Welzijnsnieuwsbrief april

In de Kijker

Welzijn @ Meetjesland ! Jongdementie – Dinsdag 23 mei 

Een diagnose die gesteld wordt bij mensen voor hun 65ste. Dat komt  veel minder vaak voor dan bij ouderen, maar de aantallen zijn niettemin  niet te onderschatten.

Inhoud

 • Wat is jongdementie?
 • Wat zijn de symptomen?
 • Wat betekent het voor het gezin?
 • Toelichting over de specifieke werking van de afdeling: De Zandkorrel van het wzc Sint-Elisabeth te Eeklo en het DVC Ter Motte georganiseerd door Familiezorg Oost-Vlaanderen in Nevele

Inschrijven
meer informatie 

Hulpverleningsaanbod en -diensten

In september 2013 ging Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Meetjesland  voor personen met een (vermoeden van) beperking van start. Er gebeurde hierrond heel wat bekendmaking en ondertussen hebben veel diensten de weg gevonden naar RTH.
Door wijzigingen in de regelgeving RTH, gaan vanaf 1 januari 2017 de middelen rechtstreeks naar de RTH zorgaanbieder (VAPH). Dit betekent dat De Tandem vzw niet langer penhouder is en er dus geen centraal aanmeldingspunt meer is voor RTH in het Meetjesland. Vermits de reguliere diensten uit de welzijns – en gezondheidssector belangrijke doorverwijzers zijn, vinden we het belangrijk hen hiervan op de hoogte te brengen.
De partners in het Meetjesland willen graag blijven samenwerken. Daarom  werd  een nieuwe werkgroep RTH Meetjesland opgericht.  Deze werkgroep bestaat zowel uit VAPH zorgaanbieders als uit vertegenwoordigers van de reguliere diensten. De werkgroep wil volgende opdrachten opnemen:  transparantie garanderen rond het aanbod voor gebruikers en verwijzers, afstemmen rond doelgroepen, zorgbemiddeling opnemen bij complexe dossiers, beleidsvoorbereidend werk doen en signaalfunctie opnemen,  zorgen voor een link met de werkgroep RTH Oost-Vlaanderen.

Via deze link bezorgen we alvast het overzicht met het aanbod RTH voor meerderjarigen in het Meetjesland. Indien u een cliënt wil aanmelden, vindt u hierin de verschillende zorgaanbieders en hun contactgegevens terug. De cliënten die voor 1 januari 2017 aangemeld werden bij het centraal aanmeldingspunt en die nog wachten op ondersteuning, werden doorgegeven aan de betreffende zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder zorgt voor de verdere opvolging.
We wensen alle diensten te bedanken voor het vertrouwen en de goede samenwerking  gedurende de voorbije jaren! We hopen met deze nieuwe werkgroep te blijven zorgen voor samenwerking en afstemming in het Meetjesland.
———————————————————————————————————

NEOn (Netwerk Expertisedeling en Ondersteuning), het grootste intersectorale samenwerkingsverband van verschillende zorgorganisaties.

Zit u met uw handen in het haar en weet u niet hoe u een kind, een jongere of een adolescent met een specifieke zorg (auditief, motorisch, verstandelijk, leerproblemen, gedragsproblemen, ASS, …) nog kan ondersteunen, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Wij willen jullie op weg helpen bij het zoeken naar de juiste hulp. Meer info vindt u op onze website www.neonnetwerk.be.
———————————————————————————————————

Hi app helpt vluchtelingen netwerken

De Hi app is een tool van de VDAB, in co-creatie met vluchtelingen, om hen in contact te brengen met de juiste mensen, zodat ze de juiste hulp krijgen op verschillende fronten (taal, wonen, welzijn,…) en zo sneller aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen. Meer info

Interessante events / vormingen 

Inspiratiedag Kinderopvang
Op donderdag 27 april 2017 is het eindelijk weer zover: dé Inspiratiedag Kinderopvang in het ICC te Gent.
Voor diegenen die al beslist hebben te komen: WIJ zijn blij dat je komt. Wij kijken er naar uit om je met de glimlach te begroeten. Om je te inspireren, informeren en persoonlijk te ontmoeten.
We hopen dat je met veel goesting komt. Dat je de informatie vindt waar je naar op zoek bent, maar dat je ook kippenvel krijgt, het aha-gevoel – liefst een paar keer – mag ervaren, met collega’s kan uitwisselen, je schaterlach kan laten klinken en vooral met veel enthousiasme en energie naar huis kan gaan.
Aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn? Waarom nog twijfelen om te komen? Laat je overtuigen op www.inspiratiedagkinderopvang.be.

Op 1 april startte CGG Eclips met een zorgaanbod voor vluchtelingen. Graag stellen wij onze werking en werkwijze op woensdagnamiddag 10 mei aan u voor. Meer info vindt u in de flyer. Voor bijkomende vragen kunt u contact opnemen met Karen De Waele, Suïcidepreventiewerker regio Gent-Eeklo-Deinze en coördinator vluchtelingen CGG Eclips, 09/331 51 68, k.dewaele@cggeclips.be

Preventie en gezondheid

6de Week van de Valpreventie
van 24 t.e.m. 30 april 2017
 
De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan “Blijf in beweging, doe het veilig!” roepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen.

Tijdens deze zesde editie ligt de focus op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
We roepen alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om aan de slag te gaan en valpreventie-activiteiten te organiseren tijdens de Week van de Valpreventie van 24 tot 30 april 2017. Registreer nu en maak kans op een bezoek van onze vliegende reporter. De origineelste inzendingen maken dan weer kans op de Award Week van de Valpreventie.

Naast de bestaande materialen en activiteiten rond valpreventie zijn er dit jaar enkele nieuwigheden om het nieuwe thema onder de aandacht te brengen, zoals een folder, affiche en artikel. Al de materialen kunnen besteld worden via www.valpreventie.be.

Logo Gezond+,  VIGeZ en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen kijken uit naar jullie initiatief!
———————————————————————————————————

Vacature

CAW zoekt Teambegeleider Team Budgethulpverlening

CAW Oost-Vlaanderen zoekt een teambegeleider voor het team budgethulpverlening. Zie vacature. Solliciteren voor 1 mei.

Gezondheid

De maand maart is net voorbij en stond in het teken van de strijd tegen dikkedarmkanker. Tijdens de maand mei besteden we aandacht aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Op onze website vind je meer informatie en inspiratie voor activiteiten en via onze webshop kan je materialen aanvragen en bestellen.
Er is een persartikel en een publireportage beschikbaar, die vind je hier.

Op www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker kan je terecht voor alle informatie over het bevolkingsonderzoek.

Tip: Wil je graag een persoonlijke touch geven aan het promotiemateriaal rond de bevolkingsonderzoeken? Dat kan vanaf nu. Je kan bijvoorbeeld een foto toevoegen met lokale bekendheden en je eigen activiteiten toevoegen aan een flyer of postkaart. Interesse? Contacteer ons voor meer informatie.

Nieuwsbrief maart

In de Kijker

Welzijn @ Meetjesland !

 Jongdementie – Dinsdag 23 mei 

Een diagnose die gesteld wordt bij mensen voor hun 65ste. Dat komt  veel minder vaak voor dan bij ouderen, maar de aantallen zijn niettemin  niet te onderschatten.

Inhoud

 • Wat is jongdementie?
 • Wat zijn de symptomen?
 • Wat betekent het voor het gezin?
 • Toelichting over de specifieke werking van de afdeling: De Zandkorrel van het wzc Sint-Elisabeth te Eeklo en het DVC Ter Motte georganiseerd door Familiezorg Oost-Vlaanderen in Nevele

meer informatie en inschrijving

Hulpverleningsaanbod en -diensten

 • Vzw Oranje biedt een gratis dienstverlening aan voor personen met een (vermoeden van een) beperking. Deze dienstverlening bestaat eruit dat ze mensen individueel gaan ondersteunen in hun zoektocht naar een duurzame vrijetijdsbesteding bij hen in de buurt. Ze stellen de persoon centraal en zoeken naar een antwoord op maat van de persoon.
  Deze kortdurende ondersteuning is volledig gratis voor alle kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking. Een erkenning van het VAPH is niet nodig. De enige voorwaarde is dat de persoon niet 100% residentieel is ingeschreven in een voorziening. meer informatie
 • Het provinciebestuur biedt Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal gratis interactieve vormingen en workshops over opvoeden aan voor kinderen en ouders.
  De vormingen en activiteiten worden begeleid door vormingsmedewerkers van VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang. Het provinciebestuur staat in voor de vergoeding van de begeleiders.
  De gemeente zelf zorgt voor de locatie, logistiek, bekendmaking en ontmoetingsmogelijkheid achterafklik hier voor het aanbod 

  ! Wees er snel bij want het aanbod is beperkt  !

  Regionale events / vormingen 

 • Regionaal ontmoetingsmoment Mantelzorg
  – donderdag 23 maart

  Omdat mantelzorg in de toekomst meer en meer een zaak zal worden van de lokale besturen, willen we vanuit het provinciebestuur een aantal thema’s rond mantelzorg behandelen. Deze thema’s zijn nuttig voor de ondersteuning van de mantelzorger op lokaal niveau. Inschrijven kan via deze link

  meer informatie

 • Niet minder dan 3 percent mensen krijgen in hun leven te maken met psychose. Toch blijkt de kennis erover gering en bestaan er nog tal van vooroordelen. Te Gek!? Wil met zijn jaarcampagne “Te gek!? psychose ontwikkeld” in Vlaanderen de kennis omtrent psychose vergroten en het taboe en stigma errond aanpakken. In het kader van deze jaarcampagne gaat de voorstelling “kortsluiting in mijn hoofd” van Brenda Froyen en Stefaan Baeten op tournee. De voorstelling Te Gek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ gaat door op 20 april 2017 in PC Sint-Jan vzw. Voor meer informatie, bekijk hier de flyer.
  Alle informatie mbt inschrijving kan teruggevonden worden op onze site www.psyeeklo.be
 • Infomoment arbeidszorg – 15 maart, Gent

  Door de zesde staatshervorming is VDAB vanaf 1 januari 2017 bevoegd voor het verlenen van vrijstellingen van beschikbaarheid voor het volgen van een opleiding, studie of stage. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet er voldaan zijn aan een aantal formele criteria. Arbeidszorg voldoet niet aan de criteria om een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te bekomen. Hier bij een toelichting wat dit betekent voor jullie arbeidszorgmedewerkers  
  Meer informatie en inschrijving

 • Het VGPH organiseert een infosessie rond het persoonsvolgend budget in samenwerking met de vier Bijstandsorganisaties
  –  Maandag 20 maart 2017 – 19u tot 21u

  De infosessie richt zich specifiek op mensen met een budget (dus na de poort). De Bijstandsorganisaties zullen in het eerste deel daarvoor een gezamenlijke uiteenzetting geven.  Meer informatie en inschrijving
 • Een inspiratiemoment SOCIALE COHESIE EN BUURTGERICHT WERKEN
  –  maandag 20 maart 2017
  Buurtgericht werken, de naam zegt het zelf: alles dat gericht is op de buurt en de verbeteroplossingen voor de buurt en voor de buren. Op dit ontmoetingsmoment willen we aan de hand van ‘good practices’ u laten kennismaken met projectmatige acties ter versterking van de sociale cohesie.Op deze manier reiken we ook inspiratie aan voor haalbare lokale oplossingen rond buurtgericht werken.
  Meer informatie en inschrijving
 • Inspiratiedag Kinderopvang
  Op donderdag 27 april 2017 is het eindelijk weer zover: dé Inspiratiedag Kinderopvang in het ICC te Gent.
  Voor diegenen die al beslist hebben te komen: WIJ zijn blij dat je komt. Wij kijken er naar uit om je met de glimlach te begroeten. Om je te inspireren, informeren en persoonlijk te ontmoeten.
  We hopen dat je met veel goesting komt. Dat je de informatie vindt waar je naar op zoek bent, maar dat je ook kippenvel krijgt, het aha-gevoel – liefst een paar keer – mag ervaren, met collega’s kan uitwisselen, je schaterlach kan laten klinken en vooral met veel enthousiasme en energie naar huis kan gaan.
  Aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn? Waarom nog twijfelen om te komen? Laat je overtuigen op www.inspiratiedagkinderopvang.be.
 • De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert komend jaar opnieuw verschillende vormingen voor een ruim publiek. Vanaf dit jaar betreft het een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht gespreid in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast kunnen ook nog steeds vormingen op maat binnen uw organisatie aangevraagd worden. meer informatie

  Een eerste voorproefje van het open vormingsaanbod komend voorjaar voor Oost-Vlaanderen vindt u hier het volledig aanbod in Vlaanderen en Brussel, alsook de mogelijkheid tot inschrijven is terug te vinden op onze website.

Projectoproep

 • De Provincie verleent ook in 2017 subsidies om een Rap op Stap-kantoor op te starten of verder uit te werken.

  Een Rap op Stapkantoor werkt zoals een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget. Het kantoor beschikt over een uitgebreide ‘reisbrochure’, waarin zowel toeristische uitstappen als sport en cultuur zijn opgenomen, alles met ruime kortingen. Samen met de klant, werkt men de drempels weg die kwetsbare groepen verhinderen om op daguitstap of vakantie te gaan. Men hoeft als klant geen lid te zijn of een afspraak te maken. Men kan gewoon naar binnen stappen.

  Alle maatschappelijke en sociale voorzieningen (OCMW, voorzieningen, lokale dienstencentra, samenlevingsopbouw, organisaties en verenigingen van kansarmen, verenigingen uit de armoede- en diversiteitsector, …) kunnen het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen.
  Wil je meer informatie over deze subsidie (reglement en aanvraagformulier) voor Rap op stapkantoren, neem dan een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/rapopstap.

 • Projectoproep Nederlands oefenen
  De Vlaamse overheid geeft subsidies voor projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen. Zie mail en website. Er is een infosessie op 28 maart voor Gent en op 23 maart voor de rest van Oost-Vlaanderen. Zie website.
 • LEADER Meetjesland op zoek naar vernieuwende plattelandsprojecten
  Ook in 2017 gaat de Plaatselijke Groep van LEADER-gebied Meetjesland op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten.
  Voor de nieuwe oproep is een budget voorzien van 900 000 EUR. Er kan tot 65% cofinanciering verkregen worden voor zowel kleinschalige als grotere projecten.

  De Plaatselijke Groep geeft dit jaar extra aandacht aan projecten die invulling geven aan de doelstellingen onder het thema leefbare dorpen:

  Toegang tot grondrechten: kwalitatief wonen, werken & toegang tot voorzieningen
  • Actief burgerschap en participatie
  • Sociale cohesie, samenleven en buurtidentificatie
  In dit kader zal op 8 maart het inspiratiemoment ‘Versterk je buurt of dorp door participatie’ doorgaan in de Leopoldskazerne te Gent. Ook de jaarlijkse speeddate zal op deze datum plaatsvinden. Op dit netwerkevent krijgt u de gelegenheid om uw projectidee af te toetsen en om nieuwe contacten te leggen.

  Een project indienen
  Iedereen met een creatief projectidee voor zijn buurt, gemeente of regio kan een project aanmelden ten laatste op dinsdag 18 april (12u) via het online aanmeldingsformulier.

  Meer info

  Meer info over LEADER vind je op www.plattelandsloket.be of contacteer de LEADER-coördinator op annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be.

 

Preventie en gezondheid

 • 6de Week van de Valpreventie
  van 24 t.e.m. 30 april 2017
   
  De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan “Blijf in beweging, doe het veilig!” roepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen.

  Tijdens deze zesde editie ligt de focus op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
  We roepen alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om aan de slag te gaan en valpreventie-activiteiten te organiseren tijdens de Week van de Valpreventie van 24 tot 30 april 2017. Registreer nu en maak kans op een bezoek van onze vliegende reporter. De origineelste inzendingen maken dan weer kans op de Award Week van de Valpreventie.

  Naast de bestaande materialen en activiteiten rond valpreventie zijn er dit jaar enkele nieuwigheden om het nieuwe thema onder de aandacht te brengen, zoals een folder, affiche en artikel. Al de materialen kunnen besteld worden via www.valpreventie.be.

  Logo Gezond+,  VIGeZ en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen kijken uit naar jullie initiatief!
  ———————————————————————————————————

 • Praatcafé Eeklo:
  ‘Voeding en kanker’
  Donderdag 30 maart 2017 van 14u00 tot 16u00.

  Eric De Maerteleire studeerde af als bio-ingenieur aan de Faculteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Hij is hoofd van het Stadslaboratorium van Gent en lid van de Hoge Gezondheidsraad
  van België.
  Locatie: LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9, Eeklo
  Inschrijven via 09 377 02 46 of zonneheem@eeklo.be
  Toegang : gratis

  meer info

Vacatures

 • DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL zoekt: 1 Medewerker (M/V) voor onmiddellijke indiensttreding Voor de regio Meetjesland.  Meer informatie
  ——————————————————————————————————–
 • Vrij CLB Meetjesland is op zoek naar:
  • 50% verpleegkundige BaO
  • 50% maatschappelijk werk of PPC/PPW BuO
  • 40% directiemedewerker (bachelor of master)

  Indiensttreding na de paasvakantie  Meer informatie

Nieuwsbrief februari

Hulpverleningsaanbod en -diensten

 • Wijkcentrum De Kring heeft naar jaarlijkse gewoonte de kans om een aantal zomerkampen voor kinderen en jongeren goedkoper aan te bieden (vanaf 30 euro). Dit zijn zowel kampen bij de reguliere kamporganisaties (Kazou, Joetz, …) als bij organisaties die zich specifiek richten naar kansengroepen (Pierlewiet, Rode Kruis,…). Kinderen en jongeren met een KomUitPas of gelijkgesteld komen hier voor in aanmerking. Het aanbod van goedkope plaatsen is echter beperkt en ook steeds snel volzet.Momenteel staan de meeste van deze kampen al open voor inschrijvingen. Veel mensen liggen echter nog niet wakker van de zomervakantie en komen vaak (te) laat langs met vragen naar kampdeelnames. Daarom vraagt men om cliënten met kinderen die graag op kamp zouden gaan, op de hoogte te brengen van dit aanbod en dit eventueel met hen te bespreken. Voor meer informatie en boekingen kunnen ze steeds terecht op vrijdagvoormiddag in het vrijetijdspunt in De Kring of na afspraak: Lien De Bruycker –
  Tel. 09/378 61 69 – lien@wijkcentrumdekring.be. Indien gewenst kan Lien De Bruycker ook zelf contact opnemen met geïnteresseerden.
  Het aanbod geldt voor iedereen die: Recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, In collectieve schuldbemiddeling zit, In schuldbeheer is, Via het OCMW een bewijs van laag inkomen kan voorleggen
 • TOM, Traject Op Maat, zoekt mee naar een zinvolle aanpak van moeilijk gedrag bij kinderen.
  TRAJECT OP MAAT is een website met een schat aan informatie voor leerkrachten, groepswerkers, ouderbegeleiders over hoe ‘met roze bril’ om te gaan met storend gedrag bij kinderen. De site biedt een uitgebreid theoretisch kader aan, met daaraan gekoppeld ‘hapklare’ activiteiten, zodat je onmiddellijk aan de slag kan met TOM!
www.trajectopmaat.be.
 • De stel je vraag knop van Groeimee op je eigen website?
  Wil je ouders opvoedingsvragen laten stellen op je eigen website via een ‘stel je vraag’knop? Dankzij Groeimee wordt dit een fluitje van een cent!
  Op Groeimee.be kunnen ouders en opvoedingsverantwoordelijken hun eigen opvoedingsvraag stellen via de stel-je-vraag knop. Dankzij de samenwerking met de Opvoedingslijn krijgen ouders, grootouders en andere opvoeders binnen de drie werkdagen een persoonlijk antwoord in hun mailbox. De ‘stel je vraag knop’ kan je ook op je eigen website plaatsen
  Met de widget van Groeimee.be kan je op je eigen website ook een link leggen naar Groeimee.be. Zo vinden bezoekers van jouw website de weg naar kwalitatieve opvoedinformatie. De widget is interactief: hij past zich automatisch aan wanneer er een nieuw artikel verschijnt op Groeimee.be. Bekijk hier hoe je de Groeimee.be widget op je eigen pagina kan plaatsen.
  —————————————————————————–
 • Begeleidingsaanbod rond werk-welzijn van VDAB
  Vanuit VDAB werd een tijdje terug een aangepaste begeleiding ontwikkeld omdat het werken met deze doelgroep toch ook een specifieke aanpak vereist. Door deze begeleiding krijgen de mensen ook extra tijd om hun weg te vinden en om eerst randproblemen aan te pakken vooraleer effectief de stap te zetten naar werk. Deze begeleiding bestaat uit zowel een individueel luik als een collectief luik.
  Deze vorming wordt gegeven door Groep Intro en werkt sterk empowerend.
  Bedoeling is om werkzoekenden op een termijn van een 5-tal maanden sterker en zelfredzamer te maken om een aantal randvoorwaarden aan te pakken opdat tewerkstelling haalbaar zou zijn. Daarnaast wordt  info gegeven over diensten mbt. welzijn, alsook  joboriëntatie met bijkomende sollicitatie-ondersteuning.Een belangrijk neveneffect van een werk-welzijnsvorming is natuurlijk het opbouwen van structuur en vergroten van het persoonlijk netwerk. Dit wordt door de deelnemers ook vaak als een zeer waardevol element van deze vorming aangegeven.
  Deze vorming wordt gradueel opgebouwd met een maximum aan 4 halve dagdelen.Vanuit de individuele begeleiding worden alle stappen mbt. werk en welzijn verder opgevolgd en wordt de samenwerking met andere diensten zoals vb. ocmw, caw, justitie enz… verder geoptimaliseerd

  Wie komt in aanmerking voor deze vorming? We richten ons vooral naar :

  – werkzoekenden met een uitkering als gezinshoofd
  – werkzoekenden in budgetbegeleiding
  – werkzoekenden in budgetbeheer
  – werkzoekenden in collectieve schuldbemiddeling
  waarbij er geen uitgesproken zwaar medische of psychische problematiek aanwezig is.

  Terugbetaling van vervoersonkosten en kinderopvang is voorzien opdat dit geen bijkomende drempel zou zijn voor kandidaten.

  Indien er vanuit uw dienst cliënten worden opgevolgd waarvan je denkt dat dit traject mogelijks een meerwaarde is, aarzel dan niet om contact op te nemen!

  Sabine Willems & Nathalie Poppe
  Bemiddelaar- begeleider VDAB
  Werkwinkel, Stationsstraat 87,9900 Eeklo
  09/376 27 77
  sabine.willems@vdab.be
  nathalie.poppe@vdab.be

Projectoproep

 • LEADER Meetjesland op zoek naar vernieuwende plattelandsprojecten
  Ook in 2017 gaat de Plaatselijke Groep van LEADER-gebied Meetjesland op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten.
  Voor de nieuwe oproep is een budget voorzien van 900 000 EUR. Er kan tot 65% cofinanciering verkregen worden voor zowel kleinschalige als grotere projecten.De Plaatselijke Groep geeft dit jaar extra aandacht aan projecten die invulling geven aan de doelstellingen onder het thema leefbare dorpen:Toegang tot grondrechten: kwalitatief wonen, werken & toegang tot voorzieningen
  • Actief burgerschap en participatie
  • Sociale cohesie, samenleven en buurtidentificatie

In dit kader zal op 8 maart het inspiratiemoment ‘Versterk je buurt of dorp door participatie’ doorgaan in de Leopoldskazerne te Gent. Ook de jaarlijkse speeddate zal op deze datum plaatsvinden. Op dit netwerkevent krijgt u de gelegenheid om uw projectidee af te toetsen en om nieuwe contacten te leggen.

Een project indienen
Iedereen met een creatief projectidee voor zijn buurt, gemeente of regio kan een project aanmelden ten laatste op dinsdag 18 april (12u) via het online aanmeldingsformulier.

Meer info

Meer info over LEADER vind je op www.plattelandsloket.be of contacteer de LEADER-coördinator op annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be.

Regionale events / vormingen 

 • INFOSESSIE DRUGS EN MAATSCHAPPIJ,
  9 februari 2017
  Druggebruik, drugmisbruik, verslaving, preventie …. termen die elk van ons niet onberoerd laten en waarover we ons best wel wat verder informeren. Met de infosessie “Drugs en maatschappij” wensen we hier aan tegemoet te komen. Het betreft een uiteenzetting rond (il)legale drugs en maatschappij, signaalgedrag, detectiepunten, preventief en hulpverlenend handelen, evoluties, regelgeving….
  De infosessie wordt verzorgd door Rudy Goossens, als criminoloog en door Maryline Toch, als preventiewerker sector onderwijs, beiden werkzaam bij CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg.
  inschrijving en meer info
 • Dit voorjaar organiseert men in Wijkcentrum De Kring een reeks Budgetinzicht. CAW Oost-Vlaanderen voorziet 5 vormingen rond de volgende thema’s: Post en administratie, Budgetplan, Reclame en kredieten, Communicatie en assertiviteitBewust consumeren.

De bijeenkomsten gaan door op dinsdagvoormiddag vanaf 14 februari en deelnemen is gratis.
Bekijk hier de  folder met meer info.

 • Op 2 februari en 16 maart 2017 organiseren de Oost-Vlaamse medewerkers suïcidepreventie van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en de ouderenpsychologen van de CGG in Oost-Vlaanderen een interactieve vorming, bedoeld voor professionelen die met ouderen werken en geïnteresseerd zijn in het thema suïcidepreventie.
  Meer informatie via deze link en de folder

Interessante events / vormingen 

 • Voorstelling programma Consult & Liaison
  RADAR, Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen stelt op 14 februari het programma Consult & Liaison voor.
  Locatie: Stadsschouwburg Sint-Niklaas, zaal “De Foyer” (Paul Snoekstraat, 1)
 • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, en
  Zorg en Gezondheid nodigen u uit op de Conferentie Eerstelijnszorg, reorgansitie van de eerstelijn in Vlaanderen – donderdag 16 februari 2017 te Brussel
  De persoon met een zorgnood centraal. De hervorming van de eerste lijn in perspectief. De voorzitters van de werkgroepen aan het woord. Sociaal werk(ers) als partner op de eerste lijn
  Met ook: Parallelle sessies en Innovatiemarkt

  Meer informatieProgramma , Inschrijving

 • Inspiratiedag: EHBS – Eerste Hulp Bij ScheidingOp donderdag 16 februari 2017 organiseert de Werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) in samenwerking met de Kinderrechtswinkel een inspiratiedag: ‘EHBS* – Eerste Hulp Bij Scheiding’.Deze inspiratiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.
  Meer informatie
 • Kinderarmoedebestrijding:Ook jouw zaak!
  Studiedag – Donderdag 23 februari 2017
  Leven in armoede is een schending van de rechten van kinderen en de sociale grondrechten van ouders.
  Vind je armoede onaanvaardbaar en wil je weten hoe je dit kan aanpakken?
  Schrijf je dan snel in voor deze studiedag! Je wordt er geïnspireerd hoe er vanuit verschillende sectoren samen aan gewerkt kan worden. Via gesprekken, getuigenissen en werkwinkels reiken we jou concrete instrumenten aan om mee kinderarmoede te bestrijden.
  meer informatie
 • Inspiratiedag Kinderopvang
  Op donderdag 27 april 2017 is het eindelijk weer zover: dé Inspiratiedag Kinderopvang in het ICC te Gent.
  Voor diegenen die al beslist hebben te komen: WIJ zijn blij dat je komt. Wij kijken er naar uit om je met de glimlach te begroeten. Om je te inspireren, informeren en persoonlijk te ontmoeten.
  We hopen dat je met veel goesting komt. Dat je de informatie vindt waar je naar op zoek bent, maar dat je ook kippenvel krijgt, het aha-gevoel – liefst een paar keer – mag ervaren, met collega’s kan uitwisselen, je schaterlach kan laten klinken en vooral met veel enthousiasme en energie naar huis kan gaan.
  Aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn? Waarom nog twijfelen om te komen? Laat je overtuigen op www.inspiratiedagkinderopvang.be.

Preventie

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
Het Lokaal Drugoverleg Meetjesland Centrum wil de actie ‘Tournée Minérale’ graag mee uitdragen en zoveel mogelijk mensen overtuigen om tijdens de maand Februari ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
Met ‘Tournée Minérale’ roepen De DrugLijn en Stichting tegen Kanker alle Belgen op om in februari 2017 een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook frisser en fitter. Ga dus de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be .
Indien je deelneemt aan de actie kan je op de jeugddienst gratis een polsbandje komen ophalen om aan je medemens aan te tonen dat je in de maand Februari geen alcohol zal drinken. Zo hoef je niet telkens zelf de uitleg toe te lichten en kan iedereen zien dat je de actie mee ondersteunt.

nieuwsbrief Januari

Regionale events/vormingen

 • INFOSESSIE DRUGS EN MAATSCHAPPIJ,
  9 februari 2017
  Druggebruik, drugmisbruik, verslaving, preventie …. termen die elk van ons niet onberoerd laten en waarover we ons best wel wat verder informeren. Met de infosessie “Drugs en maatschappij” wensen we hier aan tegemoet te komen. Het betreft een uiteenzetting rond (il)legale drugs en maatschappij, signaalgedrag, detectiepunten, preventief en hulpverlenend handelen, evoluties, regelgeving….
  De infosessie wordt verzorgd door Rudy Goossens, als criminoloog en door Maryline Toch, als preventiewerker sector onderwijs, beiden werkzaam bij CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg. inschrijving en meer info
 • Dit voorjaar organiseert men in Wijkcentrum De Kring een reeks Budgetinzicht. CAW Oost-Vlaanderen voorziet 5 vormingen rond de volgende thema’s:
  • Post en administratie
  • Budgetplan
  • Reclame en kredieten
  • Communicatie en assertiviteit
  • Bewust consumeren.

  De bijeenkomsten gaan door op dinsdagvoormiddag vanaf 14 februari en deelnemen is gratis.
  Bekijk hier de  folder met meer info.

 • Op 2 februari en 16 maart 2017 organiseren de Oost-Vlaamse medewerkers suïcidepreventie van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en de ouderenpsychologen van de CGG in Oost-Vlaanderen een interactieve vorming, bedoeld voor professionelen die met ouderen werken en geïnteresseerd zijn in het thema suïcidepreventie.
  Meer informatie via deze link en de folder

Interessante Events/vormingen

 • Voorstelling programma Consult & Liaison
  RADAR, Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen stelt op 14 februari het programma Consult & Liaison voor.
  Locatie: Stadsschouwburg Sint-Niklaas, zaal “De Foyer” (Paul Snoekstraat, 1) inschrijving en meer info
 • Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra
  Holebi’s en transgenders in woonzorgcentra, kunnen zij in alle vrijheid en vertrouwen hun gender- en seksuele identiteit beleven en bekendmaken? Op een studiedag op 19 januari worden genderidentiteit en seksuele diversiteit belicht. Zie uitnodiging.

Save the Date

 • Eerste hulp bij scheiding: tips & tricks voor hulpverleners
  Op donderdag 16 februari 2017 stelt de Werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) de bundel ‘EHBS* – Eerste Hulp Bij Scheiding’ voor tijdens een lanceermoment. Binnenkort volgt de uitnodiging, maar noteer alvast de datum in jouw agenda.

Vacatures

 • Het OCMW van Evergem is op zoek naar een hoofdcoördinator algemene maatschappelijke dienstverlening. Voltijds – contractuele functie (15 maanden)
  Solliciteren kan tot vrijdag 27 januari om 12 uur. lees meer
 • Het OCMW van Zelzate is op zoek naar  2 maatschappelijk werkers (VOLTIJDS)
  Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 17 januari 2016. meer informatie

Preventie

 • Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
  Het Lokaal Drugoverleg Meetjesland Centrum wil de actie ‘Tournée Minérale’ graag mee uitdragen en zoveel mogelijk mensen overtuigen om tijdens de maand Februari ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
  Met ‘Tournée Minérale’ roepen De DrugLijn en Stichting tegen Kanker alle Belgen op om in februari 2017 een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook frisser en fitter. Ga dus de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be .
  Indien je deelneemt aan de actie kan je op de jeugddienst gratis een polsbandje komen ophalen om aan je medemens aan te tonen dat je in de maand Februari geen alcohol zal drinken. Zo hoef je niet telkens zelf de uitleg toe te lichten en kan iedereen zien dat je de actie mee ondersteunt.

 

nieuwsbrief november

Nieuwsbrief November

Interessante Events / vormingen 

 • Welzijn @ Meetjesland – 22 november 2016
  Voorstelling Project Ketenzorg Middelenmisbruik Eeklo: 
  Wat mag u verwachten: Hoe is de samenwerking ontstaan? Wat zijn de uitgangspunten en de visie van het project? De engagementsverklaring wordt toegelicht. De verschillende partners stellen hun werking en rol in de keten, kort voor.Deelnemende projectpartners: CGG Eclips, CLB GO! Deinze-Eeklo, De Sleutel, Gezondheidscentrum “Het Meetjesland”, JAC CAW Oost-Vlaanderen (regio Gent-Eeklo), Jeugdhuis De Route, Jeugdwerk Don Bosco Gent-Eeklo, JIP Eeklo, MFC Meetjesland, Logo Gezond Plus, OCMW Eeklo, Vrij CLB “Het Meetjesland”
 • Sociale plattegrond 29 november 2016: Minderjarige vluchtelingen Thema novembereditie: aanbod voor minderjarige asielzoekers. In hoeverre verschillen de rechten en plichten van begeleide en niet-begeleide minderjarigen of de minderjarigen zonder wettig verblijf? Hoe zit het met hun opvang en hun huisvesting? Hoe verloopt de instroom naar het onderwijs? Waar kunnen minderjarige vluchtelingen terecht voor psychosociale begeleiding? In hoeverre is de integrale jeugdhulp toegankelijk voor deze doelgroep?
 • Motiveren, motiveren, wie komt op 24/11 zal het leren!
  Gedurende een voormiddag gaan we samen op zoek naar de kanalen om de doelgroep ouderen beter te bereiken. We geven enkele vuistregels mee. We gaan ook dieper in op de kenmerken van de doelgroep en hoe we effectieve gedragsverandering kunnen bewerkstelligen (focus op beweging). Deze vorming is kosteloos maar inschrijven is verplicht. Iedereen kan deelnemen maar er wordt voorrang gegeven aan BOEBS-gemeenten en de organisaties die daarbij betrokken zijn. Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent. Onthaal vanaf 9u. Broodjeslunch om 12u30 (optioneel).
 • Zoeken, vinden en houden van gemotiveerde werknemers in de ouderensectordonderdag 24 november 2016
  Tijdens deze studievoormiddag gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag hoe je in de ouderensector nieuwe medewerkers kan aantrekken en (be)houden. Aan de hand van een aantal krachtig gepresenteerde good practices krijg je zicht op de inspanningen van voorzieningen om een optimaal medewerkersbeleid te ontwikkelen. Aansluitend krijg je de kans om via thematische workshops je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
  En dat is niet alles. We voorzien ook een opvolging waarbij geïnteresseerde voorzieningen samengebracht worden om te reflecteren over hun rekruterings- en retentiebeleid.
  Ben jij ook op zoek naar tips om je strategie in dit domein te optimaliseren? Aarzel dan niet en schrijf je in voor dit hoogst interessant informatiemoment!
  Programma en inschrijving
 • ‘Dementie in andere culturen, samen groeien in kwaliteitsvolle zorg’
  Prominente sprekers vanuit Nederland en Vlaanderen geven ons inzichten en een inspirerende brede blik om verder op weg te gaan met deze specifieke doelgroep.Via deze link kan u het volledige programma en inschrijvingsmodaliteiten terugvinden.
 • Trefdag Sociaal Werk ActieNetwerk Sociaal werk(t) met een hart. – Brussel, HIG, woensdag 30 november vanaf 9 uur
  Op de tweede trefdag van SWAN in Brussel staat de voortschrijdende vermarkting en commercialisering van het sociaal werk centraal. En we houden het niet bij de analyse: we denken ook na over alternatieven. Kan een welbegrepen “vermaatschappelijking” leiden tot een nieuw compromis tussen middenveld en overheid? Kan sociaal werk zich heruitvinden in de ruimte “tussen overheid en markt”? Programma en inschrijving
 • ‘Help, mijn patiënt wil meebeslissen!’ Bruggen bouwen tussen patiënt en zorgverlener.
  Studienamiddag – donderdag 1 december 2016 AZ Alma – campus sijsele Organisator: Zorgunie Meetjesland & Ommeland
  Hierbij vindt u een uitnodiging en een programma voor deze studiemiddag dd. 1 december 2016.
  Eveneens in bijlage vindt u nog wat extra informatie omtrent het onderwerp alsook een deelnemerslijst voor de inschrijving.
  Indien u deze middag wenst bij te wonen, gelieve deze deelnemerslijst ingevuld terug te sturen naar annick.vanyper@zorgunie.be<mailto:annick.vanyper@zorgunie.be> en dit vòòr 18 november. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van €35 euro per deelnemer. Gelieve in de deelnemerslijst ook aan te duiden wie van de aanwezigen wenst te blijven voor de aansluitende receptie.
 • 2de Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning – 2 december 2016
  Voor iedereen die in Oost-Vlaanderen werkt rond gezinsondersteuning en Huizen van het Kind.
  Hier al een voorsmaakje van wat jullie mogen verwachten:
  – de opvolging van je Huis van het Kind: we bekijken ondermeer de resultaten van de bevraging van de Huizen van het Kind van afgelopen zomer
  – de relatie tussen Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp 2.0 (meer toelichting vind je via deze link)
  In de namiddag werken we samen met VCOK-VBJK en voorzien we enkele (inter)actieve workshops rond samenwerking en hoe samenwerkingsdynamiek creëren. Het gedetailleerde programma krijg je midden november in je mailbox. Om praktisch-organisatorische redenen, vragen we wel om nu al in te schrijven. Dat kan door een mailtje te sturen naar petra.de.ridder@oost-vlaanderen.be met daarin je naam, het Huis van het Kind waarvoor je werkt, je functie en de contactgegevens (mail) van alle deelnemers die je wil inschrijven. Vermeld je ook of je de volledige dag deelneemt dan wel enkel het voor- of namiddaggedeelte?
 • De studiedag van Praatcafé Dementie gaat door op dinsdag 06 december 2016 van 13u30-16u30 in CC De Herbakker, P. De Nevestraat, 9900 Eeklo. Spreker is Dr. Michael Portzky die zal praten over hoe de hersenen veranderen bij het verouderen.
  – Wat is een ’normaal’ verouderingsproces, vergeten en dementie,
  – Toelichting bij clichés en vooroordelen
  – Gevolgen van het verouderende brein op veerkracht

  Uitnodiging

 

 • Gezinshereniging en humanitair visum
  Studiedag over de regelgeving, praktijk en knelpunten voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
  Gent, 12 december 2016 Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen binnen het jaar na verwerving van hun beschermingsstatus onder soepelere voorwaarden een beperkt aantal familieleden naar België laten overkomen in het kader van gezinshereniging. Toch rijzen er vaak tal van problemen en vragen. Tijdens deze studiedag staan we stil bij beide procedures – voor zowel min- als meerderjarige vluchtelingen en subsidiair beschermden. We putten bovendien uit de ervaring van een aantal gespecialiseerde diensten. Zij overlopen de actuele situatie voor personen afkomstig uit landen met de hoogste beschermingsgraad: Syrië, Irak, Somalië, Afghanistan, Eritrea en onbepaald (Palestijnse gebieden). Zij geven ons waardevolle tips waarmee advocaten en hulpverleners hun cliënten op weg kunnen helpen. Gent, 12 december 2016 >> Info en inschrijving

Projectoproep

Projectoproep Provinciale Plattelandsprojecten 2017
Ook in 2017 gaan we op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten(*). Creatieve projectideeën voor je buurt, gemeente of regio kan je eenvoudig aanmelden voor 20 januari 2017 – 12.00 uur (**).

De projecten moeten passen binnen volgende thema’s:

 • Ondernemen
 • Armoede en Welzijn
 • Erfgoed en Toerisme
 • Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
 • Open Ruimte

Een overzicht van de subsidiemogelijkheden per gemeente is beschikbaar op www.plattelandsloket.be.
Voor de oproep in 2017 is er 1,7 miljoen EUR beschikbaar. Projecten kunnen max. 65 % cofinanciering krijgen.

Hoe een projectidee ‘aanmelden’?
Dit is een korte, verplichte vraag naar advies aan het Plattelandsloket. Er is geen verplichting om het project achteraf effectief uit te werken.
Heb je een idee, maar je weet niet zeker of het past binnen onze projectoproep? Of heb je al een concreet projectidee dat je wil aftoetsen met het Plattelandsloket?
Vul dan het aanmeldingsformulier in. De deadline voor de indiening van een volledig projectdossier is 5 mei 2017 – 12.00 uur.

Meer informatie nodig?
Vind je op onze website geen antwoord op jouw vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Gezondheid

Doe van 14 tot 18 november mee aan de actieweek ‘Gezond Binnen’ en zorg samen met ons voor een gezonde thuis voor iedereen! En dat is een rookvrij huis! Want roken is nog steeds de grootste vervuiler in huis.

Dat meeroken ongezond is, weten de meeste ouders wel. Maar er bestaan toch nog heel wat misverstanden rond roken in huis: “Ik rook toch aan het raam?” “Mijn dampkap zorgt toch voor afzuiging?”
Goed bedoelde voorzorgsmaatregelen… Maar niet voldoende om de lucht binnen gezond te houden en kinderen te beschermen tegen de gevaren van meeroken.

Inspiratie opdoen?

Neem een kijkje in de menukaart voor een overzicht van alle materialen rond passief roken.
Wens je acties te ondernemen rond een ander thema dan passief roken? Neem dan een kijkje op Acties rond Gezond Binnen.

Regionieuws Oktober

Vooraankondiging

 • De werkgroep ouderenzorg binnen het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen – Oost-Vlaanderen organiseert op 24 november 2016 in het PAC ‘Het Zuid’ te Gent de studievoormiddag:
  Zoeken, vinden en houden van gemotiveerde werknemers in de ouderensector
  Op deze studiedag gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we als ouderensector medewerkers kunnen aantrekken en (behouden). Eerst worden er een aantal krachtige ‘good practices’ met initiatieven uit het werkveld gepresenteerd. Daarna zoomen we dieper in op de mogelijkheden binnen het medewerkersbeleid aan de hand van thematische workshops. Deze studievoormiddag kadert binnen de provinciale werking voor de Vlaamse campagne “ikgaervoor.be”.De officiële uitnodiging ontvangen jullie binnenkort. Noteer de datum alvast in jullie agenda!
  We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
 • Sociale Plattegrond 29 november 2016 Deze maal maken we je wegwijs in het hulpverleningsaanbod voor minderjarige asielzoekers met of zonder gezin. Vooraankondiging.

Interessante Events/ Vormingen

 • Sociale cohesie bij ouderen
  Het Provinciebestuur organiseert op maandag 17 oktober 2016 een info- en vormingsmoment voor de regio Meetjesland rond een actiemodel voor het ontwikkelen van projecten rond sociale cohesie bij ouderen. Deze projecten kunnen dan eventueel uitmonden in verdere actie-ontwikkeling voor 2017. zie uitnodiging
  De dag zou doorgaan op maandag 17 oktober van 10u tot 16u in het Steekhuis Heldenpark, Oostveld 91 te Eeklo
 • Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen nodigt u graag uit voor een vorming “samenwerken in netwerken” door prof. dr. Mark Leys op vrijdagvoormiddag 14 oktober in het Geuzenhuis te Gent. Deze vorming richt zich tot elke geïnteresseerde en gaat over fundamentele aspecten van het samenwerken in netwerkverband, organisatorische principes achter het bestuur, ‘governance’-modellen, mogelijke knelpunten en praktijkvoorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan bod: – Hoe een netwerk ontwerpen en structureren? – Hoe partners verbinden en engageren? – Het verschil tussen de overlegstructuren en netwerken. – Procesontwikkeling van een netwerk: hoe omgaan met hindernissen en obstakels? – Omgaan met het spanningsveld tussen “bottom-up”-processen en werken binnen het overheidskader. uitnodiging
 • GEPS (Gent Eeklo Psychose Samenwerking) organiseert een studienamiddag: “Zorg bieden in de realiteit van vandaag: participatie met grenzen”. Dit heeft plaats op vrijdag 21 oktober 2016 van 13u tot 17u30 en richt zich naar iedereen die op één of andere manier met psychotische kwetsbaarheid in aanraking komt. Folder en Affiche
 • In Vlaanderen zijn er al flink wat samenleesgroepen actief.
  In de regio Gent-Eeklo zijn er meerdere in Gent, maar ook in Merelbeke, in Evergem, in Zelzate.
  Wat is een samenleesgroep?  meer info
  Deze formule richt zich op verschillende doelgroepen: ze kan aangewend worden om mensen die doorgaans niet of weinig met literatuur in aanraking komen, te laten kennismaken met literatuur. Deze formule helpt mensen mondiger te worden, zich te uiten, kennis te maken met anderen… Een samenleesgroep kan bestaan uit een groep bibliotheekgebruikers, mensen in armoede, laaggeletterden, mensen met psychiatrische problemen, gevangenen, …We willen graag onze ervaring delen met andere op te starten groepen en geïnteresseerden in de regio. Daarom willen we verschillende mogelijke partners bijeenbrengen. We denken aan: bibliotheken, vrijwilligers, dienstencentra, verenigingen.  We komen samen op donderdag 20 oktober van 10u-12u op Vormingplus, Reigerstraat 8, Gent. Medewerkers van Vormingplus en ervaringsdeskundigen geven uitleg over hoe zo’n samenleesgroep werkt en laten je proeven van de gespreksvorm. inschrijven
 • Stad Eeklo en werkgroep suïcidepreventie Meetjesland stellen voor: Netwerkevent ‘Suïcidepreventie’ dat door gaat op donderdag 20 oktober 2016 van 12-15u.
  Het vindt plaats in CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo. uitnodiging
 • ‘Help, mijn patiënt wil meebeslissen!’
  Bruggen bouwen tussen patiënt en zorgverlener.

  Studienamiddag – donderdag 1 december 2016
  AZ Alma – campus sijsele
  Organisator: Zorgunie Meetjesland & Ommeland
  Vooraankondiging
 • De studiedag van Praatcafé Dementie gaat door op dinsdag 06 december 2016 van 13u30-16u30 in CC De Herbakker, P. De Nevestraat, 9900 Eeklo.
  Spreker is Dr. Michael Portzky die zal praten over hoe de hersenen veranderen bij het verouderen.
  – Wat is een ’normaal’ verouderingsproces, vergeten en dementie,
  – Toelichting bij clichés en vooroordelen
  – Gevolgen van het verouderende brein op veerkracht

  Uitnodiging

Info

 • RCGG is verhuisd! De vestigingen Holstraat en Keizersvest van het Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze – Eeklo – Gent zijn verhuisd naar Spellewerkstraat 21, 9030 Mariakerke. Zie bericht.

Regionieuws September

Interessante Events/Vormingen

 • Op 6 oktober komt er een vervolg op de succesvolle editie van “Te Gek!? Open geest”. Deze keer wordt het een muziektheater met Annelies Brosens (Laïs) en Axl Peleman.
  Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven vanaf 1 september via het inschrijvingsformulier op de website: www.psyeeklo.be + meer info
  Praktisch: 6 oktober 2016 om 19u30 op de campus PC Sint-Jan te Eeklo
  Kostprijs: € 5,00 voor mensen zonder Komuit-pas, €1,25 voor mensen met Komuit-pas en €3,50 per persoon voor groepen vanaf 10 personen
 • Wist u dat er in onze regio schatten aan expertise “verborgen” zitten bij partners die kinderen en jongeren, thuis en/of op school ondersteunen? In het Huis van het Kind – Eeklo (vestiging Gezondheidscentrum) kan je deze schatten “ontdekken” ! We connecteren en ontsluiten deze expertise naar iedereen via ons project de Schatkamer. In het Gezondheidscentrum willen we met dit Huis van het Kind-project, een “open leercentrum” rond ondersteuningsnoden thuis en op school, verder uitbouwen.
  Op 13 oktober 2016 openen we officieel die Schatkamer. Deze feestelijke opening gaat gepaard met een opendeurdag waarbij een aantal van de partners hun mooiste schatten in introductiesessies of lezingen delen. Meer info
 • Studienamiddag: “Hulmiddelen bij personen met dementie” op 3 oktober 2016.  meer info

  Diepgaande vierdaagse rond dementie. meer info

 • Het 2e Forum van de patiënt en de mantelzorger’ gaat door op zaterdag 24 september 2016, doorlopend van 10u. tot 17u. in het  ICC Gent, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent.
  Inschrijven kan tot en met 19 september 2016.
 • SEL Gent en het Pakt slaan terug de handen in elkaar om sessies ‘intersectorale intervisie rond de GGZ’ in het Meetjesland te organiseren. meer info
 • Sociale cohesie bij ouderen
  Het Provinciebestuur organiseert op maandag 17 oktober een info- en vormingsmoment voor de regio Meetjesland rond een actiemodel voor het ontwikkelen van projecten rond sociale cohesie bij ouderen, dat dan eventueel moet uitmonden in verdere actie-ontwikkeling 2017. zie uitnodiging
  De dag zou doorgaan op maandag 17 oktober van 10u tot 16u in het Steekhuis Heldenpark, Oostveld 91 te Eeklo
 • De studiedag van Praatcafé Dementie gaat door op dinsdag 06 december 2016 van 13u30-16u30 in CC De Herbakker, P. De Nevestraat, 9900 Eeklo.
  Spreker is Dr. Michael Portzky die zal praten over hoe de hersenen veranderen bij het verouderen.
  – Wat is een ’normaal’ verouderingsproces, vergeten en dementie,
  – Toelichting bij clichés en vooroordelen
  – Gevolgen van het verouderende brein op veerkracht

  Uitnodiging

Info

 • Familiezorg O-Vl. zorgt voor jonge mensen met dementie
  DVC Ter Motte – nieuw dagverzorgingscentrum in Poesele (Nevele)
  Dagverzorgingscentrum (DVC) Ter Motte is een kleinschalig zorgproject dat uitkomst biedt voor jonge mensen met dementie. Door de persoonsgerichte benadering op een unieke locatie wordt, met respect voor hun zelfstandigheid, ondersteuning en kracht geboden aan mensen die zich in deze dagopvang thuis voelen. Het DVC biedt informatie, advies en begeleiding voor betrokkenen en hun omgeving. Meer info
 • Groepsaanbod CGG Eclips niet begeleide minderjarigen
  CGG Eclips heeft een groepsaanbod voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uitgewerkt. Het aanbod sluit aan bij het Mind-Spring Junior programma. De eerste groep start in september. Meer info

Projectoproep

 • Onthaal en integratie van vluchtelingen: burgers in actie
  De asielcrisis in 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een oproep. Indienen tot 6 oktober.
 • Dit najaar wordt het project Bewegen op Verwijzing gelanceerd Dankzij dit project kunnen huisartsen en andere zorgverstrekkers binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of de ‘BOV-coach’.
  Lokale besturen en andere lokale organisaties die in hun gemeente een BOV-coach ter beschikking willen stellen kunnen onder begeleiding van het Logo een dossier indienen. Belangrijk is dat er slechts 1 dossier per kleinstedelijke zorgregio kan ingediend worden. Daarom organiseert Logo Gezond+ samen met de LMN’s Oost-Meetjesland en West-Meetjesland een infomoment over Bewegen op Verwijzing. Dit met als doel om meer informatie te verschaffen over het project en te polsen naar mogelijke interesse bij de gemeenten en organisaties binnen de kleinstedelijke zorgregio Eeklo. Zo kunnen we met alle geïnteresseerde gemeenten een gezamenlijk dossier indienen.

  Bekijk hier de PROJECTFICHE

  WANNEER: dinsdag 4 oktober van 12 tot 14u

  WAAR: Stadskantoor Eeklo (Industrielaan 2, 9900 Eeklo)

  Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het inschrijvingsformulier.

  Verder zal tijdens dit overlegmoment het concept ‘Beweegzoeker’ toegelicht worden. De beweegzoeker heeft als doel het bestaande beweeg- en sportaanbod te bundelen en toegankelijk te maken voor zowel eindgebruiker als doorverwijzer.

  Meer info over BOV kan u vinden in bijlage of op www.bewegenopverwijzing.be.

Vacature

 • Een vacature voor de functie van maatschappelijk werker in vervangingsovereenkomst.
  Ken je iemand die aan de gevraagde vereisten voldoet, bezorg hem/haar dan zeker deze vacature!
  Bekijk vacature

Regionieuws juli

Info

 • Integratie via werk’ is rode draad in vluchtelingenplan van VDAB

Werk hebben is een grote stimulans voor integratie. Het vluchtelingenprogramma van VDAB richt zich dan ook prioritair op een snelle activering. Nieuwkomers waarvan wordt ingeschat dat ze snel kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, hoeven niet te wachten op andere integratie-initiatieven. Uiteraard blijft het de bedoeling om Nederlands te leren als omgangstaal, maar het hoeft niet “eerst Nederlands leren en dan pas begeleiding/opleiding krijgen” te zijn.

Samen sterk
Om alles in goede banen te leiden bouwt VDAB aan goede structurele samenwerkingsafspraken met zijn partners. Het gaat dan niet alleen over lokale besturen en OCMW’s, Agentschappen Inburgering en Integratie en Fedasil, maar ook over opleidingspartners en partners in de begeleiding. Met z’n allen werken aan een ‘geïntegreerd traject naar werk’ is essentieel voor VDAB.

Maatwerk en ondersteuning op de werkvloer
Verder zet VDAB in op maatwerk en breidt de dienst werkplekleren tijdens de opleiding uit. Werkgevers die bereid zijn om nieuwkomers met een geringe kennis van het Nederlands in dienst te nemen, kunnen rekenen op ondersteuning zoals taalcoaching (Nederlands op de werkvloer), werkplekleren, jobcoaching en nazorg.

Geen positieve discriminatie
Het vluchtelingenprogramma komt er naar aanleiding van de verhoogde instroom van vluchtelingen in Vlaanderen. Er is echter geen sprake van positieve discriminatie. Het programma is er voor alle anderstaligen, ongeacht hun statuut. Het is een van de vele programma’s, waarbij VDAB extra kansen wil scheppen voor groepen waarbij sprake is van gelijke geschiktheid, maar bestaande ongelijkheid.

Meer info op vdab.be/vluchtelingen en persartikel

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep… Is uw organisatie recent verhuisd, of zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…? Is de fiche dan nog wel actueel?
Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Indien een fiche aangepast dient te worden, laat het dan weten op www.desocialekaart.be via ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, rwom@meetjesland.be of 0475/76 23 90.

 • Samen veerkrachtig tijdens de week van de geestelijke gezondheid                                                                                                                                         
  Als lokaal bestuur, vereniging of organisatie kan je werken aan de veerkracht van anderen.  Tijdens de week van de geestelijke gezondheid van 10 tot 17 oktober kan je het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de verf zetten. Organiseer daarom een actie voor een specifieke doelgroep naar keuze of publiceer een artikel. Bestel tijdig je materiaal via de webshop van het Logo of via de VVGG. Je actie wordt bekend gemaakt via de website www.samenveerkrachtig.be en www.fitinjehoofd.be. Geef ons dus gerust alle informatie door.Een volledig overzicht vind je hier.

Hulpverleningsaanbod en -diensten

Zorgprogramma Crisis Kinderen en Jongeren

Zorgprogramma Crisis van het Oost-Vlaams Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.
Meer informatie vind je hier.

Projectoproep

 • Projectoproep: volkstuinprojecten voor en met jongeren en welzijnssector (31/08)

Minister Schauvliege trekt dit jaar 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen, met speciale aandacht voor jongeren en de welzijnssector. De klemtoon ligt op duurzame projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. De projectmiddelen kunnen dienen om een bestaande volkstuin uit te breiden of om een nieuwe tuin aan te leggen. Projectvoorstellen zijn welkom tot en met 31 augustus bij de Vlaamse Landmaatschappij.  Meer informatie over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria vindt u hier

 • Projectoproep tot 31/08 : experimentele woonprojecten

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe projectsubsidie gelanceerd voor experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Projecten die te maken hebben met meegroeiwonen,
gemeenschappelijk wonen, aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen en
leefbare en duurzame wijken komen in aanmerking. Voor de volledige info, vindt u hier het reglement en de projectaanvraag. De aanvraag van subsidie moet vóór 1 september ingediend zijn.

 • Projectoproep tot 6/10: onthaal en integratie van vluchtelingen – burgers in actie

De asielcrisis van 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking ten aanzien van de vluchtelingen. Vele burgers wilden hen opzoeken en/of helpen, niet alleen om hen op te vangen maar ook hun integratie in onze samenleving mogelijk te maken van zodra ze de opvangcentra verlaten. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep. Verenigingen actief op het domein van integratie en migratie kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in partnerschap met lokale besturen. Lokale besturen kunnen zelf geen aanvraag doen. Meer info.

 • Dit najaar wordt het project Bewegen op Verwijzing gelanceerd

Dankzij dit project kunnen huisartsen en andere zorgverstrekkers binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of de ‘BOV-coach’.
Lokale besturen en andere lokale organisaties die in hun gemeente een BOV-coach ter beschikking willen stellen kunnen onder begeleiding van het Logo een dossier indienen. Belangrijk is dat er slechts 1 dossier per kleinstedelijke zorgregio kan ingediend worden. Daarom organiseert Logo Gezond+ samen met de LMN’s Oost-Meetjesland en West-Meetjesland een infomoment over Bewegen op Verwijzing. Dit met als doel om meer informatie te verschaffen over het project en te polsen naar mogelijke interesse bij de gemeenten en organisaties binnen de kleinstedelijke zorgregio Eeklo. Zo kunnen we met alle geïnteresseerde gemeenten een gezamenlijk dossier indienen.

Bekijk hier de PROJECTFICHE

WANNEER: dinsdag 4 oktober van 12 tot 14u

WAAR: Stadskantoor Eeklo (Industrielaan 2, 9900 Eeklo)

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het inschrijvingsformulier.

Verder zal tijdens dit overlegmoment het concept ‘Beweegzoeker’ toegelicht worden. De beweegzoeker heeft als doel het bestaande beweeg- en sportaanbod te bundelen en toegankelijk te maken voor zowel eindgebruiker als doorverwijzer.

Meer info over BOV kan u vinden in bijlage of op www.bewegenopverwijzing.be.

Interessante Events / vormingen 

Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen. Voor het 3de jaar op rij organiseert IN-Gent in samenwerking met Universiteit Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen.  Zie folder en informatiesessies (juni-oktober 2016) daarover.

Trainingen verontrusting najaar 2016
In het najaar organiseert het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp verschillende trainingssessies, gericht op expertiseontwikkeling van individuele hulpverleners in het handelen op het moment dat men ernstig verontrust is. Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op deze trainingen. Zie uitnodiging.

VRIJETIJDS – ZOEKTOCHT – Woensdag 24 augustus 2016
Ter gelegenheid van de start van het nieuwe KomUitPas-seizoen kan je deelnemen aan de eerste vrijetijds-zoektocht in Eeklo! Ga langs bij verschillende vrijetijdsdiensten, doe een opdracht en verdien een
beloning. Als je alle vragen van de zoektocht juist oplost, maak je kans op een mooie prijs! meer info

Vacatures

 

Regionieuws Juni

Nieuwe vacature (ook zichtbaar in menu: nieuws – vacatures)

 • De Kringwinkel Meetjesland wil zijn team versterken met een teambegeleider/winkelbediende. Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Voor de vervollediging van haar werking werft Habbekrats, in het kader van de Rode Neuzen Actie, nieuwe medewerkers aan:
  Pedagogisch geschoolde krachten (Minimaal bacheloropleiding pedagogie, psychologie,lerarenopleiding…) Voor snelle indiensttreding

Welzijn @ Meetjesland !

Via de website: rwom.be kan je de volledige inhoud van de welzijn@Meetjesland: sociale tewerkstelling in het Meetjesland raadplegen en de foto’s bekijken.

Interessante Events / vormingen 

 • Op 23 juni 2016 organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in samenwerking met de erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers, een provinciale mantelzorgdag.
  uitnodiging
 • Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft zopas zijn onderzoek naar de kwaliteit van het A-document gefinaliseerd. Dat rapport zal – samen met de reacties van enkele geprivilegieerde contactpersoon-aanmelders bij de ITP – worden voorgesteld in Brussel op 15 juni a.s. in de voormiddag. Er komt ook een reflectie vanuit wetenschappelijke hoek. Het sluitstuk bestaat uit een reactie van de overheid op de bevindingen van het Kwaliteitscentrum. inschrijven 
 • Ben je tewerkgesteld in de sociale sector in de meest ruime zin van het woord (gezondheidszorg, sociale economie, opleidingscentrum, tewerkstellingsdienst,…)?
  Heb je een idee om met Franse en eventueel Waalse partners grensoverschrijdend samen te werken en heb je nood aan financiële ondersteuning?
  Dan ben je van harte welkom op de infosessie specifiek gericht op de sociale prioriteit van het Interreg programma  Dinsdag 14 juni van 9.00 uur tot 12.15 uur

Vacatures

 • 1 Medewerker D.O.P. O.VL. (M/V) regio Gent voor onmiddellijke indiensttreding vacature
 • Netwerkcoördinator zorgunie Meetjesland en Ommeland vacature
 • Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen zoekt medewerkers voor het +punt vacature
 • TOPunt zoekt een beleidsondersteuner TOPunt is het netoverschrijdend samenwerkingsverband van de drie Gentse CLB’s en zoekt een deeltijds beleidsondersteuner. Zie vacature. Solliciteren voor 13 juni.
 • CM Midden-Vlaanderen heeft een vacature voor buurtopbouwwerker.
 • een vacature bij de Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland, specifiek voor de sector ‘welzijn & gezondheid’. Leader zoekt een kandidaat  uit de private sector.
  Het betreft een onbezoldigde functie die een engagement van enkele vergaderingen per jaar vereist. Meer info

Regionieuws mei

De Vierklaver is gestart met een nieuw project: ‘Individuele ondersteuning’.

Personen met een (vermoeden van een) beperking wonende in de regio Meetjesland kunnen bij ons terecht met hun vragen.
Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen

Meer info

Het vrijetijdspunt van Wijkcentrum De Kring wordt een Rap op Stap-kantoor.

Daar kan iedereen met een laag inkomen terecht voor meer informatie en een aanbod van goedkopere vakanties, uitstappen, vrijetijdsactiviteiten, sport…
We vieren dat op vrijdag 20 mei met een vakantie- en vrijetijdsmarkt en sluiten af met een officieel moment en receptie. Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen zal er een woordje voorzien worden door gedeputeerde Eddy Couckuyt.

Iedereen is welkom, zowel mensen met een laag inkomen als welzijnswerkers.

Meer info

huisvanhetkindHuis van het Kind biedt interactieve vormingen en workshops aan voor kinderen en ouders

Het provinciebestuur biedt dit jaar aan Oost-Vlaamse gemeenten (ongesubsidieerd) Huis van het Kind een aantal interactieve vormingen en workshops aan voor kinderen en ouders.

Het aanbod (zie bijlage) beslaat een ruime waaier aan thema’s die allemaal te maken hebben met het opvoeden van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Het is een interactief aanbod met ruimte om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
De vormingen en activiteiten worden begeleid door vormingsmedewerkers van VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang. De medewerkers zijn deskundigen in hun vak en ervaren in het werken met groepen.
Het provinciebestuur staat in voor de vergoeding van de begeleiders. De gemeente zelf zorgt voor de locatie, logistiek, bekendmaking en ontmoetingsmogelijkheid achteraf. Dat laatste vinden we bijzonder belangrijk, aangezien de informele babbel nadien zeker even waardevol is als de activiteit zelf.

Elke gemeente zonder gesubsidieerd Huis van het Kind krijgt de mogelijkheid om in te tekenen op 1 activiteit. Aanvragen moeten binnen zijn voor 30 mei 2016.

Wees er snel bij want het aanbod is beperkt!