Herinnering: Uitnodiging Openvenstermoment 2020

Er zijn nog maar 2 weken over om in te schrijven voor één van onze Openvenstermomenten op 28 april in Gent of 7 mei in Leuven. We hopen dat de huidige maatregelen van de overheid afdoende zullen zijn om het virus in te dammen en dat onze Openvensters kunnen doorgaan. We blijven voorlopig dan ook gewoon inschrijvingen accepteren. We zullen echter pas facturen versturen vanaf het moment dat we zeker weten dat alles kan doorgaan.

We blijven de richtlijnen van de overheid volgen en zullen geen onnodige risico’s nemen.

Het STOS team

Openvenster Gent
28 april 2020

Het programma van het openvenstermoment in Gent op 28 april kan je hier raadplegen. Inschrijven voor het openvenstermoment in Gent kan je via deze link. Je vindt deze ook terug onderaan in het programma.

Naar programma Gent

Openvenster Leuven
7 mei 2020

Het programma van het openvenstermoment in Leuven op 7 mei kan je hier raadplegen. Inschrijven voor het openvenstermoment in Leuven kan je via deze link. Je vindt deze ook terug onderaan in het programma.

Naar programma Leuven

Ontdek RADAR

Slaat je hoofd tilt bij het horen van de namen Care, Crosslink, Crisis, Connect, Trajectcoördinatie of het Ondersteuningsteam Jeugdhulp? Zie je door het bos de bomen niet meer? Wil je meer uitleg over hoe de verschillende programma’s van RADAR werken, hoe en waar je kan aanmelden en wie hun doelgroep is?

Kom dan op dinsdag 5 mei naar Ontdek RADAR om op interactieve wijze de verschillende programma’s van RADAR beter te leren kennen.

We verwelkomen u graag vanaf 9:00u

09u00 – 09u30: Onthaal

09u30 – 09u50: Algemene introductie

10u00 – 10u40: Tafel 1

10u50 – 11u30: Tafel 2

11u40 – 12u20: Tafel 3

12u20 – 13u30: Standenmarkt en broodjesmaaltijd voor wie dit opgaf bij inschrijving.

Standenmarkt met:

 • De verschillende programma’s van RADAR voor personen die nog vragen hebben.
 • Lokaal hulpverleningsaanbod

WAAR EN WANNEER

Ontdek RADAR gaat door op dinsdag 5/5
in het welzijnshuis te Sint-Niklaas: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

INSCHRIJVEN

Elk programma wordt in kleine groep aan een tafel voorgesteld, waarbij er ruimte is voor casuïstiek en vragen. Bij inschrijving geef je aan welke tafels je voorkeur uitdragen (maximum 3). De beschrijving van de verschillende programma’s vind je op www.RADAR.be en onderaan deze uitnodiging. Indien je bij inschrijving een tafel niet meer kan volgen is dit omdat deze tafel volzet is. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

Je kan kiezen uit volgende tafels:

 • RADAR Crisis
 • RADAR Care
 • RADAR Crosslink
 • RADAR Connect 0 – 4
 • RADAR Connect 14 – 25
 • RADAR Trajectcoördinatie
 • RADAR Ondersteuningsteam Jeugdhulp

Had u eigenlijk interesse in meer dan 3 programma’s? Geen probleem! Van 12u30 tot 13u30 bemannen alle programma’s een standje op het binnenplein van het Welzijnshuis, waar u terecht kan met mogelijke vragen.

Inschrijven kan via onderstaande link tot 26 april.

Vragen over Ontdek RADAR? Fabienne.Vandensteen@stad.gent

Vragen over uw inschrijving? thomas.deveirman@overlegplatformgg.be

Graag tot dan!

INSCHRIJVEN

DE TAFELS

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat, kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.
Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

Het programma Crosslink heeft als doel de competenties inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te verruimen door:

 • Intersectorale expertise-uitwisseling en competentiebevordering rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
 • Bruggen te bouwen tussen partners en hen te verbinden
 • Samenwerking te optimaliseren en netwerking te bevorderen

Het programma Connect 0-4 (infants) bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Het programma Trajectcoördinatie richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.

Het Ondersteuningsteam Jeugdhulp biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, jongeren en hun netwerk die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun veerkracht en netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en groeikansen.

Uitnodiging workshopdag rond psychische problemen bij kinderen en jongeren

Op 7 mei 2020 organiseert het Regionaal Netwerk Jeugdhulp Deinze-Eeklo-Gent samen met RADAR een workshopdag rond preventie, vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren

Programma

09u30 - 10u00: Onthaal met koffie
10u00 - 12u30: Workshopronde 1
12u30 - 13u30: Netwerklunch
13u30 - 16u00: Workshopronde 2

Locatie: VAC-gebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Inschrijven

Je kunt kiezen voor verschillende workshops uit onderstaande lijst.  Geef op het inschrijvingsformulier je keuze aan.  Let op: de plaatsen zijn beperkt!

Prijzen

 • workshop in voormiddag + lunch: 10 euro
 • lunch +  workshop in namiddag: 10 euro
 • volledige dag (2 workshops + lunch): 20 euro

Inschrijven kan tot 1 mei. Je inschrijving is definitief na betaling op het rekeningnummer van het RWOM
BE38 7370 4777 5472

Workshops

Voormiddag
1. Suïcidaliteit: signalen en bespreekbaar stellen (CGG)
2. Sociaal Emotionele Ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking.
(vzw Fiola)
3. Handvatten in het omgaan met Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
en/of Afhankelijkheidsproblematiek (KOPP - KOAP) -  (CGG)
4. Online veerkracht versterken met NOKNOK (Vlaams Instituut Gezond Leven)

Namiddag
1. Cultuursensitief werken omtrent psychische problemen - Naziha Maher
(Projectcoördinator diversiteit bij Kom op tegen Kanker)
2. Van signaal naar dialoog - durven om moeilijke gesprekken aan te gaan.
Hannelore Volkaert -  oplossingsgerichte trainer
3. Vroegdetectie en vroeginterventie bij psychose (RADAR Connect 14-25)
4. Hoe kunnen we hechting bevorderen in het werken met jongere kinderen en hun
context? (Kwadrant)

Meer informatie over de workshops vind je hier

 

Afstemmingsoverleg VAPH op 26 maart

Geannuleerd !!

Op donderdag 26 maart organiseert het VAPH een afstemmingsoverleg voor zorgaanbieders en andere partners in het regionale VAPH-ondersteuningslandschap. In het eerste gedeelte komen de beleidsnota, de recente regelgeving, de bewegingen in het ondersteuningslandschap, het uitbreidingsbeleid en de stand van zaken van de directe financiering aan bod.

In Oost-Vlaanderen start de ontvangst om 9u en de presentatie om 9u30.

Dit overleg gaat door in het VAC te Gent.

Meer informatie en inschrijving?  klik hier

 

 

Geannuleerd!!! Opendeurdag Buurtpunt ‘onder ‘t perron’ op dag van de zorg (15 maart)

Onderstaande opendeurdag is geannuleerd omwille van veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus.
  Er is weer beweging onder ’t perron van Landegem-station!
De fietsenrekken werden verplaatst, er staan tafels en
stoelen, en er loopt opnieuw regelmatig volk in en uit …
Vijf voorzieningen voor personen met een beperking en enkele geëngageerde mensen uit
de buurt maken van de vroegere wachtzaal en loketruimte een gezellige plek,
met de steun van Infrabel en de stad Deinze.
Het wordt een fijne plaats, waar ruimte is voor een
babbel, een koffie, een stationswinkeltje, enz. Bovendien zullen ook buren en
verenigingen uit de buurt er hun ding kunnen doen (vb. vergaderen, activiteiten
organiseren,…).
Mensen met en zonder beperking kunnen er aan de slag in
creatieve ateliers en er is ruimte genoeg voor tentoonstellingen.
Het buurtpunt Landegem wil meebouwen aan een warme, solidaire buurt waar
ontmoeting en verbinding, zorg voor elkaar, inclusie en duurzaamheid
belangrijke pijlers zijn.Wat valt er te beleven op de Dag van de Zorg:
Tijdens de Dag van de Zorg nodigen we je uit een kijkje
te komen nemen in ons buurtpunt-in-volle-ontwikkeling.
We nemen je mee langs de verschillende “wagons” (opstellingen)
van de denk-je-mee-avond, en nodigen je uit om ook zelf je toffe suggesties te
noteren op onze ideeënwand.
We laten je in alle rust genieten van het gedicht dat
stadsdichter Steven Van De Putte schreef voor Landegem.
In verschillende hoeken en kanten vang je een glimp op
van het potentieel dat deze ruimte biedt voor de buurt, de treinreizigers, mensen
met een beperking, het verenigingsleven, de culturele wereld…
Via sfeerbeelden geniet je mee van onze openingsavond en aan
de hand van filmmateriaal laten we je
kennis maken met de 5 zorgpartners uit de regio die hun schouders zetten onder
dit inclusieve hartverwarmende project.
Tenslotte voorzien we gedurende de dag enkele open ateliers
waaraan de bezoekers kunnen deelnemen. Wat we precies gaan doen… mag je zelf
komen ontdekken 😊.

Casustafel: begeleiding van niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp

Op woensdag 5 maart van 13u30 tot 16u30 organiseert OTA VZW een thematische casustafel omtrent ‘Begeleiding van NBMV (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp. U kan zich nog steeds inschrijven, er zijn nog verschillende plaatsen vrij.

De groep van NBMV’s vormt een kwetsbare groep binnen de jeugdhulpverlening. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz.

Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over het thema ‘het begeleiden van NBMV binnen de jeugdhulpverlening’. In groep bespreken we de casussen, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. We werken met het casusmateriaal van de deelnemers.

Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.

Waar? PAC Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent van 13u30 tot 16u30.

Inschrijven? Deelname is gratis, inschrijven kan via het Inschrijvingsformulier

Hebt u nog vragen over dit aanbod, dan kan u terecht bij mijn collega Margot Lavent via 09 267 75 34 of margot.lavent@otavzw.be

Bijdragen gezocht inclusiebeurs

Het Vlaams Welzijnsverbond en HOGENT organiseren op 9 september 2020 samen de eerste inclusiebeurs in Vlaanderen. De focus ligt op INCLUSIEF SAMENLEVEN van personen met ondersteuningsnoden en de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals,…
Hoe kan jouw bijdrage eruitzien? We willen inclusie laten zien en voelen, op diverse manieren. Gesprekstafels, uitwisselingssessies, workshops, standen, persoonlijke verhalen, goede praktijkvoorbeelden, tools, artistiek werk, … behoren tot de mogelijkheden.
Wil je iets delen? Dien je voorstel vóór 29 februari 2020 in via deze link.
Wil je meer info? Stuur een mailtje naar lille.dumortier@vlaamswelzijnsverbond.be

Nieuwsbrief februari 2020

Veel interesse, weinig tijd?  Maak het u gemakkelijk en check de meest recente nieuwsbrief.  Hierin staan alle vormingen en nieuws verzameld.  Maandelijks wordt hij doorgestuurd naar ongeveer 1000 geabonneerden.  Nog geen nieuwsbrief in je mailbox?  Abonneer je hier.  Uitschrijven kan ten alle tijde!

Nieuwsbrief