VAPH: afstemmingsoverleg donderdagvoormiddag 26 maart

Afstemmingsoverleg VAPH

Het VAPH  organiseert in maart 2020 een inforonde voor zorgaanbieders en andere partners in het regionale VAPH-ondersteuningslandschap. Dit infomoment zal eveneens gebruikt worden voor een toelichting betreffende correctiefase 2.

Per provincie organiseert het VAPH één infomoment tijdens de voormiddag. Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene data en locaties zodat u dit alvast kan inplannen in uw agenda:

 • Antwerpen: dinsdag 24 maart, 't Parkske, Mortsel
 • Limburg: vrijdag 27 maart, VAC Hasselt
 • Oost-Vlaanderen: donderdag 26 maart, VAC Gent
 • Vlaams-Brabant en Brussel: maandag 23 maart, VAC Leuven
 • West-Vlaanderen: dinsdag 17 maart, Hop & Mout, Roeselare

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is het ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld, voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

 • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
 • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
 • voorstelling van nieuwe partners en projecten
 • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
 • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora op regionaal niveau. We werken daarbij met de 16 zorgregio’s. Soms is het overleg op zorgregionaal niveau georganiseerd, soms op provinciaal niveau samengevoegd. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken we met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad).

Meer informatie:

https://www.vaph.be/afstemmingsoverleg/algemeen

 

3-daagse vorming Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag bij jongeren

RADAR organiseert in samenwerking met I.T.E.R., CAW Oost-Vlaanderen en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een 3-daagse vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

INHOUD

De opleiding bestaat uit 1 volledige dag en 2 halve dagen, waarin stilgestaan wordt bij verschillende thema's:

 • Hoe ziet de seksuele ontwikkeling van een jongere eruit?
 • Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe moet je dit gedrag inschatten? Hoe kan je het objectiveren? Welke rol speelt de eigen visie in de inschatting van het gedrag?
 • Hoe kan je met dit gedrag omgaan?
 • Wat is de impact van dit gedrag op de context van de jongere?

Hiernaast staan we graag stil bij verschillende modellen en methodieken die ondersteunend zijn bij het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren, zoals het vlaggensysteem, het Good Lives Model,...

We voorzien ook veel ruimte voor eigen casuïstiek en praktijkgerichte oefeningen en staan stil bij verschillende doorverwijsmogelijkheden.

 

WAAR en WANNEER?

De 3-daagse gaat steeds door op maandag in bedrijvencentrum De Punt te Gent. De Punt is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (bus & trein) en biedt voldoende parkeergelegenheid. 

DATA                                                                                                     LOCATIE

20 april 2020: 9u30 - 16u30                                                      Bedrijvencentrum De Punt

11 mei 2020: 13u30 - 16u30                                                              Kerkstraat 108

18 mei 2020: 13u30 - 16u30                                                             9050 Gentbrugge

 

INSCHRIJVEN

De kostprijs van deze vorming bedraagt 50 € voor de drie dagen.
Je kan je tot 1 april inschrijven via onderstaande link.

Interactie is voor ons belangrijk, waardoor we voor max. 16 deelnemers kiezen en het aantal plaatsen beperkt is. Schrijf dus zeker tijdig in!

De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld betaald is. De betaalinstructies hiervoor vind je in de bevestigingsmail die je ontvangt na inschrijving.

Graag tot dan!

Wijzigingen bij de verwerking van MDO

Aan alle eerstelijns gezondheids- en welzijnspartners binnen de zorgregio Gent.

Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten wordt in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg en overgang naar de Eerstelijnszones de SEL-werking stopgezet op 30 juni 2020. Graag brengen wij u op de hoogte van de gevolgen op vlak van de verwerking en de afhandeling van MDO en zorgbemiddeling.

 1-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking van de MDO’s voor 2020?

De volledige verwerking van alle MDO’s zal tegen ten laatste  15/6/20 moeten afgehandeld zijn. Om dit te kunnen garanderen is de overheid akkoord dat de SEL’s nog enkel de teams met teamdatum  tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 zullen verwerken.

Alle MDO’s die na 31/3/20 worden georganiseerd, zullen niet meer verwerkt worden door de SEL’s. Om alle MDO’s  van het eerste kwartaal op tijd te kunnen afwerken, vragen wij u om de documenten van de teams  tussen 1/1/20 en 31/3/20 als volgt op te sturen.

In drie stappen:
Teams van januari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/2/20;

Teams van februari 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 15/3/20;

Teams van maart 2020: ten laatste toekomen bij de SEL Gent op 7/4/20.

!!Opgelet: Om toe te laten alles nog op tijd af te ronden kan er daarenboven maar max. 1 team per patiënt verwerkt en vergoed worden – hetzij een GDT-team,  hetzij een niet-GDT-team , hetzij één GDT-PSY-team.
Is er toch nog een 2de team voor dezelfde patiënt in dit 1ste kwartaal dan houdt u deze teamdocumenten voorlopig zelf bij. U zult deze documenten later kunnen bezorgen aan de organisatie die de overheid zal aanstellen om de verwerking uit te voeren.

7/4/20  is dus de ultieme datum waarop wij de teamdocumenten aanvaarden voor verwerking. Alle teamdocumenten die na 7/4/20 bij de SEL Gent toekomen zullen niet meer door het SEL afgehandeld worden. Gelieve hier rekening mee te willen houden!

Voor meer informatie over het afhandelen van de teams vanaf 1/4/20 verwijzen we naar het verslag van het overleg van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid met de voorzitters van de SEL’s van 23/1/20 .

Uittreksel uit het verslag, punt. 6:

Multidisciplinair overleg 2020: Over het multidisciplinair overleg in 2020 kan nog geen communicatie gebeuren. De grote complexiteit van het dossier vergt nog nadere analyse, vooraleer er een sluitend voorstel kan bezorgd worden. Wel kan meegegeven worden dat er continuïteit zal bestaan van het uitbetalingssysteem. De voorwaarden voor die uitbetaling moeten nog verder vastgelegd worden. … Er zal over gewaakt worden dat de personeelsleden, die de administratieve verwerking uitvoeren, hun werk op een degelijke wijze kunnen afronden. SEL TOM deelt mee dat het aan de Raad van Bestuur van 6 februari zal voorleggen om vanaf 1 maart geen administratieve verwerking en facturatie meer te doen. Als de RvB akkoord gaat, zal dat ook zo naar de overlegorganisatoren gemeld worden.

Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat de SEL’s vanaf 1 april (datum van het multidisciplinair overleg) inderdaad geen administratieve verwerking meer doen. In het voorstel wordt rekening gehouden met de overdracht van de gegevens waarover de SEL’s beschikken.

 

2-Welke gegevens levert u nog aan voor de verwerking  van de zorgbemiddeling voor 2020?

De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2020 tussen 1/1/20 en 31/3/20 + de gegevens van de nieuwe thuiszorgdossiers die tussen 1/1/20 en 31/3/20 gestart zijn worden aan de SEL Gent bezorgd.

Al deze gegevens worden in het gevraagde excel-document voor het werkjaar 2020 genoteerd

(de instructienota en excel-lijst zal vanaf 12 februari 2020 beschikbaar zijn op onze website www.selgent.be/zorgbemiddeling/honorering)

!!Deze excel-lijsten worden ten laatste op 7/4/20 aan de SEL Gent (info@selgent.be) bezorgd, na deze datum worden de aangeleverde gegevens niet meer verwerkt.

 

Niet aanleveren: de gegevens die reeds gekend zijn door de lijsten van de afrekening 2019:
1-De gegevens van de thuiszorgdossiers die in 2018 en vroeger gestart zijn en die een multidisciplinair overleg hebben gehad in 2019

2-De gegevens van de thuiszorgdossiers in 2019 nieuw gestart.
Deze thuiszorgdossiers worden meegerekend voor de afrekening van de vergoeding van de zorgbemiddeling voor 2020.

 

3-Wat na 31 maart 2020 met het MDO?

Het is wachten op informatie vanuit Vlaams Agentschap. Daarom raden wij aan om alle documenten van de MDO’s vanaf 1/4/20 voorlopig bij te houden tot er duidelijke richtlijnen komen.

 

Net als jullie hopen wij hier snel meer informatie over te krijgen.  Van zodra we meer weten houden we jullie op de hoogte!

 

Voor meer info kunt u altijd contact opnemen met het team van de SEL Gent op volgende telnrs.:

09/266 70 44 – 09/266 70 45

 

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van SEL Gent

Casustafel ‘gezinshereniging’ 5 februari

Volgende week woensdag 5 februari van 9u30 tot 12u30 organiseert OTA een thematische casustafel omtrent ‘gezinshereniging’. U kan zich nog steeds inschrijven, er zijn nog verschillende plaatsen vrij.
Heb je als hulpverlener een jongere in begeleiding die graag zijn of haar gezin naar België wil halen via gezinshereniging? Of heb je een gezin in begeleiding dat herenigd is? Hoe kan je de jongere voorbereiden op de komst van zijn of haar gezin? Hoe kan je het gezin ondersteunen nadat ze jaren gescheiden leefden? Hoe kan je hen ondersteunen in hun zoektocht naar hun rol binnen het gezin, afstemmen van verwachtingen t.a.v. elkaar, … ?
Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over het thema ‘gezinshereniging’. In groep bespreken we de casussen, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. We werken met het casusmateriaal van de deelnemers.
Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.
Waar? PAC Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent van 9u30 tot 12u30.
Inschrijven? Deelname is gratis, inschrijven kan via het Inschrijvingsformulier

Welke thema’s volgen later?
Casustafel ‘begeleiding van NBMV’ (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp.

De groep van NBMV’s vormt een uitermate kwetsbare groep in onze samenleving. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz. Tijdens de casustafel vertrekken we vanuit de casussen van de deelnemers en gaan we in gesprek over het thema ‘begeleiding van NBMV’.

5 maart 2020 in het PAC Gent van 13u30 tot 16u30
26 maart 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Inschrijven: Inschrijvingsformulier

Casustafel ‘Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond’.

Iedere jongere legt een weg af in zijn persoonsontwikkeling. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie mag ik zijn? Hoe kijken de andere naar mij? Wat verwachten ze van mij? Veel jongeren zijn zoekende. Voor jongeren met een migratieachtergrond is het vaak net iets ingewikkelder. Ze bewegen zich in zeer verschillende leefwerelden, wat een verrijking is, maar tegelijkertijd ook een uitdaging vormt. Het is belangrijk als hulpverlener deze bijkomende uitdaging te kennen en te erkennen. Dit heeft immers grote impact op het leven van de jongere, en van zijn/haar gezin. Tijdens de casustafel vertrekken we vanuit de casussen van de deelnemers en gaan we in gesprek over het thema ‘identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond’.

14 mei 2020 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30
28 mei 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Inschrijven: Inschrijvingsformulier

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuws uit de regio

In AZ Alma wordt verder ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Meetjesland. Naast de opstart van de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti begin 2019, zal AZ Alma op 24 februari 2020 een psychiatrisch afdeling (PAAZ) openen. Dit nieuwe zorgaanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan Eeklo.
Meer lezen?

—————————————————————————————————————————————–

De stad Eeklo heeft sinds kort een digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Hierop werd zaterdag (4/1) het project ALCOopHOL gelanceerd. Je kan informatie terugvinden over het thema alcohol, een test doen, stemmen op één van de acties of zelf een goed idee aanbrengen.
Het doel van het project is:sensibiliseren en beleidsmatige input krijgen.Wil je graag je stem uitbrengen of heb je een goed idee? Klik hier
——————————————————————————————————————————————-

Woon- en Energieloket in het Meetjesland vanaf 2020

Inwoners van 8 gemeenten kunnen terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland. Minister Diependaele trekt ruim 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van het woonbeleid binnen deze gemeenten en stad voor een periode van 6 jaar. Hierdoor krijgen de gemeenten en stad financiële ondersteuning bij het uitbouwen van een woonloket waar burgers met al hun vragen rond wonen en energie terecht kunnen.
Meer informatie?
—————————————————————————————————————————————-

Evenementen en vormingen

HERSTELACADEMIE EEKLO
Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond verschillende thema’s. Dit kunnen vormingen zijn die te maken hebben met (psychische) kwetsbaarheid en herstel, maar ook algemene cursussen rond gezonde slaap en veerkrachtig ouderschap. Ze staan open voor iedereen en gaan door op verschillende locaties in Eeklo.

Meer weten? Klik hier voor Folder aanbod januari-maart 2020

—————————————————————————————————————————————-

Klankbordgroep Eerstelijn
Sinds 2011 ondersteunt Plazzo i.s.m. het Vlaams Patiëntenplatform een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Op die manier ondersteunt men de vertegenwoordiging van patiënten tot hiertoe in de SELs en vanaf nu ook in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn gaat door op dinsdag 21 januari 2020 om 19u. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be
—————————————————————————————————————————————-

Opleidings- en intervisietraject van IROJ: inzetten op het netwerk van het kind.
Het volledige traject is verspreid over 4 dagen. Er zijn twee mogelijkheden: je kan
inschrijven enkel voor de kick-off of je volgt het volledige traject.
Meer informatie en inschrijving? Klik hier

—————————————————————————————————————————————

Blablabla organiseert trainingen en cursussen rond geweldloze communicatie
– Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf?
– Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
– Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?
Meer info
—————————————————————————————————————————————-

OTA vzw organiseert in 2020 verschillende vormingen rond gezinshereniging, omgaan met racisme en polarisering. Nieuw in het aanbod zijn casustafels omtrent impact van gezinshereniging op gezinnen en individuen, NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp en identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond. Ook cultuursensitief hulpverlenen in jeugdhulp komt aan bod. Is je interesse gewekt en wil je graag meer informatie? Klik dan hier.
—————————————————————————————————————————————-

De sociale kaart:
Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel
—————————————————————————————————————————————-

Save the date
VAPH organiseert op 26 maart in het VAC in Gent een inforonde voor zorgaanbieders en geeft toelichting omtrent correctiefase 2.

Meer info volgt in februari
—————————————————————————————————————————————-

Zijn jouw gegevens up-to-date?
Check het op de sociale kaart!
Graag nog eens de handleiding over fichebeheer? Klik dan hier
—————————————————————————————————————————————-

Wist je dat …

Sportclub Boezjeern is een unieke sportclub uit Eeklo. Ze publiceerden net hun eerste nieuwsbrief.
Nog geen idee wat sportclub Boezjeern is en hoe hun werking in elkaar zit?
Bekijk het filmpje!

In Vlaanderen leven de meeste personen met dementie in hun gewone huiselijke omgeving. Maar een overgang naar het woonzorgcentrum is vaak onvermijdelijk, eens het proces van dementie zover gevorderd is dat de draagkracht van de mantelzorg overschreden wordt of wanneer het alleen wonen zeer onveilig wordt. De overgang van thuis naar een tehuis gaat gepaard met afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in het bijzonder.
Dit boek brengt visie en inspiratie voor de aanpak van deze gesprekken omtrent dit onderwerp.

Meer informatie 

‘VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRA. KIEZEN IN OVERLEG’ VRIJDAG 31 JANUARI 2020 – 14u tot 16u – Leuven

Inschrijving boekvoorstelling – 25 € (boek inbegrepen)
—————————————————————————————————————————————-

Vacatures

Similes vzw verenigt in Vlaanderen en Brussel familieleden van mensen met psychische problemen. Similes vzw is op zoek naar een provinciale coördinator. Solliciteren kan t.e.m. 28 januari 2020. Klik hier om de vacature te bekijken.
—————————————————————————————————————————————-

RWO Meetjesland
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
gsm: 0475/76 23 90
mail: griet@rwom.be
website: rwom.be

Casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

De gemandateerde voorzieningen, het IROJ en de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Gent-Eeklo
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een volgende editie van de
“casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak”.
Dit gaat door op donderdag 12 maart 2020 in het VAC te Gent.
Meer informatie en inschrijven?

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020
a.d.h.v. bijgevoegd sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

Indien u zelf een casus inbrengt, wordt gevraagd om dit te doen uiterlijk op 21 februari 2020

a.d.h.v. onderstaand sjabloon t.a.v leentje.verzele@jongerenwelzijn.be.

aanbrengen casus sjabloon

10 maart: Voorstelling zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren – regio Meetjesland

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met personen met suïcidegedachten.

Het zorgpad suïcidepreventie kinderen en jongeren regio Meetjesland probeert hierop een antwoord te geven.  Hoe kun je best reageren op een jongere die je vertelt dat hij/zij denkt aan zelfmoord, moet je de ouders inlichten, moet je de jongere ergens aanmelden, wat als hij/zij geen hulp wilt?  Welke instanties in het Meetjesland kunnen gecontacteerd worden en wanneer?

Volgende partners werkten hiervoor samen

Interesse?  Klik op de bijlage voor meer informatie en inschrijving

Zorgpad suïcidepreventie jongeren (2)

Opleiding OCMW-medewerkers rond cultuursensitief werken (gratis!)

Cultuursensitief werken via Mind-Spring, in het kader van AMIF-43

Een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brussel, Vlaams en Waals Brabant die met vluchtelingen werken

Module 1: theoretische handvaten en praktijkgericht werk, uitwisseling met ervaringsdeskundigen-zes hele dagen tussen februari en                          september  2020

Module 2: intervisies met deskundige begeleiders

10 sessies tussen september 2020 en december 2021, E-learning

Informatie en inschrijven voor het traject in het Nederlands in Gent:  tot 21 febuari 2020 via mail naar Désirée Derksen, projectmedewerker Cultuursensitief werken via Mind-Spring, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be, 092 65 89 33.

Informatie en inschrijven voor het traject in het Frans (of FR/NL) in Brussel: tot 15 augustus 2020 via mail naar Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Bekijk via deze link Aanbod Cultuursensitief werken via Mind-Spring het programma en de ervaringen van cursisten

Meer informatie op https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/cultuursensitief-werken-via-mind-spring/

2-daagse Vorming Suïcidepreventie voor intermediairs die werken met ouderen

 

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd.

In 2020 organiseren de Oost-Vlaamse Logo’s, de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema’s aan bod:

 • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
 • depressie en dementie
 • casussen
 • gesprekstechnische tips bij ouderen
 • eenzaamheid bij ouderen
 • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door Logo-stafmedewerkers, suïcidepreventiewerkers en ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

De 2-daagse vorming 2020 gaat door op
17 en 31 maart 

Locatie
Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
(LDC Zonneheem)

 

Inschrijven

 

U kunt bij ons ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (l.dewitte@cggeclips.be) of telefoon (09/331 51 98).