het aanbod zijn casustafels omtrent impact van gezinshereniging op gezinnen en individuen, NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp en identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond. Ook cultuursensitief hulpverlenen in jeugdhulp komt aan bod. Is je interesse gewekt en wil je graag meer informatie? Klik dan hier.
—————————————————————————————————————————————-

De sociale kaart:
Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel
—————————————————————————————————————————————-

Save the date
VAPH organiseert op 26 maart in het VAC in Gent een inforonde voor zorgaanbieders en geeft toelichting omtrent correctiefase 2.

Meer info volgt in februari
—————————————————————————————————————————————-

Zijn jouw gegevens up-to-date?
Check het op de sociale kaart!
Graag nog eens de handleiding over fichebeheer? Klik dan hier
—————————————————————————————————————————————-

Wist je dat …

Sportclub Boezjeern is een unieke sportclub uit Eeklo. Ze publiceerden net hun eerste nieuwsbrief.
Nog geen idee wat sportclub Boezjeern is en hoe hun werking in elkaar zit?
Bekijk het filmpje!

In Vlaanderen leven de meeste personen met dementie in hun gewone huiselijke omgeving. Maar een overgang naar het woonzorgcentrum is vaak onvermijdelijk, eens het proces van dementie zover gevorderd is dat de draagkracht van de mantelzorg overschreden wordt of wanneer het alleen wonen zeer onveilig wordt. De overgang van thuis naar een tehuis gaat gepaard met afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in het bijzonder.
Dit boek brengt visie en inspiratie voor de aanpak van deze gesprekken omtrent dit onderwerp.

Meer informatie 

‘VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRA. KIEZEN IN OVERLEG’ VRIJDAG 31 JANUARI 2020 – 14u tot 16u – Leuven

Inschrijving boekvoorstelling – 25 € (boek inbegrepen)
—————————————————————————————————————————————-

Vacatures

Similes vzw verenigt in Vlaanderen en Brussel familieleden van mensen met psychische problemen. Similes vzw is op zoek naar een provinciale coördinator. Solliciteren kan t.e.m. 28 januari 2020. Klik hier om de vacature te bekijken.
—————————————————————————————————————————————-

RWO Meetjesland
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
gsm: 0475/76 23 90
mail: griet@rwom.be
website: rwom.be

10 maart: Voorstelling zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren – regio Meetjesland

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met personen met suïcidegedachten.

Het zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren regio Meetjesland probeert hierop een antwoord te geven.  Hoe kun je best reageren op een jongere die je vertelt dat hij/zij denkt aan zelfmoord, moet je de ouders inlichten, moet je de jongere ergens aanmelden, wat als hij/zij geen hulp wilt?  Welke instanties in het Meetjesland kunnen gecontacteerd worden en wanneer?

Volgende partners werkten hiervoor samen

Interesse?  Klik op de bijlage voor meer informatie en inschrijving

Zorgpad suïcidepreventie jongeren (2)

Woon- en energieloket Meetjesland vanaf 2020

Voor vragen rond wonen en energie kunnen de inwoners van verschillende gemeenten in het Meetjesland al jaar en dag terecht bij adviseurs van Woonwijzer Meetjesland. Ook in 2020 kunnen de inwoners van 8 gemeenten opnieuw terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen verschillende partners.
De gemeenten Aalter, Assenede, Lievegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Stad Eeklo dienden in totaal 3 subsidieaanvragen in bij Vlaanderen ter ondersteuning van hun lokaal woonbeleid.

Minister Diependaele keurde eind december 2019 alle drie de subsidiedossiers goed en trekt ruim 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van het woonbeleid binnen deze gemeenten en stad voor een periode van 6 jaar. Door deze samenwerking krijgen de gemeenten en stad financiële ondersteuning bij het uitbouwen van een woonloket waar burgers met al hun vragen rond wonen terecht kunnen. Binnen de financiering past ook opvolging van de kwaliteit van het woonpatrimonium en ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een lokaal woonbeleid.

Binnen hetzelfde loket zullen burgers ook terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij energievragen. Door aanvullende financiering vanuit energiehuis Veneco werden bijkomende middelen voorzien om per gemeente één Woon- en Energieloket mogelijk te maken. Woonwijzer Meetjesland werd als projectpartner gekozen voor het uitvoeren van die taak.

“Woonwijzer Meetjesland” is opgericht in 1998 en is een afdeling van SOM vzw. Een intergemeentelijke Woonwijzer moest destijds een impuls geven aan de verbetering van de woningkwaliteit in de regio. Vanuit deze basisopdracht groeide de Woonwijzer in de loop der jaren uit tot toonaangevende referentie inzake woonadvies- en beleid in de Meetjeslandse gemeenten.

Binnen een steeds veranderend en gevarieerd woonlandschap is Woonwijzer Meetjesland vandaag het aanspreekpunt voor inwoners van de deelnemende gemeenten in het Meetjesland. Daarnaast is de organisatie ook expert en partner in beleidsondersteuning met betrekking tot het lokaal woonbeleid binnen deze gemeenten en stad. Een klein en enthousiast team van de vzw slaagt er in om jaarlijks meer dan 8000 gezinnen te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden.

Aan het loket helpt een adviseur je verder met vragen rond bouwen en verbouwen, huren en verhuren, het vinden van een betaalbare woning of technische en duurzaam woonadvies. Heb je vragen over gemeentelijke reglementen, kwaliteitsnormen of een leegstaande woning?  Heb je een eenvoudige of zeer complexe vraag? Adviseurs van Woonwijzer Meetjesland hebben elk hun expertise. Iedereen krijgt een antwoord op maat. Kunnen de adviseurs je niet onmiddellijk verder helpen? Dan voorzien ze een correcte doorverwijzing en ze volgen die doorverwijzing ook op zodat ze zeker zijn dat iedereen de juiste informatie krijgt.

Je kan aan het woon- en energieloket ook terecht met vragen over premies, energiebesparende maatregelen en mogelijke financiering. Hoe goed scoort jouw woning op het vlak van energieverbruik? Welke maatregelen zijn er nodig om jouw energieverbruik te doen dalen? Voor welke steunmaatregelen kom jij in aanmerking? Woonwijzer Meetjesland helpt je om je energiebesparingsplannen in kaart te brengen en uit te voeren. Je kan reken op begeleiding en ondersteuning zoals renovatieadvies, vergelijke van offertes, ondersteuning bij premie aanvragen, interpretatie van energiegegevens zoals zonnekaart, EPC, energiescans,… Verder kan je ook terecht voor premieaanvragen, energielening, informatie rond omschakeling naar digitale meters,…

Wie gebruik wil maken van de dienstverlening kan voor meer informatie terecht om www.woonwijzermeetjesland.be , of kom langs in uw gemeente voor vrijblijvend advies. U kan ook altijd contact opnemen via het nummer 09 378 61 70 of mailen naar info@woonwijzermeetjesland.be. Adviseurs van Woonwijzer Meetjesland staan steeds klaar om de burgers correct te informeren, te adviseren en verder te begeleiden.

ALCOopHOL en Tournée Minérale

ACLOopHOL

De stad Eeklo heeft sinds kort een digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hierop werd zaterdag (4/1) het project ALCOopHOL gelanceerd.
je kan er informatie terugvinden over het thema alcohol, een test doen, stemmen op één van de acties of zelf een goed idee aanbrengen.

Het doel van het project is:

  1. Sensibiliseren
   Jongeren én volwassenen informeren over de gevaren van alcohol
  2. Input voor het beleid
   De stad wil een preventiebeleid voeren rond alcohol. Door je stem uit te brengen of een idee te geven bepaal je mee de richting en de invulling van het beleid.

De ideeën en de informatie over alcohol raadplegen kan vrijblijvend. Als je wil stemmen of zelf een voorstel  wil toevoegen,  dan is het wel nodig om je te registreren.

Neem gerust een kijkje op ikdoemee.eeklo.be (en kies daarna ALCOopHOL) en voel je vrij om mee te stemmen of zelf ideeën toe te voegen.

 

Doe mee aan Tournéé Minérale!

Belgen drinken te veel. Ze beseffen dat ook, maar ze geloven dat ze op elk moment kunnen stoppen. Dus doen ze het gewoon niet. (bron De Druglijn en Stichting tegen Kanker)

Alcohol drinken wordt vaak een gewoonte. Het is belangrijk om deze routine af en toe te onderbreken en eens na te denken over je eigen alcoholgebruik.  Daarom roept de stad Eeklo iedereen op om mee te doen aan Tournée Minérale en in februari  geen alcohol te drinken. Een maand zonder alcohol is immers goed voor je gezondheid.

Sluit je aan bij het team: “Eeklovia  https://www.tourneeminerale.be/nl/deelnemen/team-aansluiten/stap1/1115?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_content=ShortURL_invite_links
Of maak met je organisatie, berdrijf, … zelf een team aan.
Bestel ook het gratis promotiemateriaal (o.a. toolbox, bierviltjes, …)  of download de tips op maat van jouw sector.

Meer informatie:  https://www.tourneeminerale.be – klik op: “ik doe mee” of op “bestel materiaal”

 

 

PAAZ: Samenwerking AZ Alma en PC Sint-Jan

In AZ Alma wordt verder ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Meetjesland. Naast de opstart van de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti begin 2019, zal  AZ Alma op 24 februari 2020 een psychiatrisch afdeling (PAAZ) openen. Dit nieuwe zorgaanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan Eeklo.
De PAAZ is een open hospitalisatieafdeling en zal beschikken over 30 hospitalisatie bedden. Vanuit een pluridisciplinaire insteek richt de dienst zich op volwassen patiënten (vanaf 18 jaar), die ofwel een dringende hulp vragen in geval van psychiatrische crisistoestand, ofwel een observatie of een actieve behandeling vergen. De opname is geheel vrijwillig. Opname gebeurt op afspraak na contact met de psychiater of via spoed.
Het team van de PAAZ, onder leiding van dr. Gunther Degraeve, medisch diensthoofd psychiatrie, bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en een maatschappelijk assistent. Ieder discipline draagt elk, vanuit hun eigen specialisatie, bij aan de zorg op maat die aan de patiënten geboden wordt. Er wordt ingezet op een intensieve samenwerking tussen de PAAZ en de partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. De PAAZ bevindt zich op de derde verdieping in het C-blok van AZ Alma.

Welzijnsnieuwbrief december 2019

Nieuws uit de regio

Onder ‘t perron

Het station van Landegem wordt een inclusief buurtpunt, een plaats waar mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten.  Dit is een samenwerking tussen vzw Verburght, DVC De Triangel, vzw Humival, BUSO Ten Dries en vzw De Vierklaver. “We starten alvast met de uitbouw van een werkplek voor mensen met een beperking, maar schakelen al snel over naar een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.”   Nieuwsgierig naar meer?  Lees het volledige artikel hier

 

RTJ de Tafels maakt hulp mogelijk voor kinderen, jongeren en hun gezin, binnen de regio Deinze-Meetjesland.  Dit wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking met verschillende partners/organisaties.  In het voorbije jaar kregen ze 244 aanmeldingen en organiseerden ze voor 126 hulpvragers een tafel.  Meer weten over RTJ de tafels ?  Klik hier

 

Nieuwe coördinator 
Sedert 4 november heeft RWOM een nieuwe coördinator, Griet De Paepe.  Zij treedt in de voetsporen van Sophie Goethals.
Wil je haar contacteren?  Stuur een mailtje naar griet@rwom.be of bel naar 0475/76 23 90

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Intersectorale intervisie infants
Werk jij met jonge kinderen “infants” en/of hun context? Hecht je veel belang aan de ontwikkeling van een veilige gehechtheid bij deze jonge kinderen? Zoek je partners om ideeën en expertise mee uit te wisselen? Dan is de gratis reeks van 3 begeleide intersectorale intervisies infants misschien iets voor jou!? Klik hier voor meer info

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt meerdaagse vormingen aan voor intermediairs die werken met zowel jongeren, volwassenen als ouderen. Klik op de doelgroep voor meer informatie/inschrijving!
– 20 februari, 3 en 12 maart: 3-daagse voor intermediairs die werken met jongeren (Aalst)
– 28 januari en 6 februari: 2-daagse voor intermediairs die werken met volwassenen(Gent)
– 17 en 31 maart: 2-daagse voor intermediairs die werken met ouderen (Eeklo)

Steevliet vzw opende officieel hun nieuwbouwproject op 6 december!

vzw oranje organiseert gratis vrije tijd op maat voor mensen tot 65 jaar.  Meer weten?

10 maart 2020
SAVE THE DATE !
voorstelling zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren in het Meetjesland.

Vrij CLB Meetjesland en CLB GO! Deinze-Eeklo nodigen samen met de Huizen van het Kind van Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem en Zelzate ouders van leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs in de regio uit op gratis infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs.  De info-avonden gaan door op verschillende locaties in het Meetjesland.

Wist je dat…

Na de goedkeuring in mei 2019  van het hulpprogramma “Gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp” leidde de concretisering tot een nieuwe naam: Ondersteuningsteam Kinderen & Jongeren in de Residentiële Jeugdhulp! De nieuwe folders van dit programma zijn in de maak en Het Ondersteuningsteam krijgt spoedig ook zijn plekje op de RADAR website. Hou de website www.radar.be in de gaten voor meer info.

Het Cliëntenbureau is een project voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Het Cliëntenbureau ontwikkelt nieuwe initiatieven, met het oog op de implementatie van de methodieken herstel en ervaringsdeskundigheid binnen de regio van Het PAKT. In functie hiervan worden vormingsreeksen georganiseerd.  Meer weten?

Het Pakt: OPROEP 4DE RONDE ELP
Sinds 1 december leveren 31 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het kader van de “RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen”. Dit betekent dat binnen ons werkingsgebied per week gemiddeld 248 eerstelijnspsychologische sessies gerealiseerd kunnen worden.
Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 02 februari 2020 kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden.

Varia uit de regio

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is? In zijn nieuwe boek Intelligentie in de natuur ontwikkelt Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven.
In deze zienswijze zijn alle levende organismen met elkaar verbonden. Meer zelfs, bij nadere beschouwing zijn er in de natuur zelfs meer krachten werkzaam die verbinden dan scheiden. Naast de bekende ‘strijd om het bestaan’ blijken immers ook samenwerking, verbondenheid en harmonie wezenlijke kenmerken van de natuur te zijn.
Meer lezen…
Dit boek werd geschreven door Romain Goorman, een Aalterse schrijver.

Tournée Minérale 2020 
Dit jaar wordt er sterk ingezet op teams. Organisaties, sportclubs, verenigingen, horecazaken, ziekenhuizen, steden of gemeenten … kunnen hun klanten, leden, inwoners en fans uitdagen om allemaal samen mee te doen met de Tournée.  Meer lezen…