Welzijnsnieuwsbrief Mei

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Cluster-ring Laagdrempelige en toegankelijke zorg – dinsdag 28 mei 2019 – Strekhuis Heldenpark

Het PAKT organiseert voor de 11ste keer een cluster-ring! Blijf als hulpverlener niet in je gekende cirkel hangen maar breid je netwerk uit en kom cluster-ringen! Aan de hand van een standenmarkt krijg je zicht op het aanbod binnen de Geestelijke Gezondheidszorg rond het thema ‘laagdrempelige en toegankelijke zorg’. Loop vrij in en uit en bepaald je eigen namiddag. Leer de man achter het aanbod kennen, kom elkaar tegen in onze koffiecorner en vind elkaar nadien zonder moeite terug in het werkveld.
Uitnodiging en inschrijving

———————————————————————————————————-

Begin deze maand trad de nieuwe vzw-wetgeving in werking.
Is jouw organisatie al mee? Op 4 juni 2019 organiseert COMEET een infosessie voor verenigingen waarin de nieuwe wetgeving van naaldje tot draadje toegelicht wordt. Meer informatie.
——————————————————————————————————–

Praktijkbezoeken participatie – 11 juni 2019. Wie met participatie bezig is, weet dat dit een proces is met vele fasen. Dorp Dynamiek neemt het participatieproces van twee praktijkvoorbeelden onder de loep. We gaan ze bezoeken tijdens een rondrit en ontrafelen het proces van een top-down en een bottom-up voorbeeld. Meer informatie.

Wist je dat…

 

Sinds begin dit jaar kiest MFC Meetjesland nog resoluter voor een groeigerichte aanpak.

Ze ondersteunen en begeleiden kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in het:

–          ontwikkelen van hun mogelijkheden

–          in handen nemen van hun functioneren

–          doorwerken van moeilijkheden

Het is hun missie om hen zo te mogen helpen in hun groei naar autonomie in verbondenheid.  Ze begeleiden deze groeiprocessen in functie van hun vragen, aspiraties, behoeften en noden. Hierbij houden ze hun integriteit, participatie, competentie, autonomie en verbondenheden maximaal voor ogen.

Onder het motto ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’ laten we alle voorafnames van tijd los. Voortaan begeleiden ze groeiprocessen en ontwikkelingstrajecten én heffen hierin het onderscheid tussen kortdurend en/of langdurig op. Sinds 1 april 2019 starten ze daarom gèèn –bij voorbaat– kortdurende trajecten meer op.

Tegelijkertijd bevestigen we graag ons partnerschap met RTJ De Tafels, dat kinderen, jongeren en gezinnen wèl kortdurend en krachtgericht begeleidt. Het is een strategische keuze om ons zo langszij dit samenwerkingsverband te positioneren: coöperatief én solidair.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kan je altijd bij Geert Frateur (Algemeen Directeur) terecht Tel.: 09/259.17.28

Evenementen en vormingen

Voorstelling werking Functie 2
Op 24 mei wordt de werking van Functie 2 geestelijke gezondheid voorgesteld (komen aan bod: het Netwerkpunt, Outreach, A team, Mobil, Mobil Crisis Team).  Zie uitnodiging. Inschrijvingen worden afgesloten bij 100 deelnemers.

Basisvorming verblijfsrecht
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 21 en 28 mei basisvormingen rond verblijfsrecht. Zie website.

Verblijf burgers van de Unie
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 28 mei een vorming rond verblijf burgers van de unie. Zie website.

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement
De werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) organiseert op 28 mei een symposium rond opname- en ontslagbeleid. Zie uitnodiging, programma en website.

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Dialoogdag Oudersparticipatie Jeugdhulp
Op 7 juni vindt de dialoogdag van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen plaats rond het thema ‘Ervaringen van ouders met de jeugdrechtbank’. Zie uitnodiging.

Infosessies: besteding van een persoonsvolgend budget
Het VAPH organiseert in mei en juni provinciale informatiesessies over de besteding van een persoonsvolgend budget. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de bijstandsorganisaties. De infosessie in Oost-Vlaanderen vindt plaats op 7 juni. Zie website.

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

 

Vacatures

 • Welzijnsband Meetjesland zoekt een maatschappelijk werker voor het Team Activering (Niveau B1-B3) – Vacature
 • Zorgunie Meetjesland en Ommeland zoekt een netwerkcoördinator. Vacature
 • De vierklaver in Adegem zoekt een Begeleid(st)er Huis 7/4-6. Vacature

Welzijnsnieuwsbrief April

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in werking getreden.

Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieuwe huurcontracten? …
U vindt hier de uitnodiging voor de vormingen Vlaams woninghuurdecreet

——————————————————————————————————–

Veranderforum ELZ Oost- en West-Meetjesland
Het volgende veranderforum voor de ELZ Oost- en West-Meetjesland zal doorgaan op donderdag 9 mei 2019 om 20u in het WZC Avondzegen te Eeklo. Het belangrijkste onderwerp voor deze avond zal de samenstelling van de zorgraden worden met voorstelling van de kandidaten.

———————————————————————————————————

Een Cluster-ring is een reeks van 3 ontmoetingsnamiddagen rond een specifiek thema. Het PAKT wil op deze manier netwerking bij hulp- en dienstverleners bevorderen en hen inzicht bieden in het aanbod binnen de GGZ. Dit jaar koos Het PAKT voor het thema ‘Laagdrempelige en toegankelijke zorg’
U kan rondneuzen op de standenmarkt en/of aansluiten bij een aantal voorstellingen. De 1ste cluster-ring* vindt plaats op 28 mei 2019 in het streekhuis Heldenpark te Eeklo van 13u tot 16u.  hou deze datum alvast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.
*Een 2de en 3de cluster-ring worden georganiseerd in de regio Vlaamse Ardennen en Gent.
—————————————————————————————————————–

Wist je dat …

Op 19 maart vond de Leer- en deeldag voor eerstelijnszones plaats. Een sfeerbeeld vind je hier.
——————————————————————————————————————–
Vreemdgaan, de methodiek die medewerkers wil stimuleren om een kijkje te nemen in een andere organisatie, gaat op 1 mei opnieuw van start. Wil je graag een vacature opmaken of zelf er op uit trekken? Klik hier voor alle info: https://drive.google.com/file/d/1kqQ9VPQpacC9ZC9kYc3C_SQm7sGDdtGz/view

Evenementen en vormingen

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht
Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website.

HCA Oost-Vlaanderen vzw bestaat 10 jaar
HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en constructieve afhandelingen) bestaat 10 jaar en viert dat op 16 mei met een aantal interessante workshops en een meet and greet. Zie uitnodiging.

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen
Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Een ZOROO-Symposium.
Op 28 mei 2019 organiseert de SEL vanuit de werkgroep ZOROO (Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement) een ZOROO-symposium. Meer informatie

Besteding van een persoonsvolgend budget
Het VAPH organiseert op 7 juni een informatiesessie over de besteding van een persoonsvolgend budget. Zie nieuwsbrief en website.

Mind-Spring programma
Werkt u met vluchtelingen en/of migranten? Wilt u meer weten over de inhoud van Mind-Spring programma?
Kom naar onze workshop Mind-Spring voor hulpverleners op 14 juni van 14u00 tot 16u30 in Visserij 153. Meer informatie

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

REBOOTKAMP Herstart jezelf, samen met andere gamers
Reboot is een kamp voor jongeren (15j- 18j) die overmatig gamen en offline nood hebben aan een herstart.
Vanuit de invalshoeken preventie, vroeginterventie en hulpverlening, zetten CGG Waas en Dender, CGG Eclips en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen actief in op het thema gamen. Meer informatie en folder

Vacature

CAR Klim Op zoekt een psycholo(o)g(e) (contract onbepaalde duur) om hun team in Eeklo te versterken. vacature

Welzijnsnieuwsbrief maart

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Het Huis van het Kind Maldegem organiseert samen met Magenta een ondersteuningstraject van 4 avonden. filmpje en website, Meer informatie


Infomoment Het PAKT – Meetjesland
Op vrijdag 5 April 2019 organiseert Het PAKT een infomoment om zijn werking toe te lichten aan actoren in de regio Meetjesland. Dit moment zal plaats vinden in het Streekhuis Heldenpark te Eeklo van 9-12u.
U zal meer inzicht krijgen in het ontstaan van het netwerk PAKT alsook in zijn initiatieven. Zo wordt onder meer het initiatief ELP (eerstelijnspsychologische functie) besproken maar ook meer gekende initiatieven zoals het MOBiL Team en het Mobiel Crisisteam. Na de presentie is er ruimte voorzien voor vragen en opmerkingen. Meer info en inschrijving


Meetjeslandse deelnemers dag van de zorg
Op 17 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de Gentse organisaties die deelnemen vind je hier.


Het MOPB* komt op voor de belangen van personen met een beperking in de ontwikkeling van de  eerstelijnszone’s. *Meetjeslands Overleg/netwerk van partners die ondersteuning bieden aan Personen met een Beperking. dinsdag 26 maart 2019. Programma en inschrijving.

Save The Date

Een Cluster-ring is een reeks van 3 ontmoetingsnamiddagen rond een specifiek thema. Het PAKT wil op deze manier netwerking bij hulp- en dienstverleners bevorderen en hen inzicht bieden in het aanbod binnen de GGZ. Dit jaar koos Het PAKT voor het thema ‘Laagdrempelige en toegankelijke zorg’
U kan rondneuzen op de standenmarkt en/of aansluiten bij een aantal voorstellingen. De 1ste cluster-ring* vindt plaats op 28 mei 2019 in het streekhuis Heldenpark te Eeklo van 13u tot 16u.  hou deze datum alvast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.
*Een 2de en 3de cluster-ring worden georganiseerd in de regio Vlaamse Ardennen en Gent.

Oproep

Oproep kandidaturen voor de Zorgraden

Eerstelijnszone Oost-Meetjesland en Eerstelijnszone West-Meetjesland zijn momenteel op zoek naar gedreven mensen die zich willen engageren om deel uit te maken van de zorgraad. Meer informatie

Wist je dat …

De Barometer 2019: lokale ouderenraden in cijfers klaar is …

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bevroeg voor de derde keer de lokale ouderenraden. Deze keer over het werkingsjaar 2017. De resultaten van deze bevraging ontdek je in het barometerrapport waarin zowel de werking, ondersteuningsnoden als toekomstwensen van lokale ouderenraden worden belicht. In totaal namen 140 ouderenraden deel. Zij tonen een grote mate van bedrijvigheid aan en zijn zeer tevreden over het aanbod van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Ontdek hier de volledige resultaten.
———————————————————————————————————

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) voor dummies bestaat …
De “Uitbouw geïntegreerd breed onthaal” is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Wellicht hebt u er al van gehoord, en misschien weet u al dat het in de basis gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo’n “breed onthaal”? 10 wist-je-datjes op een rijtje: Lees meer
———————————————————————————————————

Een nieuwe zorgorganisatie werd opgericht …

De vzw’s Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en 4 vzw’s Thuisverpleging hebben samen een nieuwe zorgorganisatie opgericht om betere zorg en een beter antwoord op de actuele noden te kunnen bieden. Meer info en inschrijven op hun nieuwsbrief

Evenementen en vormingen

Symposium JOTA project

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie website.

Leer- en deeldag eerstelijnszones

Op 19 maart 2019 komen alle eerstelijnszones in Antwerpen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Meer info en inschrijven

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Informatievoormiddag dubbeldiagnose

Sinds 2 jaar is het Zorgcircuit/Netwerk volwassenen met dubbele diagnose Oost-Vlaanderen (volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen) opnieuw actief. Dit wordt in de verf met een informatievoormiddag voor professionelen op 28 maart. Zie uitnodiging.

Stoemp-inspiratiedag

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag rond gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Meer informatie, inschrijven en overzicht werkbezoeken.

Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 4 april een vorming rond Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Zie website.

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Escaperoom rond dementie

Met ‘Bouw aan begrip’ bouwt #ANTcollectief een inhoudelijke escape room over het thema dementie, in samenwerking met Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen. De opening vindt plaats op 27 april. Zie website.

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht

Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

Vacature

Het OCMW Eeklo zoekt een Diensthoofd zorg- en ouderenbeleid. Zie vacature

 • De Triangel zoekt begeleid(st)ers voor zowel Paviljoentje als Pimpernel. Solliciteren voor 17 maart.
 • Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) zoekt procesbegeleider val- en fractuurpreventie in Oost-Vlaanderen. Zie vacature.
 • Het Mobiel Care Team RADAR is op zoek naar een netwerkpsychiater voor 10u. Zie vacature
 • Het Namaste-huis zoekt  een halftijdse vacature sociaal administratieve medewerker. Zie vacature

 

 

Nieuwsflash februari

Het Meetjeslands netwerk Personen met een Beperking komt op voor de belangen van personen met een beperking in de ontwikkeling van de eerstelijnszone’s!

Dinsdag 26 maart 2019 om 9u30
We starten met een infomoment over de ontwikkeling van de eerstelijnszones en het GBO in onze regio. Gevolgd door een regionale uitwisseling over de meerwaarde van de eerstelijnszone voor de levenskwaliteit van personen met een beperking.

Interesse? via deze link ontvangt u meer informatie.

Op 01 maart 2019 organiseert Samana café we een kennismakingsdrink voor het Meetjesland
Voor wie?

 • de verschillende gemeentebesturen
 • de verantwoordelijken van de Welzijnorganisaties
 • de Samana Kernen

Bedoeling is om het Samana Café eens nader toe te lichten:

 • Samana          = vroeger “Ziekenzorg”
 • Samana Café = om mensen de mogelijkheid te geven uit hun isolement te komen en eens aangenaam op “café” te gaan voor een gezellige babbel, mensen te ontmoeten en eventueel iets op te steken van onze info-avonden.

Voor meer informatie: uitnodiging en folder

—————————————————————————————————–

Een hogere vergoeding voor sommige vrijwilligers kan …

 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde categorieën vrijwilligers een hogere kostenvergoeding ontvangen. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector, in de nachtoppas en in het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
Het gaat enkel om een verhoging van de jaargrens tot 1.338,40 euro. Op dagbasis blijft de traditionele grens van 34,71 euro behouden.

Meer informatie lees je hier.

Projectoproep LEADER en provinciale projecten
OOK ALS ORGANISATIE UIT DE SOCIALE SECTOR KAN JE EEN PROJECT INDIENEN
 
Plattelandsontwikkeling is een samenspel van tal van mensen, organisaties en factoren. Ook als organisatie uit de sociale sector kan je hier je steentje toe bijdragen en een project indienen. Kansen liggen er o.a. in projecten die werken aan toegang tot grondrechten, kinderarmoede, stimuleren van informele zorg, laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg, kinderarmoede op het platteland, sociale cohesie, problematieken binnen de landbouwsector, …

Enkele voorbeelden van projecten zijn:
 

Voor meer inspiratie kan je ook surfen naar de EU-projectendatabank van de provincie Oost-Vlaanderen of de website van het Plattelandsloket.

Meer informatie vindt u via deze link.

Forum ‘De Sociale Zekerheid van de Toekomst’: 28 februari 2019

 

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

Lees meer

 

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

 

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.
Lees meer

2 de inspiratiedag participatief werken op 12 maart 2019. Meer informatie.

VACATURES

Het Namaste-huis zoekt  een halftijdse vacature sociaal administratieve medewerker. Zie vacature

welzijnsnieuwsbrief Meetjesland februari

Sociale tewerkstelling in het Meetjesland. 

Donderdagnamiddag 21 februari 2019
Het decreet over de hervorming Eerstelijnszones goedgekeurd is

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd. Meer informatie

Veranderingen bij Kind & GezinKind & Gezin werkt sinds begin 2019 met 9 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen. Het lokaal team van Kind en Gezin wordt naast verpleegkundigen en gezinsondersteuners versterkt met: een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. Zie overzicht.

Familiezorg start met oppasdienst ziek kind

Familiezorg Oost-Vlaanderen is begin januari  gestart met een eigen dienst “Oppas ziek kind”. Zie mail.

Projectondersteuning voor de strijd tegen de digitale uitsluiting

De Koning Boudewijnstichting heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd voor organisaties die de digitale kloof willen dichten bij mensen in kansarmoede. Zie oproep en folder.
Indienen van het kandidaatsdossier vóór 4 april 2019. Bekendmaking van de selectieresultaten: eind juni 2019.

Projectondersteuning GBO

Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ in de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht. Meer info.

Infosessies over Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra

In 2019 lanceert de Vlaamse overheid (Kabinet Minister Vandeurzen, Agentschap Zorg en Gezondheid) het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Meer informatie

Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking

Op 14 februari wordt Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking plaats rond het thema van problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zie website.

Startdagen Huizen van het Kind

Begin 2019 zal in (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind zijn. Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen. De startdag in Gent vindt plaats op 26 februari 2019. Zie website.

Het agentschap Integratie & Inburgering organiseert:

 • Op 26 februari 2019 een vorming rond de Belgische nationaliteitswetgeving. Zie website.
 • Op 11 maart 2019 een vorming rond Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen. Zie website.

Inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging

Gezinsconferentie: Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen

Tijdens de Gezinsconferentie, op 14 maart 2019, stellen het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar deze burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Meer info.

Symposium JOTA project

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie vooraankondiging.

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Save the date: provinciale trefdagen ouderen en lokaal beleid – inzetten op participatie

De Vlaamse overheid organiseert trefdagen voor voorzitters en leden van lokale ouderenraden, leden van de Regionale Platformen- en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO en ISO), schepenen en ambtenaren ouderenbeleid: een leerrijk inspiratie- en ontmoetingsmoment. Meer info

Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.

Vorming over dementie

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

VACATURES

De Triangel is op zoek naar 2 kinesisten. Zie vacature en een begeleid(st)er voor de GES+ werking. Zie vacature. Solliciteren voor 22 februari.

Weilzijnsnieuwsbrief Januari

Het RWO MEETJESLAND wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2019!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland januari 2019

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be
– !SAVE THE DATE! – 

Sociale tewerkstelling in het Meetjesland. 

Donderdagnamiddag 21 februari 2019

Wat zijn de noden van de sociale economie bedrijven in onze regio?
Wat zijn de uitdagingen naar activering en sociale economie?
Welke uitdagingen ondervinden doorverwijzers?
Is er ook een tekort aan opdrachten in de regio?
Korte toelichting Woon-werk decreet
Voorstelling van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen. Wat houdt elke maatregel in en wie organiseert het in de regio?

Een job/netwerkbeurs met een voorstelling van de sociale economiebedrijven, arbeidszorginitiatieven, lokale diensteneconomie, ….  in het Meetjesland. We voorzien ook een hapje en een drankje.

Locatie
Gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem (beneden verdieping)

U mag deze ‘Save the Date’ verder verspreiden naar uw collega’s. 

deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Inschrijven kan reeds via deze link.
————————————————————————————————

Vanaf januari 2019 zal MFC Meetjesland zich anders organiseren:

 • Ze hebben vanaf januari 2019 5 leefgroepen die volcontinu verblijf organiseren.
 • Ze integreren de kortdurende krachtgerichte contextbegeleidingen in de gehele werking

Met deze  vijfde leefgroep spelen we in op de vragen van de verwijzers en vele maatschappelijke behoeften. Zo bieden we de mogelijkheid aan tot meer weekendverblijf. Meer informatie

————————————————————————–

Met ‘Autodelen Meetjesland’ willen Natuurpunt en Partners Meetjesland en autodelen.net autodelen voor iedereen mogelijk maken in het meetjesland. Daarbij hebben ze bijzondere aandacht voor mensen met mobiliteitsbeperkingen, gaande van mensen die niet (meer) in staat zijn om een wagen te besturen tot mensen met weinig middelen. Autodelen als oplossing voor iedereen die niet altijd geraakt waar hij/zij zou willen. Dit kan in de vorm van Avira-projecten, het delen van wagens met vrijwillige chauffeurs, een booschappendienst…
Kom jij als hulpverlener dagelijks in contact met mobiliteitsbehoeften die niet vervuld geraken? Of staan de aangepaste wagens van jouw organisatie vaak stil en bekijken jullie graag de mogelijkheid om deze te delen?  Bekijk hier de oplossing 

————————————————————————–

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Meer weten? Lees het persbericht.

——————————————————————————-
Cultuursensitief werken via Mind-Spring
CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 14 januari 2019 een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW’s in Oost-Vlaanderen. Zie folder.
————————————————————————–
Save the date voor klinisch psychologen en orthopedagogen

Vanaf januari 2019 gaat de “RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen” van start (zie http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag). Dit betekent, dat klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen te realiseren zich tot 11.02.2019 bij de netwerken GGZ voor volwassenen kandidaat kunnen stellen.
In het kader hiervan organiseert Het PAKT, netwerk GGZ volwassenen voor de regio Gent- Eeklo en Vlaamse-Ardennen een infomoment voor klinisch psychologen/orthopedagogen met aansluitend de mogelijkheid voor vragen en een kleine receptie. Het infomoment vindt plaats op 15.01.2019 van 19u30 tot 22u00 in het Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent. Inschrijven kan tot en met 11 januari via deze link.
————————————————————————–

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent bestaat 15 jaar en organiseert de eerste week van februari een studienamiddag en twee workshopdagen over SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) bij kinderen en jongeren. Uitnodiging

————————————————————————–

IMPULSDAG In de roes van mensen met een beperking Oost-Vlaanderen
Op donderdag 14 februari 2019 van 9u tot 16u30 organiseert de Oost-Vlaamse CGG en Logo’s, samen met SAM en VAD, een studiedag rond problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Na een plenaire lezing zijn er praktijkgerichte workshops.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in.
————————————————————————–

Vacatures

welzijnsnieuwsbrief Meetjesland December

Over Welzijn in het Meetjesland!
Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland december 2018

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be

In het Meetjesland

Kent u het aanbod GGZ voor personen met een (verstandelijke) beperking en een psychische problematiek in het Meetjesland!?  Meer informatie

————————————————————————–

Wist je dat … 

KOM Kunst Op Maat, bestaat…
Een nieuwe vzw  met als doelstelling mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren tot zo inclusief mogelijke participatie aan het vrijetijdsleven, in het bijzonder op het veld van de kunsten. Meer informatie
————————————————————————–
de Samenspraakfiche bestaat … 
Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd ‘Samenspraak’ gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info
————————————————————————–
De Holebifoon wordt Lumi … 
De werking van de Holebifoon was door de jaren heen verruimd naar alle vragen over gender en seksuele voorkeur. Om verwarring te vermijden werd de eerder beperkende naam gewijzigd naar Lumi. Zie website.
————————————————————————–
De presentaties van de Sociale Plattegrond Crisis beschikbaar zijn …
Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseerde op 27 november een sociale plattegrond rond het thema doorverwijzing bij crisis. De presentaties vind je hier.

Mini sociale kaart crisis
Naar aanleiding van de sociale plattegrond rond crisis werd een mini-sociale kaart rond crisis uitgewerkt.

————————————————————————–

Evenementen en vormingen

Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen
Gezin en Handicap organiseert op 6 december een infonamiddag over inschrijven bij VAPH en terugbetaling van hulpmiddelen voor eerstelijnswerkers in de sociale sector. Meer info
————————————————————————–

Inspiratie en steun bij verlenen hulp aan jongvolwassenen
Het IROJ OVL (werkgroep jongvolwassenen) organiseert op maandag 10 dec 2018 een vormingsmoment voor stafmedewerkers en hulpverleners die werken met jongvolwassenen. Inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven worden toegelicht. Zie programma.
————————————————————————–

Netwerkmoment Dorp Dynamiek – dinsdag 11 december 2018
Het project Dorp Dynamiek wil een start nemen met uitwisseling van kennis en expertise over participatie en sociale cohesie. Meer informatie
————————————————————————–

Studiedag Sterke gesprekken in de hulpverlening
De Zuidpoort vzw organiseert op 17 en 20 december studiedagen rond Sterke gesprekken in de hulpverlening, over de stress die mensen in armoede ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Zie website.
————————————————————————–

tZitemzo … met de instemming in de jeugdhulp
tZitemzo organiseert op 17 december een vorming rond de instemming van jongeren in de jeugdhulp. Tijdens deze vorming gaan we uitgebreid in op dit instemmingsrecht van de minderjarige cliënt. Zie website.
————————————————————————–
Interactieve vorming en intervisie rond ouderverstoting
Het Steunpunt Ouderverstoting organiseert op 13 december 2018 een interactieve vorming en/of intervisiemoment voor professionelen rond ouderverstoting. Meer info en inschrijven

————————————————————————–

Cultuursensitief werken via Mind-Spring
CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 14 januari 2019 een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW’s in Oost-Vlaanderen. Zie folder.
————————————————————————–
Ondersteuningsaanbod Gezin en Handicap najaar 2018
Gezin en Handicap biedt ook dit najaar een divers ondersteuningsaanbod aan: zie overzicht.
————————————————————————–
Vormingen HoGENT
Een overzicht van de komende vormingen van HoGENT vind je hier.

Oproep!

Projectoproep gezondheidsvaardigheden
De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep rond versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. Zie mail.
————————————————————————–
Oproep uitbreiding crisishulpverlening
Naar aanleiding van de  vaststelling dat zowel voor crisisbegeleiding als voor crisisverblijf maar al te vaak geen geschikte vrije plaats gevonden wordt, besliste de Vlaamse overheid dat er in 2019 een extra aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij komt in alle regionale crisisnetwerken. Deze uitbreiding investeert in een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp […] Oproep uitbreiding crisisjeugdhulp

Goed doel

Maandag 17 december 2018
11u45-13u30
Ondertussen is het een jaarlijkse gewoonte… Ook dit jaar nodigt Wijkcentrum de Kring jullie uit voor een spaghettimiddag. Schuif samen met je collega’s, vrienden of familie aan voor een heerlijk bord spaghetti!
De volledige opbrengst van de namiddag zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de werking van Wijkcentrum De Kring.
Het concept is heel eenvoudig: Zij zorgen voor lekkere (vegetarische) spaghetti met aansluitend een dessertbord en tasje koffie of thee. Daarvoor vragen ze een bijdrage van 12,50 euro.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dat kan je hier doen. Inschrijven kan tot 14 december of tot volzetting. Je inschrijving is pas definitief na betaling van € 12,50 per persoon op BE 46 8901 7435 8036.

RWOM ontving volgende nieuwsbrieven:

Welzijnsnieuwsbrief Oktober 2

In het Meetjesland

Infosessies Groeipakket
Dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30  in Wijkcentrum De Kring
• Donderdag 8 november 2018 van 9u30  in het Streekhuis Heldenpark
Uitnodiging en inschrijving

‘Save the Date’: 2de Veranderforum Eerstelijnszone’s Oost- en west-Meetjesland
Op donderdag 8 november vindt het 2de Veranderforum van de Eerstelijnszone’s Oost- en west-Meetjesland plaats. Het programma en locatie van deze avond zal u later nog toegestuurd worden.

NOOT: het veranderteam wenst in de toekomst graag gerichter uit te nodigen. Zij vragen dan ook uitdrukkelijk om uw gegevens door te geven indien u verder op de hoogte wenst gehouden te worden van de veranderfora. Dit kan via deze link.

 ————————————————————————-

Eeklo, 23 oktober: Koekeloere Kinderopvang

Voor verantwoordelijken, diensthoofden of stafmedewerkers actief in de groepsopvang van schoolgaande kinderen. ​​​Als lokaal bestuur of kinderopvangvoorziening gaan kijken hoe de buren het doen, dat is de doelstelling van ‘Koekeloere Kinderopvang’. Tijdens de Koekeloere, op dinsdag 23 oktober 2018, gaan we gluren bij de buren in de stad Eeklo waar alles in het teken staat van de samenwerking tussen de sportdienst, de dienst vrije tijd en de buitenschoolse kinderopvang.

Lees het programma en schrijf je in
————————————————————————–

Mediaopvoeding: praten, durven en doen!”
Op dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur in het auditorium van de bibliotheek. (Molenstraat 36, 9900 Eeklo)
De lezing is vooral gericht naar ouders maar ook leerkrachten, begeleiders, … van jongeren zijn welkom.
meer informatie en inschrijving
————————————————————————–

Intersectorale intervisietafels KOPP-KOAP
Vanuit RADAR Crosslink worden regionale intervisiegroepen KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) en KOAP (Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek) georganiseerd. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg  als de volwassenzorg.
3 sessies van 2u. Nog enkele plaatsen vrij in  Eeklo: op 6/11; 12/02; 07/05  Meer info en inschrijven

Evenementen en vormingen

Dag van de jeugdhulp
Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.
op de website.
————————————————————————–

Op 18 oktober organiseert het CAW Oost-Vlaanderen eenstudiedag Cultuursensitief werken via Mind-Spring. Deze studiedag is exclusief voor OCMW-medewerkers van Oost-Vlaanderen.
Deze dag wordt gratis aangeboden dankzij AMIF-31. Meer informatie en inschrijving
————————————————————————–

“Het leven zoals het is: De Kringwinkel”. – 20 oktober Dag van de Kringwinkel

Het zou een succes-serie op tv kunnen zijn, maar op de Dag van De Kringwinkel kan je dit in levenden lijve meemaken. We zetten onze deuren wagenwijd open en gunnen je een blik achter de schermen.
Activiteiten Meetjesland
————————————————————————–

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

In de week van 26 november organiseertZorg voor Suïcidepogers opnieuw een roadshow die door Vlaanderen trekt. Op woensdag 28 november houden ze  halt in Gent. Op het programma staan onder andere lezingen over ASSIP en MBCT, veel belovende behandelvormen voor suïcidale personen.
programma en inschrijving
————————————————————————–

Sociale Plattegrond: Crisis  –  27 november
Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseert op 27 november een sociale plattegrond rond doorverwijzing bij een crisis!.
Volgende punten komen daarbij aan bod:

 • Wanneer spreken we over een crisis?
 • Welke hulplijnen en crisisnetwerken bestaan er in Oost-Vlaanderen?
 • En hoe kan ik daar vlot bij terecht?

Meer informatie en inschrijven: zie website.
————————————————————————–

Studiedag Sterke gesprekken in de hulpverlening
De Zuidpoort vzw organiseert op 17 en 20 december studiedagen rond Sterke gesprekken in de hulpverlening, over de stress die mensen in armoede ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Zie website.
————————————————————————–

Ondersteuningsaanbod Gezin en Handicap najaar 2018
Gezin en Handicap biedt ook dit najaar een divers ondersteuningsaanbod aan: zie overzicht.

Wist je dat

Cijfers om lokaal te werken aan preventieve gezondheid
In elke gemeente kan je vanuit verschillende beleidsdomeinen werken aan preventieve gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte een inventaris met alle bronnen waar je Vlaamse en lokale gezondheidscijfers kan raadplegen met daarbij telkens een uitleg over wat elk cijfer betekent en hoe je hiermee aan de slag kan in de volgende beleidsperiode. Zie website
————————————————————————–

Draagt jouw organisatie of school tijdens de tiendaagse Samen Veerkrachtig een steentje bij het versterken van de veerkracht van anderen? Of heeft jouw organisatie of school het afgelopen jaar zich ingezet voor het thema?
Registreer je kleine of grote acties op www.goudenressort.be voor 15 oktober. Dan zetten wij jouw acties extra in de kijker op het Gala van de Gouden Ressort. Maak bovendien kans op de titel van ‘Ambassadeur van de veerkracht 2018’.

Goede doel

Op 1 en 2 december is er een benefietoptreden ten voordele van de vzw Heldenhuis (www.heldenhuis.be), een kleinschalig woonproject voor jongvolwassenen met een beperking.
Eléonor  mixt folk, roots, jazz, neo-klassiek en fado tot poëtische wereldmuziek. Met als voorprogramma E’s Singers. Zie folder voor meer informatie
Locatie: CC Herbakker – Eeklo
Kaarten kunnen besteld worden via samenzang@outlook.com.
—————————————————————————————————-

Net zoals vorig jaar zetten een aantal vrijwilligers van de politiezone Assenede-Evergem opnieuw enkele acties op touw in het kader van de “Warmste Week” (Music for Life – Studio Brussel).

Het goede doel dat wij dit keer steunen is TEJO.

Zij nodigen u en uw medewerkers vriendelijk uit op de ‘warmste Quiz’ op vrijdag 2 november 2018 om 20u
Meer informatie via folder

Gezondheid

De gezondheid van de Vlaming een flinke duw in de rug geven? Dan heb je de geschikte materialen en diensten nodig. Een helder aanbod ter ondersteuning van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid vind je op www.preventiemethodieken.be. De nieuwe website is er niet alleen voor alle professionals die preventie een warm hart toedragen, ook voor de burger.


Ook dit jaar staat november in het teken van gezond wonen!
Van 12 tot 16 november staan we tijdens de actieweek ‘Gezond binnen’ stil bij de producten die we in huis gebruiken en hoe ze een effect kunnen hebben op onze binnenlucht.

 • Roken blijft de grootste vervuiler in huis.
 • Luchtverfrissers, spuitbussen, sprays of geurkaarsen zorgen voor een huis vol vluchtige stoffen, een open raam zorgt voor een frisse wind.
 • Schoonmaakmiddelen of andere producten met gevarensymbolen, maar ook het gebruik van pesticiden kunnen een gezondheidsrisico met zich meebrengen.
 • Kachels en open haarden zorgen voor meer fijn stof in en rond de woning.

Door bewuste keuzes te maken, kan je zelf zorgen voor een gezonder huis!

Zet gezond wonen in de kijker
Help jij ons om de boodschap ‘Woon gezond, kies bewust’ uit te dragen? Zet tijdens de actieweek het belang van gezond wonen en bewuste keuzes extra in de kijker!

Enkele ideeën:

Inspiratie voor meer acties en materialen kan je terugvinden in de menukaart via www.gezondbinnenmilieu.be.

Vacatures

 • MFC De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke. Als clusterverantwoordelijke ben je integraal verantwoordelijk voor 4 groepen met kinderen en jongeren
  met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals GES+, GES en ASS. vacature 
 • MFC De Triangel zoekt een Begeleid(st)er Zonnehuis voor 28,5/38 ; onbepaald – zie vacature
 • WOONWIJZER MEETJESLAND, afdeling van SOM vzw zoekt: 1 voltijds woonadviseur M/V – zie vacature
 • DE SLEUTEL zoekt een Gezinsbegeleider –  zie vacature
 • OCMW KAPRIJKE in LEMBEKE zoekt een Coördinator sociale dienst –
  zie vacature

Welzijnsnieuwsbrief Oktober

In het Meetjesland

Infosessies Groeipakket
Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo
• Donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo
Achteraf wordt steeds een netwerkmoment met broodjes voorzien.
Uitnodiging en inschrijving
——————————————————————

Mediaopvoeding: praten, durven en doen!”
Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms wel met elkaar vergroeid. Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel. Lezing door Digisaurus vol tips om jezelf en je kind mediawijzer te maken. Op dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur in het auditorium van de bibliotheek. (Molenstraat 36, 9900 Eeklo)
De lezing is vooral gericht naar ouders maar ook leerkrachten, begeleiders, … van jongeren zijn welkom.
meer informatie en inschrijving

Evenementen/vormingen

Sociale Plattegrond – 27 november 2018
Reserveer alvast dinsdagvoormiddag 27 november in uw agenda. Dan brengen de RWO’s uit Oost-Vlaanderen in het VAC Gent, de Sociale Kaart tot leven. Dit jaar scheppen ze duidelijkheid in het crisisaanbod.

————————————————————————–

10-daagse rond veerkracht
Van 1 tot 10 oktober gaat de 10-daagse rond veerkracht en geestelijke gezondheid door. Meer info

————————————————————————–

Op 18 oktober organiseert het CAW Oost-Vlaanderen een studiedag Cultuursensitief werken via Mind-Spring. Deze studiedag is exclusief voor OCMW-medewerkers van Oost-Vlaanderen.
Deze dag wordt gratis aangeboden dankzij AMIF-31. Meer informatie en inschrijving
————————————————————————–

Dag van de jeugdhulp
Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.
op de website.
————————————————————————–

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

In de week van 26 november organiseert Zorg voor Suïcidepogers opnieuw een roadshow die door Vlaanderen trekt. Op woensdag 28 november houden ze  halt in Gent. Op het programma staan onder andere lezingen over ASSIP en MBCT, veel belovende behandelvormen voor suïcidale personen.
programma en inschrijving

Wist je dat

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE LEERPUNT ZET IN OP OUDERS

Geletterde ouders zijn sterke ouders. Een jaar lang wil CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland extra inzetten op het versterken van ouders in hun rol als opvoeder.

Werkt u in uw organisatie met laaggeletterde ouders?
Dan komt Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland graag bij u langs.

We vertellen u meer over onze werking.
Maar we gaan ook met u en uw medewerkers in gesprek.

Want is wat wij doen wel wat ouders echt versterkt?
Hebben ouders nog meer of andere noden waar wij op kunnen inspelen?
En hoe bereiken we die ouders best?

Een afspraak met ons maken?
Contacteer griet.baeten@cbe11.be
Nu al meer weten over CBE Leerpunt?
Surf naar www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-leieland
————————————————————————-

‘Ieders stem telt’ lanceert een online spel dat spelers in de schoenen zet van mensen in armoede. Het spel wil sensibiliseren en geeft de plannen van lokale politici mee.

Stel jezelf in de plaats van een persoon in armoede en maak keuzes om uit de armoede te geraken. Snel zal blijken dat dit niet vanzelfsprekend is. Als het over armoede gaat, horen we steeds vaker dat mensen in een kwetsbare positie gewoon ‘wat beter hun best moeten doen’. Dit spel wil het grote publiek laten ondervinden dat die redenering te eenvoudig is.

Het spel legt dilemma’s voor, uit het leven gegrepen.  Aan het einde van de rit weet je of je uit de armoede geraakt. Je pad hangt niet alleen af van de antwoorden die je hebt gegeven. Hoewel geluk in het leven meespeelt, zijn het vooral de onderliggende structuren die het leven van mensen bepalen. Deze structuren zijn geen natuurwetten. Ze zijn het gevolg van politieke keuzes. En die worden straks opnieuw gemaakt, door politici die op 14 oktober worden verkozen.

Speel het online spel en kom te weten hoe jouw lokale beleidsmakers de komende vijf jaar de armoede in je gemeente of stad willen bestrijden.
www.mijnstemtelt.be 

Vacatures

 • MFC De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke. Als clusterverantwoordelijke ben je integraal verantwoordelijk voor 4 groepen met kinderen en jongeren
  met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals GES+, GES en ASS. vacature 
 • BLIJ LEVEN in WAARSCHOOT zoekt een Begeleider kamertraining & contextbegeleider autonoom wonen (80%) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt een contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • DE SLEUTEL zoekt een Gezinsbegeleider –  zie vacature
 • OCMW KAPRIJKE in LEMBEKE zoekt een Coördinator sociale dienst –
  zie vacature
 • aPart – Team De Kerhoek in ZOMERGEM zoekt een Multifunctioneel leefgroepbegeleider in de Bijzondere Jeugdbijstand – zie vacature

Eerstelijnsdecreet principieel goedgekeurd

Juridische verankering voor hervorming eerstelijn
Eerstelijnsdecreet principieel goedgekeurd
Vrijdag 14 september nam de Vlaamse Regering een grote stap om de hervormingsplannen voor de eerste lijn juridisch vast te leggen. Het eerstelijnsdecreet werd principieel goedgekeurd. Voluit heet dat het “voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders”. Dat decreet vormt de basis waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma gebouwd kan worden. Het zet de algemene bakens uit, zoals de  mogelijkheid om een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn op te richten, eerstelijnszones met zorgraden en regionale zorgzones, de principes van zorgcoördinatie en casemanagment en de andere steunpilaren van het hervormingsprogramma.

Dit voorontwerp van decreet gaat nu naar adviesorganen zoals de SAR WGG, de SERV, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.