Woon- en energieloket Meetjesland vanaf 2020

Voor vragen rond wonen en energie kunnen de inwoners van verschillende gemeenten in het Meetjesland al jaar en dag terecht bij adviseurs van Woonwijzer Meetjesland. Ook in 2020 kunnen de inwoners van 8 gemeenten opnieuw terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen verschillende partners.
De gemeenten Aalter, Assenede, Lievegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Stad Eeklo dienden in totaal 3 subsidieaanvragen in bij Vlaanderen ter ondersteuning van hun lokaal woonbeleid.

Minister Diependaele keurde eind december 2019 alle drie de subsidiedossiers goed en trekt ruim 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van het woonbeleid binnen deze gemeenten en stad voor een periode van 6 jaar. Door deze samenwerking krijgen de gemeenten en stad financiële ondersteuning bij het uitbouwen van een woonloket waar burgers met al hun vragen rond wonen terecht kunnen. Binnen de financiering past ook opvolging van de kwaliteit van het woonpatrimonium en ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een lokaal woonbeleid.

Binnen hetzelfde loket zullen burgers ook terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij energievragen. Door aanvullende financiering vanuit energiehuis Veneco werden bijkomende middelen voorzien om per gemeente één Woon- en Energieloket mogelijk te maken. Woonwijzer Meetjesland werd als projectpartner gekozen voor het uitvoeren van die taak.

“Woonwijzer Meetjesland” is opgericht in 1998 en is een afdeling van SOM vzw. Een intergemeentelijke Woonwijzer moest destijds een impuls geven aan de verbetering van de woningkwaliteit in de regio. Vanuit deze basisopdracht groeide de Woonwijzer in de loop der jaren uit tot toonaangevende referentie inzake woonadvies- en beleid in de Meetjeslandse gemeenten.

Binnen een steeds veranderend en gevarieerd woonlandschap is Woonwijzer Meetjesland vandaag het aanspreekpunt voor inwoners van de deelnemende gemeenten in het Meetjesland. Daarnaast is de organisatie ook expert en partner in beleidsondersteuning met betrekking tot het lokaal woonbeleid binnen deze gemeenten en stad. Een klein en enthousiast team van de vzw slaagt er in om jaarlijks meer dan 8000 gezinnen te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden.

Aan het loket helpt een adviseur je verder met vragen rond bouwen en verbouwen, huren en verhuren, het vinden van een betaalbare woning of technische en duurzaam woonadvies. Heb je vragen over gemeentelijke reglementen, kwaliteitsnormen of een leegstaande woning?  Heb je een eenvoudige of zeer complexe vraag? Adviseurs van Woonwijzer Meetjesland hebben elk hun expertise. Iedereen krijgt een antwoord op maat. Kunnen de adviseurs je niet onmiddellijk verder helpen? Dan voorzien ze een correcte doorverwijzing en ze volgen die doorverwijzing ook op zodat ze zeker zijn dat iedereen de juiste informatie krijgt.

Je kan aan het woon- en energieloket ook terecht met vragen over premies, energiebesparende maatregelen en mogelijke financiering. Hoe goed scoort jouw woning op het vlak van energieverbruik? Welke maatregelen zijn er nodig om jouw energieverbruik te doen dalen? Voor welke steunmaatregelen kom jij in aanmerking? Woonwijzer Meetjesland helpt je om je energiebesparingsplannen in kaart te brengen en uit te voeren. Je kan reken op begeleiding en ondersteuning zoals renovatieadvies, vergelijke van offertes, ondersteuning bij premie aanvragen, interpretatie van energiegegevens zoals zonnekaart, EPC, energiescans,… Verder kan je ook terecht voor premieaanvragen, energielening, informatie rond omschakeling naar digitale meters,…

Wie gebruik wil maken van de dienstverlening kan voor meer informatie terecht om www.woonwijzermeetjesland.be , of kom langs in uw gemeente voor vrijblijvend advies. U kan ook altijd contact opnemen via het nummer 09 378 61 70 of mailen naar info@woonwijzermeetjesland.be. Adviseurs van Woonwijzer Meetjesland staan steeds klaar om de burgers correct te informeren, te adviseren en verder te begeleiden.

ALCOopHOL en Tournée Minérale

ACLOopHOL

De stad Eeklo heeft sinds kort een digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hierop werd zaterdag (4/1) het project ALCOopHOL gelanceerd.
je kan er informatie terugvinden over het thema alcohol, een test doen, stemmen op één van de acties of zelf een goed idee aanbrengen.

Het doel van het project is:

  1. Sensibiliseren
   Jongeren én volwassenen informeren over de gevaren van alcohol
  2. Input voor het beleid
   De stad wil een preventiebeleid voeren rond alcohol. Door je stem uit te brengen of een idee te geven bepaal je mee de richting en de invulling van het beleid.

De ideeën en de informatie over alcohol raadplegen kan vrijblijvend. Als je wil stemmen of zelf een voorstel  wil toevoegen,  dan is het wel nodig om je te registreren.

Neem gerust een kijkje op ikdoemee.eeklo.be (en kies daarna ALCOopHOL) en voel je vrij om mee te stemmen of zelf ideeën toe te voegen.

 

Doe mee aan Tournéé Minérale!

Belgen drinken te veel. Ze beseffen dat ook, maar ze geloven dat ze op elk moment kunnen stoppen. Dus doen ze het gewoon niet. (bron De Druglijn en Stichting tegen Kanker)

Alcohol drinken wordt vaak een gewoonte. Het is belangrijk om deze routine af en toe te onderbreken en eens na te denken over je eigen alcoholgebruik.  Daarom roept de stad Eeklo iedereen op om mee te doen aan Tournée Minérale en in februari  geen alcohol te drinken. Een maand zonder alcohol is immers goed voor je gezondheid.

Sluit je aan bij het team: “Eeklovia  https://www.tourneeminerale.be/nl/deelnemen/team-aansluiten/stap1/1115?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_content=ShortURL_invite_links
Of maak met je organisatie, berdrijf, … zelf een team aan.
Bestel ook het gratis promotiemateriaal (o.a. toolbox, bierviltjes, …)  of download de tips op maat van jouw sector.

Meer informatie:  https://www.tourneeminerale.be – klik op: “ik doe mee” of op “bestel materiaal”

 

 

PAAZ: Samenwerking AZ Alma en PC Sint-Jan

In AZ Alma wordt verder ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Meetjesland. Naast de opstart van de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti begin 2019, zal  AZ Alma op 24 februari 2020 een psychiatrisch afdeling (PAAZ) openen. Dit nieuwe zorgaanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan Eeklo.
De PAAZ is een open hospitalisatieafdeling en zal beschikken over 30 hospitalisatie bedden. Vanuit een pluridisciplinaire insteek richt de dienst zich op volwassen patiënten (vanaf 18 jaar), die ofwel een dringende hulp vragen in geval van psychiatrische crisistoestand, ofwel een observatie of een actieve behandeling vergen. De opname is geheel vrijwillig. Opname gebeurt op afspraak na contact met de psychiater of via spoed.
Het team van de PAAZ, onder leiding van dr. Gunther Degraeve, medisch diensthoofd psychiatrie, bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en een maatschappelijk assistent. Ieder discipline draagt elk, vanuit hun eigen specialisatie, bij aan de zorg op maat die aan de patiënten geboden wordt. Er wordt ingezet op een intensieve samenwerking tussen de PAAZ en de partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. De PAAZ bevindt zich op de derde verdieping in het C-blok van AZ Alma.

Welzijnsnieuwbrief december 2019

Nieuws uit de regio

Onder ‘t perron

Het station van Landegem wordt een inclusief buurtpunt, een plaats waar mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten.  Dit is een samenwerking tussen vzw Verburght, DVC De Triangel, vzw Humival, BUSO Ten Dries en vzw De Vierklaver. “We starten alvast met de uitbouw van een werkplek voor mensen met een beperking, maar schakelen al snel over naar een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.”   Nieuwsgierig naar meer?  Lees het volledige artikel hier

 

RTJ de Tafels maakt hulp mogelijk voor kinderen, jongeren en hun gezin, binnen de regio Deinze-Meetjesland.  Dit wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking met verschillende partners/organisaties.  In het voorbije jaar kregen ze 244 aanmeldingen en organiseerden ze voor 126 hulpvragers een tafel.  Meer weten over RTJ de tafels ?  Klik hier

 

Nieuwe coördinator 
Sedert 4 november heeft RWOM een nieuwe coördinator, Griet De Paepe.  Zij treedt in de voetsporen van Sophie Goethals.
Wil je haar contacteren?  Stuur een mailtje naar griet@rwom.be of bel naar 0475/76 23 90

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Intersectorale intervisie infants
Werk jij met jonge kinderen “infants” en/of hun context? Hecht je veel belang aan de ontwikkeling van een veilige gehechtheid bij deze jonge kinderen? Zoek je partners om ideeën en expertise mee uit te wisselen? Dan is de gratis reeks van 3 begeleide intersectorale intervisies infants misschien iets voor jou!? Klik hier voor meer info

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt meerdaagse vormingen aan voor intermediairs die werken met zowel jongeren, volwassenen als ouderen. Klik op de doelgroep voor meer informatie/inschrijving!
– 20 februari, 3 en 12 maart: 3-daagse voor intermediairs die werken met jongeren (Aalst)
– 28 januari en 6 februari: 2-daagse voor intermediairs die werken met volwassenen(Gent)
– 17 en 31 maart: 2-daagse voor intermediairs die werken met ouderen (Eeklo)

Steevliet vzw opende officieel hun nieuwbouwproject op 6 december!

vzw oranje organiseert gratis vrije tijd op maat voor mensen tot 65 jaar.  Meer weten?

10 maart 2020
SAVE THE DATE !
voorstelling zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren in het Meetjesland.

Vrij CLB Meetjesland en CLB GO! Deinze-Eeklo nodigen samen met de Huizen van het Kind van Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem en Zelzate ouders van leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs in de regio uit op gratis infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs.  De info-avonden gaan door op verschillende locaties in het Meetjesland.

Wist je dat…

Na de goedkeuring in mei 2019  van het hulpprogramma “Gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp” leidde de concretisering tot een nieuwe naam: Ondersteuningsteam Kinderen & Jongeren in de Residentiële Jeugdhulp! De nieuwe folders van dit programma zijn in de maak en Het Ondersteuningsteam krijgt spoedig ook zijn plekje op de RADAR website. Hou de website www.radar.be in de gaten voor meer info.

Het Cliëntenbureau is een project voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Het Cliëntenbureau ontwikkelt nieuwe initiatieven, met het oog op de implementatie van de methodieken herstel en ervaringsdeskundigheid binnen de regio van Het PAKT. In functie hiervan worden vormingsreeksen georganiseerd.  Meer weten?

Het Pakt: OPROEP 4DE RONDE ELP
Sinds 1 december leveren 31 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het kader van de “RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen”. Dit betekent dat binnen ons werkingsgebied per week gemiddeld 248 eerstelijnspsychologische sessies gerealiseerd kunnen worden.
Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 02 februari 2020 kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden.

Varia uit de regio

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is? In zijn nieuwe boek Intelligentie in de natuur ontwikkelt Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven.
In deze zienswijze zijn alle levende organismen met elkaar verbonden. Meer zelfs, bij nadere beschouwing zijn er in de natuur zelfs meer krachten werkzaam die verbinden dan scheiden. Naast de bekende ‘strijd om het bestaan’ blijken immers ook samenwerking, verbondenheid en harmonie wezenlijke kenmerken van de natuur te zijn.
Meer lezen…
Dit boek werd geschreven door Romain Goorman, een Aalterse schrijver.

Tournée Minérale 2020 
Dit jaar wordt er sterk ingezet op teams. Organisaties, sportclubs, verenigingen, horecazaken, ziekenhuizen, steden of gemeenten … kunnen hun klanten, leden, inwoners en fans uitdagen om allemaal samen mee te doen met de Tournée.  Meer lezen…

 

 

Welzijnsnieuwsbrief Mei

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Cluster-ring Laagdrempelige en toegankelijke zorg – dinsdag 28 mei 2019 – Strekhuis Heldenpark

Het PAKT organiseert voor de 11ste keer een cluster-ring! Blijf als hulpverlener niet in je gekende cirkel hangen maar breid je netwerk uit en kom cluster-ringen! Aan de hand van een standenmarkt krijg je zicht op het aanbod binnen de Geestelijke Gezondheidszorg rond het thema ‘laagdrempelige en toegankelijke zorg’. Loop vrij in en uit en bepaald je eigen namiddag. Leer de man achter het aanbod kennen, kom elkaar tegen in onze koffiecorner en vind elkaar nadien zonder moeite terug in het werkveld.
Uitnodiging en inschrijving

———————————————————————————————————-

Begin deze maand trad de nieuwe vzw-wetgeving in werking.
Is jouw organisatie al mee? Op 4 juni 2019 organiseert COMEET een infosessie voor verenigingen waarin de nieuwe wetgeving van naaldje tot draadje toegelicht wordt. Meer informatie.
——————————————————————————————————–

Praktijkbezoeken participatie – 11 juni 2019. Wie met participatie bezig is, weet dat dit een proces is met vele fasen. Dorp Dynamiek neemt het participatieproces van twee praktijkvoorbeelden onder de loep. We gaan ze bezoeken tijdens een rondrit en ontrafelen het proces van een top-down en een bottom-up voorbeeld. Meer informatie.

Wist je dat…

 

Sinds begin dit jaar kiest MFC Meetjesland nog resoluter voor een groeigerichte aanpak.

Ze ondersteunen en begeleiden kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in het:

–          ontwikkelen van hun mogelijkheden

–          in handen nemen van hun functioneren

–          doorwerken van moeilijkheden

Het is hun missie om hen zo te mogen helpen in hun groei naar autonomie in verbondenheid.  Ze begeleiden deze groeiprocessen in functie van hun vragen, aspiraties, behoeften en noden. Hierbij houden ze hun integriteit, participatie, competentie, autonomie en verbondenheden maximaal voor ogen.

Onder het motto ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’ laten we alle voorafnames van tijd los. Voortaan begeleiden ze groeiprocessen en ontwikkelingstrajecten én heffen hierin het onderscheid tussen kortdurend en/of langdurig op. Sinds 1 april 2019 starten ze daarom gèèn –bij voorbaat– kortdurende trajecten meer op.

Tegelijkertijd bevestigen we graag ons partnerschap met RTJ De Tafels, dat kinderen, jongeren en gezinnen wèl kortdurend en krachtgericht begeleidt. Het is een strategische keuze om ons zo langszij dit samenwerkingsverband te positioneren: coöperatief én solidair.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kan je altijd bij Geert Frateur (Algemeen Directeur) terecht Tel.: 09/259.17.28

Evenementen en vormingen

Voorstelling werking Functie 2
Op 24 mei wordt de werking van Functie 2 geestelijke gezondheid voorgesteld (komen aan bod: het Netwerkpunt, Outreach, A team, Mobil, Mobil Crisis Team).  Zie uitnodiging. Inschrijvingen worden afgesloten bij 100 deelnemers.

Basisvorming verblijfsrecht
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 21 en 28 mei basisvormingen rond verblijfsrecht. Zie website.

Verblijf burgers van de Unie
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 28 mei een vorming rond verblijf burgers van de unie. Zie website.

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement
De werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) organiseert op 28 mei een symposium rond opname- en ontslagbeleid. Zie uitnodiging, programma en website.

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen
Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Dialoogdag Oudersparticipatie Jeugdhulp
Op 7 juni vindt de dialoogdag van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen plaats rond het thema ‘Ervaringen van ouders met de jeugdrechtbank’. Zie uitnodiging.

Infosessies: besteding van een persoonsvolgend budget
Het VAPH organiseert in mei en juni provinciale informatiesessies over de besteding van een persoonsvolgend budget. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de bijstandsorganisaties. De infosessie in Oost-Vlaanderen vindt plaats op 7 juni. Zie website.

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

 

Vacatures

 • Welzijnsband Meetjesland zoekt een maatschappelijk werker voor het Team Activering (Niveau B1-B3) – Vacature
 • Zorgunie Meetjesland en Ommeland zoekt een netwerkcoördinator. Vacature
 • De vierklaver in Adegem zoekt een Begeleid(st)er Huis 7/4-6. Vacature

Welzijnsnieuwsbrief April

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in werking getreden.

Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieuwe huurcontracten? …
U vindt hier de uitnodiging voor de vormingen Vlaams woninghuurdecreet

——————————————————————————————————–

Veranderforum ELZ Oost- en West-Meetjesland
Het volgende veranderforum voor de ELZ Oost- en West-Meetjesland zal doorgaan op donderdag 9 mei 2019 om 20u in het WZC Avondzegen te Eeklo. Het belangrijkste onderwerp voor deze avond zal de samenstelling van de zorgraden worden met voorstelling van de kandidaten.

———————————————————————————————————

Een Cluster-ring is een reeks van 3 ontmoetingsnamiddagen rond een specifiek thema. Het PAKT wil op deze manier netwerking bij hulp- en dienstverleners bevorderen en hen inzicht bieden in het aanbod binnen de GGZ. Dit jaar koos Het PAKT voor het thema ‘Laagdrempelige en toegankelijke zorg’
U kan rondneuzen op de standenmarkt en/of aansluiten bij een aantal voorstellingen. De 1ste cluster-ring* vindt plaats op 28 mei 2019 in het streekhuis Heldenpark te Eeklo van 13u tot 16u.  hou deze datum alvast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.
*Een 2de en 3de cluster-ring worden georganiseerd in de regio Vlaamse Ardennen en Gent.
—————————————————————————————————————–

Wist je dat …

Op 19 maart vond de Leer- en deeldag voor eerstelijnszones plaats. Een sfeerbeeld vind je hier.
——————————————————————————————————————–
Vreemdgaan, de methodiek die medewerkers wil stimuleren om een kijkje te nemen in een andere organisatie, gaat op 1 mei opnieuw van start. Wil je graag een vacature opmaken of zelf er op uit trekken? Klik hier voor alle info: https://drive.google.com/file/d/1kqQ9VPQpacC9ZC9kYc3C_SQm7sGDdtGz/view

Evenementen en vormingen

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht
Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website.

HCA Oost-Vlaanderen vzw bestaat 10 jaar
HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en constructieve afhandelingen) bestaat 10 jaar en viert dat op 16 mei met een aantal interessante workshops en een meet and greet. Zie uitnodiging.

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen
Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Een ZOROO-Symposium.
Op 28 mei 2019 organiseert de SEL vanuit de werkgroep ZOROO (Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement) een ZOROO-symposium. Meer informatie

Besteding van een persoonsvolgend budget
Het VAPH organiseert op 7 juni een informatiesessie over de besteding van een persoonsvolgend budget. Zie nieuwsbrief en website.

Mind-Spring programma
Werkt u met vluchtelingen en/of migranten? Wilt u meer weten over de inhoud van Mind-Spring programma?
Kom naar onze workshop Mind-Spring voor hulpverleners op 14 juni van 14u00 tot 16u30 in Visserij 153. Meer informatie

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

REBOOTKAMP Herstart jezelf, samen met andere gamers
Reboot is een kamp voor jongeren (15j- 18j) die overmatig gamen en offline nood hebben aan een herstart.
Vanuit de invalshoeken preventie, vroeginterventie en hulpverlening, zetten CGG Waas en Dender, CGG Eclips en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen actief in op het thema gamen. Meer informatie en folder

Vacature

CAR Klim Op zoekt een psycholo(o)g(e) (contract onbepaalde duur) om hun team in Eeklo te versterken. vacature

Welzijnsnieuwsbrief maart

Evenementen en vormingen in het Meetjesland

Het Huis van het Kind Maldegem organiseert samen met Magenta een ondersteuningstraject van 4 avonden. filmpje en website, Meer informatie


Infomoment Het PAKT – Meetjesland
Op vrijdag 5 April 2019 organiseert Het PAKT een infomoment om zijn werking toe te lichten aan actoren in de regio Meetjesland. Dit moment zal plaats vinden in het Streekhuis Heldenpark te Eeklo van 9-12u.
U zal meer inzicht krijgen in het ontstaan van het netwerk PAKT alsook in zijn initiatieven. Zo wordt onder meer het initiatief ELP (eerstelijnspsychologische functie) besproken maar ook meer gekende initiatieven zoals het MOBiL Team en het Mobiel Crisisteam. Na de presentie is er ruimte voorzien voor vragen en opmerkingen. Meer info en inschrijving


Meetjeslandse deelnemers dag van de zorg
Op 17 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de Gentse organisaties die deelnemen vind je hier.


Het MOPB* komt op voor de belangen van personen met een beperking in de ontwikkeling van de  eerstelijnszone’s. *Meetjeslands Overleg/netwerk van partners die ondersteuning bieden aan Personen met een Beperking. dinsdag 26 maart 2019. Programma en inschrijving.

Save The Date

Een Cluster-ring is een reeks van 3 ontmoetingsnamiddagen rond een specifiek thema. Het PAKT wil op deze manier netwerking bij hulp- en dienstverleners bevorderen en hen inzicht bieden in het aanbod binnen de GGZ. Dit jaar koos Het PAKT voor het thema ‘Laagdrempelige en toegankelijke zorg’
U kan rondneuzen op de standenmarkt en/of aansluiten bij een aantal voorstellingen. De 1ste cluster-ring* vindt plaats op 28 mei 2019 in het streekhuis Heldenpark te Eeklo van 13u tot 16u.  hou deze datum alvast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort.
*Een 2de en 3de cluster-ring worden georganiseerd in de regio Vlaamse Ardennen en Gent.

Oproep

Oproep kandidaturen voor de Zorgraden

Eerstelijnszone Oost-Meetjesland en Eerstelijnszone West-Meetjesland zijn momenteel op zoek naar gedreven mensen die zich willen engageren om deel uit te maken van de zorgraad. Meer informatie

Wist je dat …

De Barometer 2019: lokale ouderenraden in cijfers klaar is …

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bevroeg voor de derde keer de lokale ouderenraden. Deze keer over het werkingsjaar 2017. De resultaten van deze bevraging ontdek je in het barometerrapport waarin zowel de werking, ondersteuningsnoden als toekomstwensen van lokale ouderenraden worden belicht. In totaal namen 140 ouderenraden deel. Zij tonen een grote mate van bedrijvigheid aan en zijn zeer tevreden over het aanbod van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Ontdek hier de volledige resultaten.
———————————————————————————————————

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) voor dummies bestaat …
De “Uitbouw geïntegreerd breed onthaal” is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Wellicht hebt u er al van gehoord, en misschien weet u al dat het in de basis gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo’n “breed onthaal”? 10 wist-je-datjes op een rijtje: Lees meer
———————————————————————————————————

Een nieuwe zorgorganisatie werd opgericht …

De vzw’s Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en 4 vzw’s Thuisverpleging hebben samen een nieuwe zorgorganisatie opgericht om betere zorg en een beter antwoord op de actuele noden te kunnen bieden. Meer info en inschrijven op hun nieuwsbrief

Evenementen en vormingen

Symposium JOTA project

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie website.

Leer- en deeldag eerstelijnszones

Op 19 maart 2019 komen alle eerstelijnszones in Antwerpen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Meer info en inschrijven

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Informatievoormiddag dubbeldiagnose

Sinds 2 jaar is het Zorgcircuit/Netwerk volwassenen met dubbele diagnose Oost-Vlaanderen (volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen) opnieuw actief. Dit wordt in de verf met een informatievoormiddag voor professionelen op 28 maart. Zie uitnodiging.

Stoemp-inspiratiedag

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag rond gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Meer informatie, inschrijven en overzicht werkbezoeken.

Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 4 april een vorming rond Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Zie website.

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Escaperoom rond dementie

Met ‘Bouw aan begrip’ bouwt #ANTcollectief een inhoudelijke escape room over het thema dementie, in samenwerking met Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen. De opening vindt plaats op 27 april. Zie website.

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht

Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

Vacature

Het OCMW Eeklo zoekt een Diensthoofd zorg- en ouderenbeleid. Zie vacature

 • De Triangel zoekt begeleid(st)ers voor zowel Paviljoentje als Pimpernel. Solliciteren voor 17 maart.
 • Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) zoekt procesbegeleider val- en fractuurpreventie in Oost-Vlaanderen. Zie vacature.
 • Het Mobiel Care Team RADAR is op zoek naar een netwerkpsychiater voor 10u. Zie vacature
 • Het Namaste-huis zoekt  een halftijdse vacature sociaal administratieve medewerker. Zie vacature

 

 

Nieuwsflash februari

Het Meetjeslands netwerk Personen met een Beperking komt op voor de belangen van personen met een beperking in de ontwikkeling van de eerstelijnszone’s!

Dinsdag 26 maart 2019 om 9u30
We starten met een infomoment over de ontwikkeling van de eerstelijnszones en het GBO in onze regio. Gevolgd door een regionale uitwisseling over de meerwaarde van de eerstelijnszone voor de levenskwaliteit van personen met een beperking.

Interesse? via deze link ontvangt u meer informatie.

Op 01 maart 2019 organiseert Samana café we een kennismakingsdrink voor het Meetjesland
Voor wie?

 • de verschillende gemeentebesturen
 • de verantwoordelijken van de Welzijnorganisaties
 • de Samana Kernen

Bedoeling is om het Samana Café eens nader toe te lichten:

 • Samana          = vroeger “Ziekenzorg”
 • Samana Café = om mensen de mogelijkheid te geven uit hun isolement te komen en eens aangenaam op “café” te gaan voor een gezellige babbel, mensen te ontmoeten en eventueel iets op te steken van onze info-avonden.

Voor meer informatie: uitnodiging en folder

—————————————————————————————————–

Een hogere vergoeding voor sommige vrijwilligers kan …

 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde categorieën vrijwilligers een hogere kostenvergoeding ontvangen. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector, in de nachtoppas en in het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
Het gaat enkel om een verhoging van de jaargrens tot 1.338,40 euro. Op dagbasis blijft de traditionele grens van 34,71 euro behouden.

Meer informatie lees je hier.

Projectoproep LEADER en provinciale projecten
OOK ALS ORGANISATIE UIT DE SOCIALE SECTOR KAN JE EEN PROJECT INDIENEN
 
Plattelandsontwikkeling is een samenspel van tal van mensen, organisaties en factoren. Ook als organisatie uit de sociale sector kan je hier je steentje toe bijdragen en een project indienen. Kansen liggen er o.a. in projecten die werken aan toegang tot grondrechten, kinderarmoede, stimuleren van informele zorg, laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg, kinderarmoede op het platteland, sociale cohesie, problematieken binnen de landbouwsector, …

Enkele voorbeelden van projecten zijn:
 

Voor meer inspiratie kan je ook surfen naar de EU-projectendatabank van de provincie Oost-Vlaanderen of de website van het Plattelandsloket.

Meer informatie vindt u via deze link.

Forum ‘De Sociale Zekerheid van de Toekomst’: 28 februari 2019

 

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

Lees meer

 

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

 

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.
Lees meer

2 de inspiratiedag participatief werken op 12 maart 2019. Meer informatie.

VACATURES

Het Namaste-huis zoekt  een halftijdse vacature sociaal administratieve medewerker. Zie vacature

welzijnsnieuwsbrief Meetjesland februari

Sociale tewerkstelling in het Meetjesland. 

Donderdagnamiddag 21 februari 2019
Het decreet over de hervorming Eerstelijnszones goedgekeurd is

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd. Meer informatie

Veranderingen bij Kind & GezinKind & Gezin werkt sinds begin 2019 met 9 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen. Het lokaal team van Kind en Gezin wordt naast verpleegkundigen en gezinsondersteuners versterkt met: een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. Zie overzicht.

Familiezorg start met oppasdienst ziek kind

Familiezorg Oost-Vlaanderen is begin januari  gestart met een eigen dienst “Oppas ziek kind”. Zie mail.

Projectondersteuning voor de strijd tegen de digitale uitsluiting

De Koning Boudewijnstichting heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd voor organisaties die de digitale kloof willen dichten bij mensen in kansarmoede. Zie oproep en folder.
Indienen van het kandidaatsdossier vóór 4 april 2019. Bekendmaking van de selectieresultaten: eind juni 2019.

Projectondersteuning GBO

Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ in de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht. Meer info.

Infosessies over Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra

In 2019 lanceert de Vlaamse overheid (Kabinet Minister Vandeurzen, Agentschap Zorg en Gezondheid) het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Meer informatie

Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking

Op 14 februari wordt Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking plaats rond het thema van problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zie website.

Startdagen Huizen van het Kind

Begin 2019 zal in (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind zijn. Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen. De startdag in Gent vindt plaats op 26 februari 2019. Zie website.

Het agentschap Integratie & Inburgering organiseert:

 • Op 26 februari 2019 een vorming rond de Belgische nationaliteitswetgeving. Zie website.
 • Op 11 maart 2019 een vorming rond Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen. Zie website.

Inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging

Gezinsconferentie: Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen

Tijdens de Gezinsconferentie, op 14 maart 2019, stellen het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar deze burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Meer info.

Symposium JOTA project

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie vooraankondiging.

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Save the date: provinciale trefdagen ouderen en lokaal beleid – inzetten op participatie

De Vlaamse overheid organiseert trefdagen voor voorzitters en leden van lokale ouderenraden, leden van de Regionale Platformen- en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO en ISO), schepenen en ambtenaren ouderenbeleid: een leerrijk inspiratie- en ontmoetingsmoment. Meer info

Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.

Vorming over dementie

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

VACATURES

De Triangel is op zoek naar 2 kinesisten. Zie vacature en een begeleid(st)er voor de GES+ werking. Zie vacature. Solliciteren voor 22 februari.

Weilzijnsnieuwsbrief Januari

Het RWO MEETJESLAND wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2019!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland januari 2019

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be
– !SAVE THE DATE! – 

Sociale tewerkstelling in het Meetjesland. 

Donderdagnamiddag 21 februari 2019

Wat zijn de noden van de sociale economie bedrijven in onze regio?
Wat zijn de uitdagingen naar activering en sociale economie?
Welke uitdagingen ondervinden doorverwijzers?
Is er ook een tekort aan opdrachten in de regio?
Korte toelichting Woon-werk decreet
Voorstelling van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen. Wat houdt elke maatregel in en wie organiseert het in de regio?

Een job/netwerkbeurs met een voorstelling van de sociale economiebedrijven, arbeidszorginitiatieven, lokale diensteneconomie, ….  in het Meetjesland. We voorzien ook een hapje en een drankje.

Locatie
Gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem (beneden verdieping)

U mag deze ‘Save the Date’ verder verspreiden naar uw collega’s. 

deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Inschrijven kan reeds via deze link.
————————————————————————————————

Vanaf januari 2019 zal MFC Meetjesland zich anders organiseren:

 • Ze hebben vanaf januari 2019 5 leefgroepen die volcontinu verblijf organiseren.
 • Ze integreren de kortdurende krachtgerichte contextbegeleidingen in de gehele werking

Met deze  vijfde leefgroep spelen we in op de vragen van de verwijzers en vele maatschappelijke behoeften. Zo bieden we de mogelijkheid aan tot meer weekendverblijf. Meer informatie

————————————————————————–

Met ‘Autodelen Meetjesland’ willen Natuurpunt en Partners Meetjesland en autodelen.net autodelen voor iedereen mogelijk maken in het meetjesland. Daarbij hebben ze bijzondere aandacht voor mensen met mobiliteitsbeperkingen, gaande van mensen die niet (meer) in staat zijn om een wagen te besturen tot mensen met weinig middelen. Autodelen als oplossing voor iedereen die niet altijd geraakt waar hij/zij zou willen. Dit kan in de vorm van Avira-projecten, het delen van wagens met vrijwillige chauffeurs, een booschappendienst…
Kom jij als hulpverlener dagelijks in contact met mobiliteitsbehoeften die niet vervuld geraken? Of staan de aangepaste wagens van jouw organisatie vaak stil en bekijken jullie graag de mogelijkheid om deze te delen?  Bekijk hier de oplossing 

————————————————————————–

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Meer weten? Lees het persbericht.

——————————————————————————-
Cultuursensitief werken via Mind-Spring
CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 14 januari 2019 een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW’s in Oost-Vlaanderen. Zie folder.
————————————————————————–
Save the date voor klinisch psychologen en orthopedagogen

Vanaf januari 2019 gaat de “RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen” van start (zie http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag). Dit betekent, dat klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen te realiseren zich tot 11.02.2019 bij de netwerken GGZ voor volwassenen kandidaat kunnen stellen.
In het kader hiervan organiseert Het PAKT, netwerk GGZ volwassenen voor de regio Gent- Eeklo en Vlaamse-Ardennen een infomoment voor klinisch psychologen/orthopedagogen met aansluitend de mogelijkheid voor vragen en een kleine receptie. Het infomoment vindt plaats op 15.01.2019 van 19u30 tot 22u00 in het Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent. Inschrijven kan tot en met 11 januari via deze link.
————————————————————————–

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent bestaat 15 jaar en organiseert de eerste week van februari een studienamiddag en twee workshopdagen over SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) bij kinderen en jongeren. Uitnodiging

————————————————————————–

IMPULSDAG In de roes van mensen met een beperking Oost-Vlaanderen
Op donderdag 14 februari 2019 van 9u tot 16u30 organiseert de Oost-Vlaamse CGG en Logo’s, samen met SAM en VAD, een studiedag rond problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Na een plenaire lezing zijn er praktijkgerichte workshops.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in.
————————————————————————–

Vacatures