Kinderbijslag wordt Groeipakket

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Hoe zit het allemaal in elkaar?

Voor professionelen werkzaam in het Meetjesland.

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Tijdens deze infomomenten leggen medewerkers van FONS, het federaal agentschap voor kinderbijslag, uit wat de hervorming van de kinderbijslag precies inhoudt in Vlaanderen. Ze bespreken uiteraard de nieuwigheden, maar ook de overgangsmaatregelen, en gaan dieper in op concrete situaties. Hierdoor bent u als hulpverlener voorbereid op de vragen die zullen komen naar aanleiding van deze veranderingen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De infomomenten gaan door op:

• dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo

• donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie, te mogen begroeten.

De plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven kan via deze   via deze link

In samenwerking met:

Intersectorale Intervisie

Iets voor u?

 • Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
 • Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg?
 • Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan?
 • Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?
 • En werkt u in de regio Meetjesland?

Schrijf u en uw collega’s dan in voor de intersectorale intervisies Meetjesland!

Over de intervisor

Dr. Gunther Degraeve is een volwassen-psychiater met een specifieke interesse in verstandelijke beperking, gedrags- en ontwikkelings-stoornissen. Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring binnen de VAPH-sector. Hij heeft een eigen praktijk in Maldegem, is verbonden aan het P.C. dr. Guislain (afdelingsarts op afdelingen voor verslaving, angst- en stemmingsstoornissen, verstandelijke beperking) en is als consulterend psychiater verbonden aan een aantal VAPH-voorzieningen. Zijn therapeutische opleiding is kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie waardoor hij gericht is op een verduidelijken van de propleemomschrijving en hoe deze te vertalen in praktische stappen, uitgaande van de sterktes van de cliënt en diens context.

In de intervisie worden (complexe) casussen voorgesteld en verrijkt vanuit de diverse invalshoeken van de aanwezigen. Naast casuïstiek is er ook ruimte om een onderwerp theoretisch, deontologisch, ethisch,… uit te diepen.

Wat verwachten we van de deelnemers?

 • Een actieve inbreng
 • ! Let op! Omwille van het leerproces vragen wij deelnemers om zich te engageren voor ALLE DRIE de sessies!
 • Een casus waarrond u vragen heeft, vooraf bezorgen aan de intervisor
 • Werkzaam zijn in de regio

Wat kan u verwachten?

 • Drie intervisiesessies van 2 uur in kleine groepjes
 • Een boeiend intervisiemoment met externe collega’s uit de praktijk
 • Kennisverruiming en persoonlijke groei via het inbrengen of delen van eigen praktijkervaringen m.b.t. geestelijke gezondheid
 • Kennis verwerven m.b.t .  de werking en mogelijkheden van de verschillende diensten werkzaam op het terrein van geestelijke gezondheid
 • Leren kennen van collega’s actief in de eigen regio

Practisch

Wanneer:

– 24 september 2018 van 15u tot 17u

– 22 oktober 2018 van 15u tot 17u

– 19 november 2018 van 15u tot 17u

Locatie: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo. Parkeren kan gratis in het park.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan tot en met 18 september 2018 door een mail te sturen naar rwom@meetjesland.be met vermelding van uw naam, organisatie, functie en uw contactgegevens. Er is een maximum van 10 deelnemers. Na de deadline wordt contact met u opgenomen om de casus(sen) aan te leveren.

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door SEL Zorgregio Gent vzw  (www.selgent.be) en het PAKT(www. pakt.be) i.s.m. het RWOM (www.rwom.be).

 

Welzijnsnieuwsbrief Augustus

In het Meetjesland

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij … 
In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorgIets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Evenementen en vormingen

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.
——————————————————————–

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

Save The Date

2019 wordt een scharnierjaar. Nieuwe lokale en provinciale bestuursploegen gaan van start. We kiezen een nieuw Vlaams Parlement. Samen met burgers en diverse organisaties willen lokale en regionale beleidsmakers een warmhartig woonbeleid uittekenen, om zo een antwoord te zoeken op één van de grotere uitdagingen van de toekomst: WONEN.

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen wonen? Hoe versterken we het sociale weefsel in steeds compactere woonkernen? Vindt iedereen op de woonmarkt een passend aanbod? Hoe creëren we kansen voor duurzame woonkeuzes?

VVSG en Slim Wonen en Leven slaan de handen in elkaar en bieden u samen met hun partners de Woondag aan. Op de Woondag maak je kennis met tal van interessante sprekers, boeiende projecten en innoverende praktijken. Hiermee kan je enthousiast en vol inspiratie aan de slag met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. In meer dan 20 sessies zoomen we breed én diep in op duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen en op aangename woonomgevingen om in te leven.

Noteer dus 6 december (sinterklaas!) met stip in uw agenda. Later berichten ze op www.woondag.be nog over het programma, inschrijving en infobeurs.

 Wist je dat …

Er een Facebookpagina genaamd: ‘Jongeren-NetWERK Meetjesland’ werd opgericht?
Deze pagina werd opgericht om het aanbod aan evenementen en activiteiten die over arbeid  gaan, te promoten. Vaak weten sommige organisaties of diensten niet dat er een aanbod is voor hun doelgroep (bijvoorbeeld een jobbeurs, netwerkmoment …). Dit zou een privégroep zijn waar organisaties/partners zitten die de doelgroep NEET-jongeren* bereiken. Zij kunnen dit dan communiceren naar collega’s, jongeren …

* NEET-jongeren:

Jongeren tussen de 15-24 jaar (Not in Employment, Education or Training).

 •   Hebben geen opleiding gehad tijdens de reflectieperiode van 4 weken
 •   Volgen geen aanbod in het reguliere onderwijs
 •   Zijn niet aan het werk (als jobstudent)
 •   Volgen geen opleiding buiten het reguliere onderwijs

—————————————————————————————————-

WWW.eerstelijnszone.be staat online. Voorlopig nog maar één pagina per zone, met situering en contactgegevens. De komende weken werkt men een voorbeeldzone verder uit met info die ze voor elke zone willen voorzien, en die elke zone dan zelf verder kan aanvullen. Begin september wordt die voorbeeldzone verwacht.
———————————————————————————————

Vacatures

 

 • BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN in Regio Eeklo-Zelzate zoekt een Eerstelijnspsycholoog voor volwassenen (m/v/x) regio Eeklo, Zelfstandige activiteit – zie vacature
 • Het PAKT, netwerk artikel 107 regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, zoekt voor zijn Netwerkpunt een deeltijdse medewerker (0,75 VTE) – zie vacature
 • Het VCLB Meetjesland zoekt een Maatschappelijk werker (m/v/x) en Psychopedagogisch werkers (m/v/x)- zie vacature
 • OCMW Evergem zoekt een Maatschappelijk Werker – Schuldhulp –  zie vacature en een  Maatschappelijk werker – algemene sociale dienst –  zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – zie vacature
 • WELZIJNSBAND MEETJESLAND in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – Team Activering (Niveau B1-B3) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Verantwoordelijke thuiszorg – zie vacature

Welzijnsnieuwsbrief Juli

Over Welzijn in het Meetjesland!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland juli 2018

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be

De bestuursleden en coördinator van het RWOM wensen u een fijne en deugddoende vakantie! 


In het Meetjesland

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij … 
In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorg. Iets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Save the date

Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.

Oproep

Projectoproep: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden

De nieuwe projectoproep ‘Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’ wil een impuls geven aan de lokale daadkracht in de strijd tegen gezinsarmoede.
OCMW’s krijgen dankzij deze oproep de mogelijkheid om gezinsarmoede bij de wortel aan te pakken. De vele initiatieven in de strijd tegen gezinsarmoede bestaan vaak naast elkaar. De actieve en coördinerende rol van OCMW’s moet worden uitgebreid. Deze projectmiddelen geven OCMW’s ruimte om verschillende – soms losse – projecten te bundelen en te experimenteren met nieuwe werkkaders. Door het lokaal overleg te versterken wordt een optimale afstemming van de lokale dienstverlening gerealiseerd. Zo krijgen gezinnen in armoede maximaal kansen.
Geïnteresseerde OCMW’s kunnen hun kandidatuur online indienen tegen uiterlijk 31 juli 2018 om 12 uur. Op onze site vindt u het inschrijvingsformulier (tabblad ‘artikel’) en het reglement (tabblad ‘documenten’).

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij onze FrontOffice op het telefoonnummer 02 508 85 85 of via vraag@mi-is.be.


Flanders’ Care doet projectoproep onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen. Vanuit Flanders’ Care wordt nu 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

Deze oproep kadert in de beleidsacties waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, deze legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven. Ook in 2017 en 2018 worden incentives voor onlinehulpprojecten voor andere doelgroepen, sectoren of thema’s in het vooruitzicht gesteld. De uiterste datum van indienen is 28 september 2018 om 12 uur ‘s middags.  Meer informatie

Wist je dat …

Er een Eerste Hulp Bij Denken-doos bestaat?
Het aantal mensen dat aan dementie lijdt neemt nog elke dag toe. Dit jaar zouden er in Vlaanderen alleen al zowat 10.000 patiënten bijkomen. Om een groot deel onder hen langer thuis te kunnen laten wonen, is de zogeheten EHBD-doos gelanceerd. Deze Eerste Hulp bij Denken is een hulpmiddel voor mensen die kampen met oriëntatie-problemen en geheugenverlies. Maar ook de bewoners van een woonzorgcentrum met dementie worden niet vergeten. Meer informatie 

Vacatures

 • FAMILIEHULP in GENT zoekt een ZORGPARTNER – TRAJECTBEGELEIDER REGIO GENT – Tijdelijke job. Zie vacature
 • Senior-Assist  zoekt SOCIAAL ASSISTENT(E) VOOR WZC LOVENBOS in LOVENDEGEM – zie vacature
 • CGG Eclips zoekt psychiater-verslavingsarts voor 19 uur per week. Zie vacature
 • Vacature maatschappelijk werker jongerenzorg (38u) CGG Eclips is op zoek naar een maatschappelijk werker (38u) om zowel ons team jongerenzorg als het nieuwe verbindingsteam (Samen1Plan Gent) te versterken. Zie vacature
 • CGG Eclips zoekt een teamleider administratief team –  zie vacature.
 • BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN in Regio Eeklo-Zelzate zoekt een Eerstelijnspsycholoog voor volwassenen (m/v/x) regio Eeklo, Zelfstandige activiteit – zie vacature
 • SOM  Zoekt: 1 SOCIAAL ADVISEUR – ENERGIESCANNER M/V – zie vacature
 • Regionaal Landschap Meetjesland zoekt een medewerker Beheer en Landschap –
  Voltijds contract van onbepaalde duur –  zie vacature

Welzijnsnieuwsbrief Juni

Over Welzijn in het Meetjesland!

Nieuwsbrief Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland juni 2018

Deze gratis e-nieuwsbrief brengt maandelijks allerlei informatie over activiteiten en nieuws met betrekking tot welzijn en zorg in de regio Meetjesland. Wil je zelf graag activiteiten of nieuws aankondigen via onze nieuwsbrief? ? Laat het ons weten via rwom@meetjesland.be

General Data Protection Regulation (GDPR)
In het verleden heeft u zich ingeschreven om deze welzijnsnieuwsbrief van het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland te kunnen ontvangen. Uw naam en e-mailadres worden alleen gebruikt voor RWOM-activiteiten. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.
U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en foutieve persoonsgegevens kan u laten corrigeren.
Blijft u graag deze nieuwsbrief ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Je kan je uitschrijven door een mailtje te sturen naar rwom@meetjesland.be met de vraag om je uit te schrijven. Dit kan trouwens later op ieder moment nog. Op deze pagina lees je meer over het privacy-beleid van het RWOM.

———————————————————————————————————————————————

In het Meetjesland

Intersectorale samenwerking in het organiseren van zinvolle dagondersteuning voor personen met een beperking, kwetsbare burgers, jongvolwassenen, …!? Een verhaal van, over muurtjes kijken en bruggen bouwen.  Meer informatie en inschrijven via deze link. 
————————————————————————–

Graag nodigt het Veranderteam Eerstelijnszone’s  Oost- & West-Meetjesland jou uit op het 1ste VERANDERFORUM – Donderdag 21 juni Ontvangst vanaf 19u30, start om 20u00. Meer informatie en inschrijven via deze link.
————————————————————————–

In het najaar organiseert het PAKT en SEL i.s.m. RWOM opnieuw begeleide intersectorale intervisie’s geestelijke gezondheidszorg. Iets voor u? Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten?
Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? En werkt u in de regio Meetjesland? Meer informatie en inschrijven
————————————————————————–

Startforum woonzorgzone Maldegem
Het OCMW- en gemeentebestuur Maldegem nodigt u van harte uit naar het startforum van de woonzorgzone Maldegem op woensdag 20 juni om 20.00 uur in het Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 te 9990 Maldegem. Programma

Wist je dat …

KLJ Lovendegem gaat vanaf volgend werkjaar een nieuwe uitdaging aan &  richt een nieuwe ledengroep op voor kinderen met een licht tot ernstig mentale beperking en/of autisme van 8- 14 jaar.
Meer informatie vindt u op de flyers, bijlage en op www.kljlovendegem.be
————————————————————————–

Als oudere, als familielid, als vrijwilliger of als medewerker rond ouderen heb je het ongetwijfeld al gemerkt. Heel wat praktische info voor ouderen staat wel érgens online, maar alles zit enorm versnipperd en is niet makkelijk terug te vinden. Daarom lanceert de Vlaamse Ouderenraad nu de website www.ouderengids.be. Meer informatie

Vorming/Event

Ouder worden op het platteland
De Vlaamse Landmaatschappij en KULeuven nodigen iedereen uit op de studiedag met boekvoorstelling ouder worden op het platteland op 13 juni. Zie uitnodiging
————————————————————————–

Passie voor sociaal werk
Arteveldehogeschool nodigt iedereen uit op het netwerkevent passie voor sociaal werk op 21 juni.
————————————————————————–

Fleur je zomer op met Vormingplus
Vormingplus biedt ook tijdens de zomer diverse activiteiten aan die klaarheid kunnen scheppen in de onoverzichtelijke chaos van elke dag, zoals gestalttherapie: therapie van het contact, elke verandering begint bij jezelf,…: zie kalender.
————————————————————————–

Uitnodiging rondetafelgesprek dementievriendelijke gemeente
Op 18 juni organiseert de Vlaamse Ouderenraad samen met Expertisecentrum Dementie, VVSG, Alzheimerliga Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting een rondetafelgesprek om samen te kijken naar dementievriendelijke gemeenten. Het resultaat is een oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie. 18 juni van 19 – 20.30 uur in Gent

Save the date

Save the date: integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Zie de vooraankondiging.
————————————————————————–

Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over het thema:”Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?” Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen hun visie toelichten en in debat brengen. Het concrete programma wordt later deze maand bekend gemaakt.
Praktische informatie:

 • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
 • Inschrijven is nu reeds mogelijk.

Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.

Oproep

Oproep updating gegevens eigen organisatie in sociale kaart
Is jouw fiche op www.desocialekaart.be nog actueel? Kijk je fiche regelmatig na en pas aan waar nodig. Dit kan op twee manieren:

 • Stuur de redactie een berichtje via de link ‘Wijziging suggereren’ rechtsonder de contactgegevens op je fiche
 • Of pas je fiche zélf online aan, via een gratis account (zie deze handleiding)

Handige tips om je fiche beter te maken (bruikbaar, leesbaar, vindbaar,…) vind je in deze leidraad of in deze presentatie met concrete voorbeelden.

Gezondheid

Veerkracht versterken? Dat doe je zo!
Themadag voor professionelen in teken van zelfzorg en versterken van de veerkracht.

20 juni 2018 – Lokaal Dienstencentrum t’ Fazantenhof – Lochristi – Meer info via deze link

Vacatures

 • OCMW ZELZATE zoekt een maatschappelijk werker. Zie vacature
 • FAMILIEHULP in GENT zoekt een ZORGPARTNER – TRAJECTBEGELEIDER REGIO GENT – Tijdelijke job. Zie vacature
 • RCGG zoekt een BACHELOR SOCIALE FUNCTIE VROEGDETECTIE- EN INTERVENTIE – Tijdelijke job. zie vacature 

Welzijnsnieuwsbrief September

Het Groeipakket van start op 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het RWOM organiseert 2 infosessies voor welzijnswerkers over het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De infomomenten gaan door op:

• dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 11u30 in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8 te Eeklo

• donderdag 8 november 2018 van 9u30 tot 11u30 in het Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo

U kan hier al inschrijven. De plaatsen zijn beperkt per infosessie.
De officiële uitnodiging met extra informatie over het programma volgt later.

save the date

Sociale Plattegrond – 27 november 2018
Reserveer alvast dinsdagvoormiddag 27 november in uw agenda. Dan brengen de RWO’s uit Oost-Vlaanderen in het VAC Gent, de Sociale Kaart tot leven. Dit jaar scheppen ze duidelijkheid in het crisisaanbod.

Evenementen/vormingen

Kick Off Werf 2 Jeugdhulp Zorggarantie bij uithuisplaatsing
Op 10 oktober vindt de Provinciale Kick Off Werf 2 Jeugdhulp Zorggarantie bij uithuisplaatsing van Jonge Kinderen plaats voor Oost-Vlaanderen. Zie website.
————————————————————————–
Integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Inschrijving
————————————————————————–
Vormingsaanbod najaar Vormingplus Gent-Eeklo
Vormingsplus Gent-Eeklo start dit najaar met een divers vormingsaanbod: zie activiteitenoverzicht met o.a. ontmoetingsgroepenSamenLezenleesgroepen, interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo, een Taalcarrousel,…
————————————————————————–
Vormingsaanbod werken met mensen met een beperking
Konekt organiseert dit najaar een divers aanbod aan opleidingen om de dagelijkse werking met cliënten met een beperking te helpen verbeteren o.a. over emotionele ontwikkeling, kiezen met ondersteuning,… Zie overzicht
————————————————————————–
10-daagse rond veerkracht
Van 1 tot 10 oktober gaat de 10-daagse rond veerkracht en geestelijke gezondheid door. Meer info
————————————————————————–

Oproep

Oproep: projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid, departement Mobiliteit & Openbare Werken lanceert een subsidie voor projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Heeft jouw vereniging een idee voor een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoot je organisatie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets met een leuke campagne? Dan kan je subsidies aanvragen bij het departement.

Volgende thema’s komen in aanmerking:

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • het fietsen bevorderen
 • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
 • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
 • het aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer…?

Vraag dan de subsidie aan voor 1 oktober 2018 voor projecten die in 2019 van start gaan.
Meer informatie

Wist je dat!?

UiTPAS Meetjesland: spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, met speciale aandacht voor mensen in armoede

In Assenede, Eeklo en sinds kort ook in Maldegem kan er gebruik gemaakt worden van UiTPAS Meetjesland: een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd (cultuur, jeugd en sport). Elke deelname bij één van de meer dan 90 deelnemende organisaties, levert 1 UiTpunt op. Die punten kunnen weer omgeruild worden tegen allerhande voordelen, zoals gratis zwemmen, gratis naar de film, een gratis drankje,…

Mensen in armoede kunnen bovendien een UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen. Hiermee sparen ze niet alleen punten, maar krijgen ze ook 75% korting op hun deelname. Hun UiTPAS ziet er hetzelfde uit als de andere passen: er is dus geen sprake van een stigma. Het aanvragen van een UiTPAS met kansentarief is momenteel enkel mogelijk voor inwoners van de deelnemende gemeenten (Assenede, Eeklo en Maldegem). Alle info over de voorwaarden lees je op www.uitpasmeetjesland.be/kansentarief.

Vragen over UiTPAS? Graag folders ontvangen om geïnteresseerden te informeren? Contacteer Stefanie De Pauw, projectmedewerker UiTPAS Meetjesland, op stefanie.de.pauw@comeet.be.

Gezondheidspromotie

Promotiemateriaal jaarlijkse griepvaccinatie
Bij Logo Gezond+ kun je gratis promotiemateriaal aanvragen om bezoekers, patiënten of collega’s te motiveren om zich te laten vaccineren, zeker als ze behoren tot risicogroepen zoals ouderen of zwangere vrouwen. Menukaart en bestellen.

Vacatures

 • OCMW Evergem zoekt een Maatschappelijk Werker – Schuldhulp –  zie vacature en een  Maatschappelijk werker – algemene sociale dienst –  zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – zie vacature
 • WELZIJNSBAND MEETJESLAND in EEKLO zoekt Maatschappelijk werker – Team Activering (Niveau B1-B3) – zie vacature
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in EEKLO zoekt contextbegeleider +12 meisjes – zie vacature
 • OCMW in EEKLO zoekt Verantwoordelijke thuiszorg – zie vacature

Intersectorale samenwerking in het organiseren van zinvolle dagondersteuning voor personen met een beperking, kwetsbare burgers, jongvolwassenen, …!? Een verhaal van, over muurtjes kijken en bruggen bouwen. 

Het Meetjeslands overleg personen met een beperking (MOPB) organiseert een intersectorale uitwisseling over de kansen en uitdagingen bij het organiseren van dagondersteuning voor personen met een beperking, kwetsbare burgers, jongvolwassenen, … 

Dagondersteuning anno 2020 organiseren, in de nieuwe zorgcontext met de invoering van de PersoonsVolgende Financiering (PVF) en RechtstreeksToegankelijke Hulp (RTH), vraagt een verruimde blik en flexibele aanpak.

Enkele inspirerende praktijkvoorbeelden:

 • Groen en gelukkig! Zorgboeren geven gasten alternatieve dagbesteding. Groene zorg is eigenlijk van alle tijden. Landbouwers namen altijd wel iemand die om een of andere reden wat zwakker was onder hun hoede. De zorgboerderijen zijn sinds de samenwerking met de zorgsector steeds beter georganiseerd.
 • Een raakvlak tussen de geestelijke gezondheidszorg en personen met een handicap. Het Project Jongvolwassenen van beschut wonen “De Wende” in Eeklo zet in de loop van 2018 en 2019 meer in op de begeleiding van jongvolwassenen met psychische problemen in specifieke woonvormen. Binnen deze begeleidingen wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van intersectorale samenwerking met organisaties uit de bijzondere jeugdzorg, VAPH , CAW en drugshulpverlening.  Dit initiatief loopt in samenwerking met de initiatieven voor beschut wonen ‘De Nieuwe Horizon’ in Melle en ‘ZAGAN’ in Gent.
 • OBRA|BAKEN vzw kreeg de ontwijde kerk van Kerkbrugge /Langerbrugge in erfpacht. Zij willen hier een ontmoetingsplek voor de buurt van maken – net zoals de kerk vroeger was. Het Buurpunt! is  nu in de experimentele fase. Ze willen samen met buurtbewoners werk maken van een dynamische en warme buurt. Ze willen dit doen via ontmoeting: de kerk als trefpunt om ideeën van / met en uit de buurt verder uitwerken en vorm geven. Cliënten kunnen het buurtpunt mee  helpen vorm geven én een actieve rol in de buurt spelen. Worden momenteel uitgewerkt: een tentoonstelling, korte-keten-initiatieven, een opruimactie, …
 • ….
Iedereen is het er over eens: kijken over de muren, ontschotten, maatschappelijke meerwaarde ontvouwen in de buurt, een antwoord in samenwerking creëren, creatief en vraaggestuurd werken.
Samenwerkende, ontschottende zorg over sectoren heen is onze toekomst. Kan dit?

Intersectoraal samenwerken: een begrip dat tegenwoordig zo vaak wordt gebruikt dat het een vanzelfsprekendheid lijkt. Maar is dit zo? Hoe begin je eraan? Hoe kan zo een samenwerking er uitzien?

We nodigen u  graag uit voor een infomoment en verkennend gesprek op,

Maandag 18 juni 2018
PROGRAMMA

Deel 1

 • 09u00 – 10u30     Afstemmingsoverleg Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) :

 INHOUD:         

 1. Info en recente regelgeving:
               – Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
               – Belangrijke elementen uit het Mozaïekbesluit 2
               – Trajectmatige ondersteuning in Trap 1 door gebruikersverenigingen
               – Privacy-regelgeving (GDPR)

2. Te verwachten evoluties
3.  Bewegingen in het ondersteuningslandschap
4. Kerncijfers: Terbeschikkingstellingen in 2018 & cijfers van de prioriteitenlijsten
5. Relevante evoluties in belendende sectoren en terugkoppeling lokaal sociaal beleid
6. Uitwisseling
7. Varia

Deel 2
 • 11u00 – 13u00      Regionale uitwisseling, kansen en uitdagingen nagaan.
 • 13u00                   Netwerkmoment
Tussen deel 1 en deel 2 kan u aansluiten of doorgaan.
Een gedetailleerder agenda volgt later.

LOCATIE

Stadskantoor Eeklo, Industrielaan 2
Er is een parking aanwezig.

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie, te mogen begroeten.

Inschrijven kan tot 11 juni 2018 via deze link

In samenwerking met:

Welzijnsnieuwsbrief Mei

In Het Meetjesland

Welzijn @ Meetjesland

Regionaal vormings- en ontmoetingsmoment voor iedereen werkzaam in de
Meetjeslandse Welzijns- en Gezondheidssector.

PersoonsVolgende Financiering (PVF)
Welke gevolgen heeft de persoonsvolgende financiering voor mij(n cliënten)?
Dinsdagnamiddag  29 mei 2018
13:15 Onthaal
13:30 PersoonsVolgende Financiering door Micheline de Gussem, VAPH
14:30 Voorstelling samenwerkingsverband GOMM door Katrijn de Causmaecker
15:00 Voorstelling De Vierklaver vzw door Jef Stroo, hoofd zorg en ondersteuning
15:30 Rondleiding in het dienstverleningscentrum De Triangel
16:00 Netwerkmoment met een drankje en hapje

Uitnodiging en inschrijving
————————————————————————–

Op vrijdag 25 mei organiseert Centrum voor Basiseducatie Leerpunt een opendeurdag in haar lesplaats in Eeklo.
Tijdens deze opendeurdag stellen zij hun aanbod, hun organisaties, medewerkers en cursisten graag voor aan doorverwijzers en de buren. Meer informatie

Wist je dat … 

4Hobo wint Prijs prof. dr. Anton Došen
4Hobo, de jongerenwerking van OBRA|BAKEN, heeft de eerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došen gewonnen. Zie bericht.
————————————————————————–

Data & Analyse Oost-Vlaanderen
Het voormalige Steunpunt Sociale Planning Oost-Vlaanderen is, na het wegvallen van de persoonsgebonden materie van de provincies, omgevormd tot Data & Analyse Oost-Vlaanderen. Zie website. Je kan hen contacteren via data.analyse@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 15
————————————————————————–
De acht Oost-Vlaamse Drugpunten namen het initiatief om, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en illegale Drugs (VAD), jongeren te bevragen via een online-survey over indrinken. Via deze link:  www.drugpunt.be/indrinken, vind je het onderzoeksrapport en de perstekst.
Voor verdere vragen kan je hen bereiken via de contactpersoon van het project, Mark Heremans, op het nummer 0473/65.65.94 of via mail op mark.heremans@drugpunt.be.
————————————————————————–
Aanvragen mogelijk voor een mandaat als casemanager Zorg en een erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten.
Vanaf 2 mei is het mogelijk om een aanvraag voor een mandaat als casemanager Zorg en een erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten in te dienen.
De elektronische formulieren hiervoor staan ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid.
Meer informatie voor het aanvragen van een mandaat als casemanager Zorg >
Meer informatie voor het aanvragen van een erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten >

Vorming/Event

Save the date: integraal werken op de eerstelijn
HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Zie de vooraankondiging.
————————————————————————–

Mis de Samenhuizendag niet
De Samenhuizendag geeft jou inkijk in unieke woonprojecten in Vlaanderen. Op zaterdag 19 en zondag 20 mei zijn diverse vooral cohousing- en cowonenprojecten te bezoeken, onder meer in Oostakker. Zie bericht.
————————————————————————–

Symposium De weg naar geïntegreerde zorg
Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen en Zorgnet Icuro organiseren op 25 mei 2018 een symposium over de weg naar geïntegreerde zorgMeer info en inschrijven
————————————————————————–

Infovoormiddag RADAR
RADAR, het netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen organiseert 2 informatievoormiddagen, namelijk op 29 mei en op 2 oktober. Zie uitnodiging.

Hoe willen we samen leven in 2050? Neem deel aan de dialoog: 8 juni 2018
Tijdens deze reflectie- en inspiratiedag van de beleidsdomeinen WVG (Welzijn, Volksgezondheid en gezin) en CJSM (Cultuur, jeugd, sport en media) komen burgers, beleidsmedewerkers, academici en middenveld samen om na te denken en in dialoog te gaan over de toekomst van ons ‘samen leven‘. Er zijn inspirerende sprekers en gesprekstafels rond de volgende thema’s: de reflecterende en duurzame samenleving, sociale cohesie, vermaatschappelijking, ‘health in all policies’ en de toekomst van ons zorgmodel. Meer informatie.

Oproep

Subsidie-oproep Huizen van het Kind
Op 1 maart lanceerde Vlaams minister Vandeurzen een nieuwe subsidie-oproep voor de Huizen van het Kind. Info over de oproep vind je hier. Oost-Vlaamse lokale besturen kunnen hiervoor een beroep doen op de Ondersteuningspool Huizen van het Kind Oost-Vlaanderen. Zie bericht.

——————————————————————————————————–
Oproep Delhaize Fonds: wijkprojecten met jongeren
Verenigingen kunnen projecten indienen tot 22 mei 2018 voor jongeren met een project om contacten tussen buren of samenhorigheid en solidariteit in hun wijk te verbeteren (Delhaize Fonds). Meer info

Gezondheid

Gezonde Buurt
Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde Buurt-aanbod van CM. Meer info

————————————————————————–

Veerkracht versterken? Dat doe je zo!
Themadag voor professionelen in teken van zelfzorg en versterken van de veerkracht.

20 juni 2018 – Lokaal Dienstencentrum t’ Fazantenhof – Lochristi – Meer info via deze link

Vacatures

 • CGG Eclips zoekt psychiater-verslavingsarts voor 19 uur per week. Zie vacature.
 • Den Dries zoekt een sociaal innovator. Zie vacature.
 • SINT JAN BAPTIST in Zelzate zoekt een maatschappelijk werker amplia regio 9 voor een tijdelijke job. zie vacature
 • Wijkcentrum de Kring zoekt een  projectmedewerker (schakelfiguur) (deeltijds – vervangingscontract). Zie vacature

 

Eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland

Beste netwerkpartner,

 

De eerste lijn is in verandering: minister Vandeurzen is volop aan het werken aan de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Die reorganisatie is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. In zijn beleidsnota kiest de minister voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal staat en vooral integraal benaderd wordt. De minister wil ook dat zorgverleners veel meer interprofessioneel samenwerken om een team te vormen rond de patiënt. Hij kiest eveneens voor een vereenvoudiging en versterking van de eerste lijn.

Algemene informatie over deze reorganisatie is terug te vinden op de website van het Agentschap zorg en gezondheid.

Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones: territoriaal afgebakende gebieden waarin de zorgaanbieders in de praktijk zullen samenwerken en worden aangestuurd door een zorgraad.

De aanvraag voor de Eerstelijnszone’s Oost- en West-Meetjesdland op te richten werd begin maart 2018 goedgekeurd.

De stuurgroep ‘reorganisatie eerstelijnszorg in Vlaanderen’ geeft toestemming om verder te werken aan deze eerstelijnszones.

U vindt hier de officiële beslissing:

De opmerkingen die werden geformuleerd in beide dossiers worden verder opgevolgd.

 

Ter informatie vindt u hieronder de persmededeling van minister Vandeurzen over de vorming van de eerstelijnszones.

 

PERSBERICHT VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

 

07/03/2018

 

Zorg- en hulpverleners in Vlaanderen verenigen zich in 60 eerstelijnszones

 

Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in één van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen.

 

 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De oprichting van de eerstelijnszones is een grote stap in de hervorming van de eerste lijn die we in 2016 zijn begonnen. De komende maanden zullen in elke zone de zorg- en welzijnsactoren elkaar beter leren kennen en afspraken beginnen maken. Het doel daarbij is het realiseren van optimale levenskwaliteit en autonomie voor personen met een zorg- of ondersteuningsnood. Daarom moet zorg en hulp gericht zijn op alle levensdomeinen.

 

De expertise zal in elke zone toenemen, dankzij het uitwisselen van kennis en doordat de zones ondersteund zullen worden door een centrale expertiseorganisatie, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Voor de Vlaming betekent dit betere zorg en meer betrokkenheid. Zijn eerstelijnszorg- of hulpverlener krijgt namelijk een ruimer zicht op welke oplossingen er voor zijn specifieke zorgvraag zijn. Daarbij wordt ook meer rekening gehouden met wat de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger zelf willen, kunnen en verwachten.”

 

Oprichting van eerstelijnszones

De eerstelijnshervorming heeft tot doel de zorg in de eerste lijn meer integraal te organiseren, met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger. Daarom werden eerstelijnszones in het leven geroepen. Die zones zijn de structuren die de integrale zorg op het lokale niveau zullen organiseren. Het zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners. Binnen zo’n zone moeten zorgverleners en lokale overheden elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerking en buurtzorg.

 

Begin juli 2017 werd een oproep voor de vorming van een eerstelijnszone verspreid naar het brede werkveld van de eerste lijn in Vlaanderen. Bij het agentschap Zorg en Gezondheid werden op 31 december 2017 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend. Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 49 projecten voor vorming van eerstelijnszones goedgekeurd. via deze link krijgt u een overzicht van welke gemeentes tot welke zone behoren. De gemeenten die nog niet tot een zone zijn toegetreden, zullen dat de komende maanden doen of nog eigen zones vormen. In totaal zullen er ongeveer 60 eerstelijnszones komen.

 

Ondersteuning en werking van de eerstelijnszones

Nu de zones zo goed als gevormd zijn, kunnen ze starten met het uittekenen van het inhoudelijk project voor en met de personen met een zorgnood. Daarvoor worden ze op verschillende manieren ondersteund:

ü  Transitiecoaches: 8 transitiecoaches hebben de opdracht gekregen om de lokale zorg- en hulpverleners en lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen in dit veranderingstraject. Ze hebben mee de eerstelijnszones gevormd en zullen er nu in elke zone voor zorgen dat er afspraken komen over samenwerking en doelstellingen.

ü  Personeel: de eerstelijnszones kunnen rekenen op de inzet van personeelsleden die nu al tewerkgesteld zijn door de samenwerkingsinitiatieven eerste lijn, de geïntegreerde diensten thuiszorg en de lokale multidisciplinaire netwerken.

ü  Subsidie per zone: elke goedgekeurde eerstelijnszone krijgt een projectsubsidie van 12.000 euro als werkingsbudget.

 

Transitiecoach Ruth Raes: “Een eerste stap in elke zone was dat de zorg- en hulpverleners elkaar leren kennen. De bruggen die in zo’n zone geslagen worden tussen zorg en welzijn, bijvoorbeeld tussen huisartsen en maatschappelijk werkers, zijn op zich al een grote winst in de zorg voor personen met een zorgnood. Nu staat elke eerstelijnszone voor de opdracht om te bepalen welke zorguitdagingen er in zijn regio zijn en hoe ze die het best gezamenlijk kunnen aanpakken. Om dan uiteindelijk voor elke persoon met een zorgnood die zich aanmeldt bij een eerstelijnszorgverlener, het beste zorgpad te kunnen uittekenen in overleg met die persoon. Twee pilootzones in de zone Dender en de zone Zuid-Oost Limburg, geven daarin het voorbeeld.”

 

Elke zone zal op termijn een Zorgraad oprichten met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheid. Die zorgraden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in elke zone te versterken.

 

De oprichting van de eerstelijnszones is een eerste realisatie in de hervorming van de eerste lijn. Heel wat andere projecten van die hervorming zullen de eerstelijnszones verder versterken. Zo wordt er een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn opgericht, een expertisecentrum dat de zones en zorgverleners zal ondersteunen met opleiding en advies. Voor personen die veel verschillende zorgverleners nodig hebben komt er een aanbod van zorgcoördinatie en casemanagement, voor wie een zorg- en ondersteuningsplan dient opgemaakt te worden, wordt ondersteuning voorzien.

Ondertussen werd ook het decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd waarbij met onder meer het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal maximaal wordt ingezet op de strijd tegen onderbescherming en toegankelijkheid van diensten en voorzieningen. Binnen de eerstelijnszones zal ook de ondersteuning van de ontwikkeling van dit geïntegreerd breed onthaal en het afstemmen van bovenlokale en lokale noden worden opgenomen.

 

 

 

Welzijn @ Meetjesland – PersoonsVolgende Financiering (PVF)

Welzijn @ Meetjesland !

Regionale vormings- en ontmoetingsmomenten voor iedereen werkzaam in de
Meetjeslandse Welzijns- en Gezondheidssector.

U mag deze uitnodiging verder verspreiden naar collega’s werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- en gezondheidssector.

PersoonVolgende Financiering (PVF)

Welke gevolgen heeft de persoonsvolgende financiering voor mij(n cliënten)?

Voortaan kunnen cliënten van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zelf bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. Dit heeft ook voor niet-handicapspecifieke organisaties (CAW, OCMW, GGZ, gezinszorg,…) grote gevolgen, zowel voor de hulpverleners als voor de cliënten met een beperking.

De Welzijn @ Meetjesland van 29 mei biedt praktijkgerichte info, handvaten en antwoorden op vragen als:

 • Welke mogelijkheden heb ik als hulpverlener?
 • Welke opties heeft de cliënt?
 • Welke stappen onderneem je (van vraagverheldering tot het aanvragen van hulp)?
 • Welke soorten hulp kan je wel/niet “inkopen” met de PVF?
 • Waar kan je terecht met vragen?

Wat mag je wel/niet verwachten ?

Je krijgt een handig overzicht, gericht op de dagelijkse praktijk. De studiedag richt zich niet tot de “specialisten ter zake” die het kleinste detail willen kennen. We richten ons eerder tot de hulpverleners en doorverwijzers die nood hebben aan praktijkgerichte basisinformatie.

  PROGRAMMA 

Dinsdag 29 mei 2018

13:15 Onthaal
13:30 PersoonsVolgende Financiering door Micheline de Gussem, VAPH
14:30 Voorstelling samenwerkingsverband GOMM door Katrijn de Causmaecker
15:00 Voorstelling De Vierklaver vzw door Jef Stroo, hoofd zorg en ondersteuning
15:30 Rondleiding in het dienstverleningscentrum De Triangel
16:00 Netwerkmoment met een drankje en hapje

LOCATIE

Dienstverleningscentrum De Triangel, Molendreef 16, 9920 Lovendegem.

Deelname is gratis, inschrijven verplicht via deze link.

in samenwerking met: