Vlaanderen wil gezondheid, zorg en welzijn op de eerste lijn beter organiseren. Daartoe wordt opgeroepen om eerstelijnszones (ELZ) te vormen.

Een eerstelijnszone heeft als doel de integrale zorgprocessen te optimaliseren en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren uit de eerste lijn nog beter op elkaar af te stemmen.

De persoon met een zorgnood staat daarbij centraal.

Om tot een eerstelijnszone te komen is een brede gedragenheid, waarbij interdisciplinaire samenwerking het uitgangspunt vormt, essentieel.

Een actieve participatie van lokale besturen, medische en paramedische beroepen, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten oppashulp, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk, centra voor algemeen welzijnswerk, partners geestelijke gezondheidzorg, woonzorgcentra, e.d. is hierbij vereist.

 

In bijlage vindt u de projectoproep inzake de hervorming en via deze link vindt u de beleidsvisie en extra informatie.

 

Het Regionaal WelzijnsOverleg Meetjesland (RWOM) heeft alle verplichte actoren in de regio Meetjesland uitgenodigd en bevraagd om te kijken hoe we deze reorganisatie vorm kunnen geven.

Daarvoor organiseerde het RWOM een participatietraject waarvoor alle verplichte partners werkzaam in de regio werden uitgenodigd.

Het RWOM organiseerde 2 vervolgbijeenkomst:

De bijeenkomsten worden georganiseerd voor de vertegenwoordigers van de volgende beroepsgroepen en organisaties:

–         Openbare besturen

Alle gemeentebesturen uit de zone

–          Beroepsbeoefenaars
 • huisartsen
 • thuisverpleegkundigen
 • kinesitherapeuten
 • tandartsen
 • apothekers
–         Geestelijke gezondheidszorg
 • psychologen
 • eerstelijnspsychologische functie
 • GGZ-partners actief in de functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren
–          Diensten of centra, indien aanwezig in de eerstelijnszone
 • Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • Diensten oppashulp
 • Lokale dienstencentra
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • Centra voor algemeen welzijnswerk
 • Woonzorgcentra, inclusief dagverzorgingscentra en kortverblijf
 • Huizen van het Kind
–          Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, indien aanwezig in de eerstelijnszone

 

We zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat de aanvragen voor de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland werden goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

De stuurgroep ‘reorganisatie eerstelijnszorg in Vlaanderen’ geeft toestemming om verder te werken aan deze eerstelijnszones.

Raadpleeg hier officiële beslissing voor:

De opmerkingen die werden geformuleerd in beide dossiers worden verder opgevolgd.