Welzijnsnieuwsbrief Oktober

In het Meetjesland

Infosessies Groeipakket
Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo
• Donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo
Achteraf wordt steeds een netwerkmoment met broodjes voorzien.
Uitnodiging en inschrijving
——————————————————————

Mediaopvoeding: praten, durven en doen!”
Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms wel met elkaar vergroeid. Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel. Lezing door Digisaurus vol tips om jezelf en je kind mediawijzer te maken. Op dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur in het auditorium van de bibliotheek. (Molenstraat 36, 9900 Eeklo)
De lezing is vooral gericht naar ouders maar ook leerkrachten, begeleiders, … van jongeren zijn welkom.
meer informatie en inschrijving

Evenementen/vormingen

Sociale Plattegrond – 27 november 2018
Reserveer alvast dinsdagvoormiddag 27 november in uw agenda. Dan brengen de RWO’s uit Oost-Vlaanderen in het VAC Gent, de Sociale Kaart tot leven. Dit jaar scheppen ze duidelijkheid in het crisisaanbod.

————————————————————————–

10-daagse rond veerkracht
Van 1 tot 10 oktober gaat de 10-daagse rond veerkracht en geestelijke gezondheid door. Meer info

————————————————————————–

Op 18 oktober organiseert het CAW Oost-Vlaanderen een studiedag Cultuursensitief werken via Mind-Spring. Deze studiedag is exclusief voor OCMW-medewerkers van Oost-Vlaanderen.
Deze dag wordt gratis aangeboden dankzij AMIF-31. Meer informatie en inschrijving
————————————————————————–

Dag van de jeugdhulp
Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.
op de website.
————————————————————————–

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

In de week van 26 november organiseert Zorg voor Suïcidepogers opnieuw een roadshow die door Vlaanderen trekt. Op woensdag 28 november houden ze  halt in Gent. Op het programma staan onder andere lezingen over ASSIP en MBCT, veel belovende behandelvormen voor suïcidale personen.
programma en inschrijving

Wist je dat

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE LEERPUNT ZET IN OP OUDERS

Geletterde ouders zijn sterke ouders. Een jaar lang wil CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland extra inzetten op het versterken van ouders in hun rol als opvoeder.

Werkt u in uw organisatie met laaggeletterde ouders?
Dan komt Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland graag bij u langs.

We vertellen u meer over onze werking.
Maar we gaan ook met u en uw medewerkers in gesprek.

Want is wat wij doen wel wat ouders echt versterkt?
Hebben ouders nog meer of andere noden waar wij op kunnen inspelen?
En hoe bereiken we die ouders best?

Een afspraak met ons maken?
Contacteer griet.baeten@cbe11.be
Nu al meer weten over CBE Leerpunt?
Surf naar www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-leieland
————————————————————————-

‘Ieders stem telt’ lanceert een online spel dat spelers in de schoenen zet van mensen in armoede. Het spel wil sensibiliseren en geeft de plannen van lokale politici mee.

Stel jezelf in de plaats van een persoon in armoede en maak keuzes om uit de armoede te geraken. Snel zal blijken dat dit niet vanzelfsprekend is. Als het over armoede gaat, horen we steeds vaker dat mensen in een kwetsbare positie gewoon ‘wat beter hun best moeten doen’. Dit spel wil het grote publiek laten ondervinden dat die redenering te eenvoudig is.

Het spel legt dilemma’s voor, uit het leven gegrepen.  Aan het einde van de rit weet je of je uit de armoede geraakt. Je pad hangt niet alleen af van de antwoorden die je hebt gegeven. Hoewel geluk in het leven meespeelt, zijn het vooral de onderliggende structuren die het leven van mensen bepalen. Deze structuren zijn geen natuurwetten. Ze zijn het gevolg van politieke keuzes. En die worden straks opnieuw gemaakt, door politici die op 14 oktober worden verkozen.

Speel het online spel en kom te weten hoe jouw lokale beleidsmakers de komende vijf jaar de armoede in je gemeente of stad willen bestrijden.
www.mijnstemtelt.be 

Vacatures

 • MFC De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke. Als clusterverantwoordelijke ben je integraal verantwoordelijk voor 4 groepen met kinderen en jongeren
  met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals GES+, GES en ASS. vacature 
 • BLIJ LEVEN in WAARSCHOOT zoekt een Begeleider kamertraining & contextbegeleider autonoom wonen (80%) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt een contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • DE SLEUTEL zoekt een Gezinsbegeleider –  zie vacature
 • OCMW KAPRIJKE in LEMBEKE zoekt een Coördinator sociale dienst –
  zie vacature
 • aPart – Team De Kerhoek in ZOMERGEM zoekt een Multifunctioneel leefgroepbegeleider in de Bijzondere Jeugdbijstand – zie vacature

Eerstelijnsdecreet principieel goedgekeurd

Juridische verankering voor hervorming eerstelijn
Eerstelijnsdecreet principieel goedgekeurd
Vrijdag 14 september nam de Vlaamse Regering een grote stap om de hervormingsplannen voor de eerste lijn juridisch vast te leggen. Het eerstelijnsdecreet werd principieel goedgekeurd. Voluit heet dat het “voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders”. Dat decreet vormt de basis waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma gebouwd kan worden. Het zet de algemene bakens uit, zoals de  mogelijkheid om een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn op te richten, eerstelijnszones met zorgraden en regionale zorgzones, de principes van zorgcoördinatie en casemanagment en de andere steunpilaren van het hervormingsprogramma.

Dit voorontwerp van decreet gaat nu naar adviesorganen zoals de SAR WGG, de SERV, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Het MOPB wordt verplaatst

Beste partner,

 

Hierbij willen wij u graag informeren dat het Meetjeslands overleg personen met een beperking van maandag 8 oktober 2018 om praktische redenen wordt verplaatst naar

maandag 26 november.

 

We hopen op uw aanwezigheid te mogen rekenen voor deze vergadering.

De agenda en locatie worden u later nog bezorgd.

Onze excuses voor dit ongemak.

 

Wellicht heeft u de infonota van het VAPH over de beslissing tot annulering van het geplande afstemmingsoverleg oktober, reeds ontvangen?

Indien gemist, kan u de nota in bijlage of via deze link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/12752498 raadplegen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Jef Stroo                                                       Sophie Goethals

 

Voorzitter                                                     Coördinator RWOM

 

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Hoe zit het allemaal in elkaar?

Voor professionelen werkzaam in het Meetjesland.

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Tijdens deze infomomenten leggen medewerkers van FONS, het federaal agentschap voor kinderbijslag, uit wat de hervorming van de kinderbijslag precies inhoudt in Vlaanderen. Ze bespreken uiteraard de nieuwigheden, maar ook de overgangsmaatregelen, en gaan dieper in op concrete situaties. Hierdoor bent u als hulpverlener voorbereid op de vragen die zullen komen naar aanleiding van deze veranderingen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De infomomenten gaan door op:

• dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo

• donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie, te mogen begroeten.

De plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven kan via deze   via deze link

In samenwerking met:

Intersectorale Intervisie

Iets voor u?

 • Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
 • Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg?
 • Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan?
 • Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?
 • En werkt u in de regio Meetjesland?

Schrijf u en uw collega’s dan in voor de intersectorale intervisies Meetjesland!

Over de intervisor

Dr. Gunther Degraeve is een volwassen-psychiater met een specifieke interesse in verstandelijke beperking, gedrags- en ontwikkelings-stoornissen. Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring binnen de VAPH-sector. Hij heeft een eigen praktijk in Maldegem, is verbonden aan het P.C. dr. Guislain (afdelingsarts op afdelingen voor verslaving, angst- en stemmingsstoornissen, verstandelijke beperking) en is als consulterend psychiater verbonden aan een aantal VAPH-voorzieningen. Zijn therapeutische opleiding is kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie waardoor hij gericht is op een verduidelijken van de propleemomschrijving en hoe deze te vertalen in praktische stappen, uitgaande van de sterktes van de cliënt en diens context.

In de intervisie worden (complexe) casussen voorgesteld en verrijkt vanuit de diverse invalshoeken van de aanwezigen. Naast casuïstiek is er ook ruimte om een onderwerp theoretisch, deontologisch, ethisch,… uit te diepen.

Wat verwachten we van de deelnemers?

 • Een actieve inbreng
 • ! Let op! Omwille van het leerproces vragen wij deelnemers om zich te engageren voor ALLE DRIE de sessies!
 • Een casus waarrond u vragen heeft, vooraf bezorgen aan de intervisor
 • Werkzaam zijn in de regio

Wat kan u verwachten?

 • Drie intervisiesessies van 2 uur in kleine groepjes
 • Een boeiend intervisiemoment met externe collega’s uit de praktijk
 • Kennisverruiming en persoonlijke groei via het inbrengen of delen van eigen praktijkervaringen m.b.t. geestelijke gezondheid
 • Kennis verwerven m.b.t .  de werking en mogelijkheden van de verschillende diensten werkzaam op het terrein van geestelijke gezondheid
 • Leren kennen van collega’s actief in de eigen regio

Practisch

Wanneer:

– 24 september 2018 van 15u tot 17u

– 22 oktober 2018 van 15u tot 17u

– 19 november 2018 van 15u tot 17u

Locatie: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo. Parkeren kan gratis in het park.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan tot en met 18 september 2018 door een mail te sturen naar rwom@meetjesland.be met vermelding van uw naam, organisatie, functie en uw contactgegevens. Er is een maximum van 10 deelnemers. Na de deadline wordt contact met u opgenomen om de casus(sen) aan te leveren.

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door SEL Zorgregio Gent vzw  (www.selgent.be) en het PAKT(www. pakt.be) i.s.m. het RWOM (www.rwom.be).

 

Welzijnsnieuwsbrief Augustus

In het Meetjesland

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij … 
In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorgIets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Evenementen en vormingen

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.
——————————————————————–

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

Save The Date

2019 wordt een scharnierjaar. Nieuwe lokale en provinciale bestuursploegen gaan van start. We kiezen een nieuw Vlaams Parlement. Samen met burgers en diverse organisaties willen lokale en regionale beleidsmakers een warmhartig woonbeleid uittekenen, om zo een antwoord te zoeken op één van de grotere uitdagingen van de toekomst: WONEN.

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen wonen? Hoe versterken we het sociale weefsel in steeds compactere woonkernen? Vindt iedereen op de woonmarkt een passend aanbod? Hoe creëren we kansen voor duurzame woonkeuzes?

VVSG en Slim Wonen en Leven slaan de handen in elkaar en bieden u samen met hun partners de Woondag aan. Op de Woondag maak je kennis met tal van interessante sprekers, boeiende projecten en innoverende praktijken. Hiermee kan je enthousiast en vol inspiratie aan de slag met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. In meer dan 20 sessies zoomen we breed én diep in op duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen en op aangename woonomgevingen om in te leven.

Noteer dus 6 december (sinterklaas!) met stip in uw agenda. Later berichten ze op www.woondag.be nog over het programma, inschrijving en infobeurs.

 Wist je dat …

Er een Facebookpagina genaamd: ‘Jongeren-NetWERK Meetjesland’ werd opgericht?
Deze pagina werd opgericht om het aanbod aan evenementen en activiteiten die over arbeid  gaan, te promoten. Vaak weten sommige organisaties of diensten niet dat er een aanbod is voor hun doelgroep (bijvoorbeeld een jobbeurs, netwerkmoment …). Dit zou een privégroep zijn waar organisaties/partners zitten die de doelgroep NEET-jongeren* bereiken. Zij kunnen dit dan communiceren naar collega’s, jongeren …

* NEET-jongeren:

Jongeren tussen de 15-24 jaar (Not in Employment, Education or Training).

 •   Hebben geen opleiding gehad tijdens de reflectieperiode van 4 weken
 •   Volgen geen aanbod in het reguliere onderwijs
 •   Zijn niet aan het werk (als jobstudent)
 •   Volgen geen opleiding buiten het reguliere onderwijs

—————————————————————————————————-

WWW.eerstelijnszone.be staat online. Voorlopig nog maar één pagina per zone, met situering en contactgegevens. De komende weken werkt men een voorbeeldzone verder uit met info die ze voor elke zone willen voorzien, en die elke zone dan zelf verder kan aanvullen. Begin september wordt die voorbeeldzone verwacht.
———————————————————————————————

Vacatures

 

 • BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN in Regio Eeklo-Zelzate zoekt een Eerstelijnspsycholoog voor volwassenen (m/v/x) regio Eeklo, Zelfstandige activiteit – zie vacature
 • Het PAKT, netwerk artikel 107 regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, zoekt voor zijn Netwerkpunt een deeltijdse medewerker (0,75 VTE) – zie vacature
 • Het VCLB Meetjesland zoekt een Maatschappelijk werker (m/v/x) en Psychopedagogisch werkers (m/v/x)- zie vacature
 • OCMW Evergem zoekt een Maatschappelijk Werker – Schuldhulp –  zie vacature en een  Maatschappelijk werker – algemene sociale dienst –  zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – zie vacature
 • WELZIJNSBAND MEETJESLAND in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – Team Activering (Niveau B1-B3) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Verantwoordelijke thuiszorg – zie vacature

Welzijnsnieuwsbrief Juli

Over Welzijn in het Meetjesland!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland juli 2018

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be

De bestuursleden en coördinator van het RWOM wensen u een fijne en deugddoende vakantie! 


In het Meetjesland

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij … 
In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorg. Iets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Save the date

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.

Oproep

Projectoproep: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden

De nieuwe projectoproep ‘Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’ wil een impuls geven aan de lokale daadkracht in de strijd tegen gezinsarmoede.
OCMW’s krijgen dankzij deze oproep de mogelijkheid om gezinsarmoede bij de wortel aan te pakken. De vele initiatieven in de strijd tegen gezinsarmoede bestaan vaak naast elkaar. De actieve en coördinerende rol van OCMW’s moet worden uitgebreid. Deze projectmiddelen geven OCMW’s ruimte om verschillende – soms losse – projecten te bundelen en te experimenteren met nieuwe werkkaders. Door het lokaal overleg te versterken wordt een optimale afstemming van de lokale dienstverlening gerealiseerd. Zo krijgen gezinnen in armoede maximaal kansen.
Geïnteresseerde OCMW’s kunnen hun kandidatuur online indienen tegen uiterlijk 31 juli 2018 om 12 uur. Op onze site vindt u het inschrijvingsformulier (tabblad ‘artikel’) en het reglement (tabblad ‘documenten’).

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij onze FrontOffice op het telefoonnummer 02 508 85 85 of via vraag@mi-is.be.


Flanders’ Care doet projectoproep onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen. Vanuit Flanders’ Care wordt nu 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

Deze oproep kadert in de beleidsacties waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, deze legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven. Ook in 2017 en 2018 worden incentives voor onlinehulpprojecten voor andere doelgroepen, sectoren of thema’s in het vooruitzicht gesteld. De uiterste datum van indienen is 28 september 2018 om 12 uur ‘s middags.  Meer informatie

Wist je dat …

Er een Eerste Hulp Bij Denken-doos bestaat?
Het aantal mensen dat aan dementie lijdt neemt nog elke dag toe. Dit jaar zouden er in Vlaanderen alleen al zowat 10.000 patiënten bijkomen. Om een groot deel onder hen langer thuis te kunnen laten wonen, is de zogeheten EHBD-doos gelanceerd. Deze Eerste Hulp bij Denken is een hulpmiddel voor mensen die kampen met oriëntatie-problemen en geheugenverlies. Maar ook de bewoners van een woonzorgcentrum met dementie worden niet vergeten. Meer informatie 

Vacatures

 • FAMILIEHULP in GENT zoekt een ZORGPARTNER – TRAJECTBEGELEIDER REGIO GENT – Tijdelijke job. Zie vacature
 • Senior-Assist  zoekt SOCIAAL ASSISTENT(E) VOOR WZC LOVENBOS in LOVENDEGEM – zie vacature
 • CGG Eclips zoekt psychiater-verslavingsarts voor 19 uur per week. Zie vacature
 • Vacature maatschappelijk werker jongerenzorg (38u) CGG Eclips is op zoek naar een maatschappelijk werker (38u) om zowel ons team jongerenzorg als het nieuwe verbindingsteam (Samen1Plan Gent) te versterken. Zie vacature
 • CGG Eclips zoekt een teamleider administratief team –  zie vacature.
 • BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN in Regio Eeklo-Zelzate zoekt een Eerstelijnspsycholoog voor volwassenen (m/v/x) regio Eeklo, Zelfstandige activiteit – zie vacature
 • SOM  Zoekt: 1 SOCIAAL ADVISEUR – ENERGIESCANNER M/V – zie vacature
 • Regionaal Landschap Meetjesland zoekt een medewerker Beheer en Landschap –
  Voltijds contract van onbepaalde duur –  zie vacature

Welzijnsnieuwsbrief Juni

Over Welzijn in het Meetjesland!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland juni 2018

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be

General Data Protection Regulation (GDPR)
In het verleden heeft u zich ingeschreven om deze welzijnsnieuwsbrief van het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland te kunnen ontvangen. Uw naam en e-mailadres worden alleen gebruikt voor RWOM-activiteiten. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.
U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en foutieve persoonsgegevens kan u laten corrigeren.
Blijft u graag deze nieuwsbrief ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Je kan je uitschrijven door een mailtje te sturen naar rwom@meetjesland.be met de vraag om je uit te schrijven. Dit kan trouwens later op ieder moment nog. Op deze pagina lees je meer over het privacy-beleid van het RWOM.

———————————————————————————————————————————————

In het Meetjesland

Intersectorale samenwerking in het organiseren van zinvolle dagondersteuning voor personen met een beperking, kwetsbare burgers, jongvolwassenen, …!? Een verhaal van, over muurtjes kijken en bruggen bouwen.  Meer informatie en inschrijven via deze link. 
————————————————————————–

Graag nodigt het Veranderteam Eerstelijnszone’s  Oost- & West-Meetjesland jou uit op het 1ste VERANDERFORUM – Donderdag 21 juni Ontvangst vanaf 19u30, start om 20u00. Meer informatie en inschrijven via deze link.
————————————————————————–

In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorg. Iets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Startforum woonzorgzone Maldegem
Het OCMW- en gemeentebestuur Maldegem nodigt u van harte uit naar het startforum van de woonzorgzone Maldegem op woensdag 20 juni om 20.00 uur in het Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 te 9990 Maldegem. Programma

Wist je dat …

KLJ Lovendegem gaat vanaf volgend werkjaar een nieuwe uitdaging aan &  richt een nieuwe ledengroep op voor kinderen met een licht tot ernstig mentale beperking en/of autisme van 8- 14 jaar.
Meer informatie vindt u op de flyers, bijlage en op www.kljlovendegem.be
————————————————————————–

Als oudere, als familielid, als vrijwilliger of als medewerker rond ouderen heb je het ongetwijfeld al gemerkt. Heel wat praktische info voor ouderen staat wel érgens online, maar alles zit enorm versnipperd en is niet makkelijk terug te vinden. Daarom lanceert de Vlaamse Ouderenraad nu de website www.ouderengids.be. Meer informatie

Vorming/Event

Ouder worden op het platteland
De Vlaamse Landmaatschappij en KULeuven nodigen iedereen uit op de studiedag met boekvoorstelling ouder worden op het platteland op 13 juni. Zie uitnodiging
————————————————————————–

Passie voor sociaal werk
Arteveldehogeschool nodigt iedereen uit op het netwerkevent passie voor sociaal werk op 21 juni.
————————————————————————–

Fleur je zomer op met Vormingplus
Vormingplus biedt ook tijdens de zomer diverse activiteiten aan die klaarheid kunnen scheppen in de onoverzichtelijke chaos van elke dag, zoals gestalttherapie: therapie van het contact, elke verandering begint bij jezelf,…: zie kalender.
————————————————————————–

Uitnodiging rondetafelgesprek dementievriendelijke gemeente
Op 18 juni organiseert de Vlaamse Ouderenraad samen met Expertisecentrum Dementie, VVSG, Alzheimerliga Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting een rondetafelgesprek om samen te kijken naar dementievriendelijke gemeenten. Het resultaat is een oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie. 18 juni van 19 – 20.30 uur in Gent

Save the date

Save the date: integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Zie de vooraankondiging.
————————————————————————–

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.

Oproep

Oproep updating gegevens eigen organisatie in sociale kaart
Is jouw fiche op www.desocialekaart.be nog actueel? Kijk je fiche regelmatig na en pas aan waar nodig. Dit kan op twee manieren:

 • Stuur de redactie een berichtje via de link ‘Wijziging suggereren’ rechtsonder de contactgegevens op je fiche
 • Of pas je fiche zélf online aan, via een gratis account (zie deze handleiding)

Handige tips om je fiche beter te maken (bruikbaar, leesbaar, vindbaar,…) vind je in deze leidraad of in deze presentatie met concrete voorbeelden.

Gezondheid

Veerkracht versterken? Dat doe je zo!
Themadag voor professionelen in teken van zelfzorg en versterken van de veerkracht.

20 juni 2018 – Lokaal Dienstencentrum t’ Fazantenhof – Lochristi – Meer info via deze link

Vacatures

 • OCMW ZELZATE zoekt een maatschappelijk werker. Zie vacature
 • FAMILIEHULP in GENT zoekt een ZORGPARTNER – TRAJECTBEGELEIDER REGIO GENT – Tijdelijke job. Zie vacature
 • RCGG zoekt een BACHELOR SOCIALE FUNCTIE VROEGDETECTIE- EN INTERVENTIE – Tijdelijke job. zie vacature 

Welzijnsnieuwsbrief September

Het Groeipakket van start op 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De infomomenten gaan door op:

• dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo

• donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo

U kan hier al inschrijven. De plaatsen zijn beperkt per infosessie.
De officiële uitnodiging met extra informatie over het programma volgt later.

save the date

Sociale Plattegrond – 27 november 2018
Reserveer alvast dinsdagvoormiddag 27 november in uw agenda. Dan brengen de RWO’s uit Oost-Vlaanderen in het VAC Gent, de Sociale Kaart tot leven. Dit jaar scheppen ze duidelijkheid in het crisisaanbod.

Evenementen/vormingen

Kick Off Werf 2 Jeugdhulp Zorggarantie bij uithuisplaatsing
Op 10 oktober vindt de Provinciale Kick Off Werf 2 Jeugdhulp Zorggarantie bij uithuisplaatsing van Jonge Kinderen plaats voor Oost-Vlaanderen. Zie website.
————————————————————————–
Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–
Vormingsaanbod najaar Vormingplus Gent-Eeklo
Vormingsplus Gent-Eeklo start dit najaar met een divers vormingsaanbod: zie activiteitenoverzicht met o.a. ontmoetingsgroepenSamenLezenleesgroepen, interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo, een Taalcarrousel,…
————————————————————————–
Vormingsaanbod werken met mensen met een beperking
Konekt organiseert dit najaar een divers aanbod aan opleidingen om de dagelijkse werking met cliënten met een beperking te helpen verbeteren o.a. over emotionele ontwikkeling, kiezen met ondersteuning,… Zie overzicht
————————————————————————–
10-daagse rond veerkracht
Van 1 tot 10 oktober gaat de 10-daagse rond veerkracht en geestelijke gezondheid door. Meer info
————————————————————————–

Oproep

Oproep: projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid, departement Mobiliteit & Openbare Werken lanceert een subsidie voor projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Heeft jouw vereniging een idee voor een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoot je organisatie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets met een leuke campagne? Dan kan je subsidies aanvragen bij het departement.

Volgende thema’s komen in aanmerking:

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • het fietsen bevorderen
 • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
 • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
 • het aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer…?

Vraag dan de subsidie aan voor 1 oktober 2018 voor projecten die in 2019 van start gaan.
Meer informatie

Wist je dat!?

UiTPAS Meetjesland: spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, met speciale aandacht voor mensen in armoede

In Assenede, Eeklo en sinds kort ook in Maldegem kan er gebruik gemaakt worden van UiTPAS Meetjesland: een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd (cultuur, jeugd en sport). Elke deelname bij één van de meer dan 90 deelnemende organisaties, levert 1 UiTpunt op. Die punten kunnen weer omgeruild worden tegen allerhande voordelen, zoals gratis zwemmen, gratis naar de film, een gratis drankje,…

Mensen in armoede kunnen bovendien een UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen. Hiermee sparen ze niet alleen punten, maar krijgen ze ook 75% korting op hun deelname. Hun UiTPAS ziet er hetzelfde uit als de andere passen: er is dus geen sprake van een stigma. Het aanvragen van een UiTPAS met kansentarief is momenteel enkel mogelijk voor inwoners van de deelnemende gemeenten (Assenede, Eeklo en Maldegem). Alle info over de voorwaarden lees je op www.uitpasmeetjesland.be/kansentarief.

Vragen over UiTPAS? Graag folders ontvangen om geïnteresseerden te informeren? Contacteer Stefanie De Pauw, projectmedewerker UiTPAS Meetjesland, op stefanie.de.pauw@comeet.be.

Gezondheidspromotie

Promotiemateriaal jaarlijkse griepvaccinatie
Bij Logo Gezond+ kun je gratis promotiemateriaal aanvragen om bezoekers, patiënten of collega’s te motiveren om zich te laten vaccineren, zeker als ze behoren tot risicogroepen zoals ouderen of zwangere vrouwen. Menukaart en bestellen.

Vacatures

 • OCMW Evergem zoekt een Maatschappelijk Werker – Schuldhulp –  zie vacature en een  Maatschappelijk werker – algemene sociale dienst –  zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – zie vacature
 • WELZIJNSBAND MEETJESLAND in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – Team Activering (Niveau B1-B3) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Verantwoordelijke thuiszorg – zie vacature