Het Netwerk Meetjesland faciliteert 2 tot 3 keer per jaar een coördinatorenoverleg.

Doelstelling coördinatorenoverleg:
1. 2 à 3 keer per jaar formeel samen komen.
2. Uitwisseling tussen organisatie die werken in en voor de regio Meetjesland
3. Regiomerk opwaarderen

Samenstelling:

 Naam Organisatie
Erik Hennes Toerisme Meetjesland
Bert Seys Woonwijzer
Annelies Waegeman LEADER
Niels Berlé Meetjesman
Luc Feusels Plattelandscentrum
Sophie Goethals Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland
Gaea Rysselaere Natuurpunt en partners
Frederik Moreau Netwerk Meetjesland
Marieke Van Eyghen Veneco