Casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

De gemandateerde voorzieningen, het IROJ en de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Gent-Eeklo
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een volgende editie van de
“casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak”.
Dit gaat door op donderdag 12 maart 2020 in het VAC te Gent.
Meer informatie en inschrijven?

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020
a.d.h.v. bijgevoegd sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020

a.d.h.v. onderstaand sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

aanbrengen casus sjabloon

10 maart: Voorstelling zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren – regio Meetjesland

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met personen met suïcidegedachten.

Het zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren regio Meetjesland probeert hierop een antwoord te geven.  Hoe kun je best reageren op een jongere die je vertelt dat hij/zij denkt aan zelfmoord, moet je de ouders inlichten, moet je de jongere ergens aanmelden, wat als hij/zij geen hulp wilt?  Welke instanties in het Meetjesland kunnen gecontacteerd worden en wanneer?

Volgende partners werkten hiervoor samen

Interesse?  Klik op de bijlage voor meer informatie en inschrijving

Zorgpad suïcidepreventie jongeren (2)

Opleiding OCMW-medewerkers rond cultuursensitief werken (gratis!)

Cultuursensitief werken via Mind-Spring, in het kader van AMIF-43

Een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brussel, Vlaams en Waals Brabant die met vluchtelingen werken

Module 1: theoretische handvaten en praktijkgericht werk, uitwisseling met ervaringsdeskundigen-zes hele dagen tussen februari en                          september  2020

Module 2: intervisies met deskundige begeleiders

10 sessies tussen september 2020 en december 2021, E-learning

Informatie en inschrijven voor het traject in het Nederlands in Gent:  tot 21 febuari 2020 via mail naar Désirée Derksen, projectmedewerker Cultuursensitief werken via Mind-Spring, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be, 092 65 89 33.

Informatie en inschrijven voor het traject in het Frans (of FR/NL) in Brussel: tot 15 augustus 2020 via mail naar Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Bekijk via deze link Aanbod Cultuursensitief werken via Mind-Spring het programma en de ervaringen van cursisten

Meer informatie op https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/cultuursensitief-werken-via-mind-spring/

2-daagse Vorming Suïcidepreventie voor intermediairs die werken met ouderen

 

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd.

In 2020 organiseren de Oost-Vlaamse Logo’s, de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema’s aan bod:

 • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
 • depressie en dementie
 • casussen
 • gesprekstechnische tips bij ouderen
 • eenzaamheid bij ouderen
 • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door Logo-stafmedewerkers, suïcidepreventiewerkers en ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

De 2-daagse vorming 2020 gaat door op
17 en 31 maart 

Locatie
Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
(LDC Zonneheem)

 

Inschrijven

 

U kunt bij ons ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (l.dewitte@cggeclips.be) of telefoon (09/331 51 98).

 

Herstelacademie Oost-Vlaanderen regio Eeklo cursusaanbod

Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond verschillende thema’s.  Dit kunnen vormingen zijn die te maken hebben met (psychische) kwetsbaarheid en herstel, maar ook algemene cursussen rond gezonde slaap en veerkrachtig ouderschap.  Ze staan open voor iedereen en gaan door op verschillende locaties in Eeklo.  Het aanbod vind je terug op www.herstelacademie.be/eeklo.

Meer weten?  Klik hier voor Folder aanbod januari-maart 2020

 

Inzetten op het netwerk van het kind: opleidings- en intervisietraject IROJ

Gedeeld opvoederschap is belangrijk. We streven ernaar dat de hulpverlening
tijdelijk is in het leven van ouders en kinderen. Hoe kunnen we, vertrekkend vanuit de
behoeften van kinderen, vooral verbinden met het natuurlijk netwerk van kinderen,
ouders, pleegouders? Waarom is het natuurlijk netwerk zo belangrijk? Hoe kunnen
we inzetten op empowerment en hoop, duidelijkheid scheppen over wat er nodig
is voor het kind om veilig en kansrijk op te groeien? Hoe houden we de focus op het
kind? Op welke manier engageren we mensen om samen met de cliënt aanwezig te
blijven en naast hen te staan in moeilijke momenten?
IROJ organiseert hiervoor een opleiding- en intervisietraject waarbij ze inzetten op de
expertise over samenwerken met een netwerk.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.

Hier vind je de uitnodiging

Woon- en energieloket Meetjesland vanaf 2020

Voor vragen rond wonen en energie kunnen de inwoners van verschillende gemeenten in het Meetjesland al jaar en dag terecht bij adviseurs van Woonwijzer Meetjesland. Ook in 2020 kunnen de inwoners van 8 gemeenten opnieuw terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen verschillende partners.
De gemeenten Aalter, Assenede, Lievegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Stad Eeklo dienden in totaal 3 subsidieaanvragen in bij Vlaanderen ter ondersteuning van hun lokaal woonbeleid.

Minister Diependaele keurde eind december 2019 alle drie de subsidiedossiers goed en trekt ruim 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van het woonbeleid binnen deze gemeenten en stad voor een periode van 6 jaar. Door deze samenwerking krijgen de gemeenten en stad financiële ondersteuning bij het uitbouwen van een woonloket waar burgers met al hun vragen rond wonen terecht kunnen. Binnen de financiering past ook opvolging van de kwaliteit van het woonpatrimonium en ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een lokaal woonbeleid.

Binnen hetzelfde loket zullen burgers ook terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij energievragen. Door aanvullende financiering vanuit energiehuis Veneco werden bijkomende middelen voorzien om per gemeente één Woon- en Energieloket mogelijk te maken. Woonwijzer Meetjesland werd als projectpartner gekozen voor het uitvoeren van die taak.

“Woonwijzer Meetjesland” is opgericht in 1998 en is een afdeling van SOM vzw. Een intergemeentelijke Woonwijzer moest destijds een impuls geven aan de verbetering van de woningkwaliteit in de regio. Vanuit deze basisopdracht groeide de Woonwijzer in de loop der jaren uit tot toonaangevende referentie inzake woonadvies- en beleid in de Meetjeslandse gemeenten.

Binnen een steeds veranderend en gevarieerd woonlandschap is Woonwijzer Meetjesland vandaag het aanspreekpunt voor inwoners van de deelnemende gemeenten in het Meetjesland. Daarnaast is de organisatie ook expert en partner in beleidsondersteuning met betrekking tot het lokaal woonbeleid binnen deze gemeenten en stad. Een klein en enthousiast team van de vzw slaagt er in om jaarlijks meer dan 8000 gezinnen te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden.

Aan het loket helpt een adviseur je verder met vragen rond bouwen en verbouwen, huren en verhuren, het vinden van een betaalbare woning of technische en duurzaam woonadvies. Heb je vragen over gemeentelijke reglementen, kwaliteitsnormen of een leegstaande woning?  Heb je een eenvoudige of zeer complexe vraag? Adviseurs van Woonwijzer Meetjesland hebben elk hun expertise. Iedereen krijgt een antwoord op maat. Kunnen de adviseurs je niet onmiddellijk verder helpen? Dan voorzien ze een correcte doorverwijzing en ze volgen die doorverwijzing ook op zodat ze zeker zijn dat iedereen de juiste informatie krijgt.

Je kan aan het woon- en energieloket ook terecht met vragen over premies, energiebesparende maatregelen en mogelijke financiering. Hoe goed scoort jouw woning op het vlak van energieverbruik? Welke maatregelen zijn er nodig om jouw energieverbruik te doen dalen? Voor welke steunmaatregelen kom jij in aanmerking? Woonwijzer Meetjesland helpt je om je energiebesparingsplannen in kaart te brengen en uit te voeren. Je kan reken op begeleiding en ondersteuning zoals renovatieadvies, vergelijke van offertes, ondersteuning bij premie aanvragen, interpretatie van energiegegevens zoals zonnekaart, EPC, energiescans,… Verder kan je ook terecht voor premieaanvragen, energielening, informatie rond omschakeling naar digitale meters,…

Wie gebruik wil maken van de dienstverlening kan voor meer informatie terecht om www.woonwijzermeetjesland.be , of kom langs in uw gemeente voor vrijblijvend advies. U kan ook altijd contact opnemen via het nummer 09 378 61 70 of mailen naar info@woonwijzermeetjesland.be. Adviseurs van Woonwijzer Meetjesland staan steeds klaar om de burgers correct te informeren, te adviseren en verder te begeleiden.

ALCOopHOL en Tournée Minérale

ACLOopHOL

De stad Eeklo heeft sinds kort een digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hierop werd zaterdag (4/1) het project ALCOopHOL gelanceerd.
je kan er informatie terugvinden over het thema alcohol, een test doen, stemmen op één van de acties of zelf een goed idee aanbrengen.

Het doel van het project is:

  1. Sensibiliseren
   Jongeren én volwassenen informeren over de gevaren van alcohol
  2. Input voor het beleid
   De stad wil een preventiebeleid voeren rond alcohol. Door je stem uit te brengen of een idee te geven bepaal je mee de richting en de invulling van het beleid.

De ideeën en de informatie over alcohol raadplegen kan vrijblijvend. Als je wil stemmen of zelf een voorstel  wil toevoegen,  dan is het wel nodig om je te registreren.

Neem gerust een kijkje op ikdoemee.eeklo.be (en kies daarna ALCOopHOL) en voel je vrij om mee te stemmen of zelf ideeën toe te voegen.

 

Doe mee aan Tournéé Minérale!

Belgen drinken te veel. Ze beseffen dat ook, maar ze geloven dat ze op elk moment kunnen stoppen. Dus doen ze het gewoon niet. (bron De Druglijn en Stichting tegen Kanker)

Alcohol drinken wordt vaak een gewoonte. Het is belangrijk om deze routine af en toe te onderbreken en eens na te denken over je eigen alcoholgebruik.  Daarom roept de stad Eeklo iedereen op om mee te doen aan Tournée Minérale en in februari  geen alcohol te drinken. Een maand zonder alcohol is immers goed voor je gezondheid.

Sluit je aan bij het team: “Eeklovia  https://www.tourneeminerale.be/nl/deelnemen/team-aansluiten/stap1/1115?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_content=ShortURL_invite_links
Of maak met je organisatie, berdrijf, … zelf een team aan.
Bestel ook het gratis promotiemateriaal (o.a. toolbox, bierviltjes, …)  of download de tips op maat van jouw sector.

Meer informatie:  https://www.tourneeminerale.be – klik op: “ik doe mee” of op “bestel materiaal”

 

 

PAAZ: Samenwerking AZ Alma en PC Sint-Jan

In AZ Alma wordt verder ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Meetjesland. Naast de opstart van de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti begin 2019, zal  AZ Alma op 24 februari 2020 een psychiatrisch afdeling (PAAZ) openen. Dit nieuwe zorgaanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan Eeklo.
De PAAZ is een open hospitalisatieafdeling en zal beschikken over 30 hospitalisatie bedden. Vanuit een pluridisciplinaire insteek richt de dienst zich op volwassen patiënten (vanaf 18 jaar), die ofwel een dringende hulp vragen in geval van psychiatrische crisistoestand, ofwel een observatie of een actieve behandeling vergen. De opname is geheel vrijwillig. Opname gebeurt op afspraak na contact met de psychiater of via spoed.
Het team van de PAAZ, onder leiding van dr. Gunther Degraeve, medisch diensthoofd psychiatrie, bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en een maatschappelijk assistent. Ieder discipline draagt elk, vanuit hun eigen specialisatie, bij aan de zorg op maat die aan de patiënten geboden wordt. Er wordt ingezet op een intensieve samenwerking tussen de PAAZ en de partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. De PAAZ bevindt zich op de derde verdieping in het C-blok van AZ Alma.