Regionieuws Oktober

Vooraankondiging

 • De werkgroep ouderenzorg binnen het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen – Oost-Vlaanderen organiseert op 24 november 2016 in het PAC ‘Het Zuid’ te Gent de studievoormiddag:
  Zoeken, vinden en houden van gemotiveerde werknemers in de ouderensector
  Op deze studiedag gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we als ouderensector medewerkers kunnen aantrekken en (behouden). Eerst worden er een aantal krachtige ‘good practices’ met initiatieven uit het werkveld gepresenteerd. Daarna zoomen we dieper in op de mogelijkheden binnen het medewerkersbeleid aan de hand van thematische workshops. Deze studievoormiddag kadert binnen de provinciale werking voor de Vlaamse campagne “ikgaervoor.be”.De officiële uitnodiging ontvangen jullie binnenkort. Noteer de datum alvast in jullie agenda!
  We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
 • Sociale Plattegrond 29 november 2016 Deze maal maken we je wegwijs in het hulpverleningsaanbod voor minderjarige asielzoekers met of zonder gezin. Vooraankondiging.

Interessante Events/ Vormingen

 • Sociale cohesie bij ouderen
  Het Provinciebestuur organiseert op maandag 17 oktober 2016 een info- en vormingsmoment voor de regio Meetjesland rond een actiemodel voor het ontwikkelen van projecten rond sociale cohesie bij ouderen. Deze projecten kunnen dan eventueel uitmonden in verdere actie-ontwikkeling voor 2017. zie uitnodiging
  De dag zou doorgaan op maandag 17 oktober van 10u tot 16u in het Steekhuis Heldenpark, Oostveld 91 te Eeklo
 • Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen nodigt u graag uit voor een vorming “samenwerken in netwerken” door prof. dr. Mark Leys op vrijdagvoormiddag 14 oktober in het Geuzenhuis te Gent. Deze vorming richt zich tot elke geïnteresseerde en gaat over fundamentele aspecten van het samenwerken in netwerkverband, organisatorische principes achter het bestuur, ‘governance’-modellen, mogelijke knelpunten en praktijkvoorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan bod: – Hoe een netwerk ontwerpen en structureren? – Hoe partners verbinden en engageren? – Het verschil tussen de overlegstructuren en netwerken. – Procesontwikkeling van een netwerk: hoe omgaan met hindernissen en obstakels? – Omgaan met het spanningsveld tussen “bottom-up”-processen en werken binnen het overheidskader. uitnodiging
 • GEPS (Gent Eeklo Psychose Samenwerking) organiseert een studienamiddag: “Zorg bieden in de realiteit van vandaag: participatie met grenzen”. Dit heeft plaats op vrijdag 21 oktober 2016 van 13u tot 17u30 en richt zich naar iedereen die op één of andere manier met psychotische kwetsbaarheid in aanraking komt. Folder en Affiche
 • In Vlaanderen zijn er al flink wat samenleesgroepen actief.
  In de regio Gent-Eeklo zijn er meerdere in Gent, maar ook in Merelbeke, in Evergem, in Zelzate.
  Wat is een samenleesgroep?  meer info
  Deze formule richt zich op verschillende doelgroepen: ze kan aangewend worden om mensen die doorgaans niet of weinig met literatuur in aanraking komen, te laten kennismaken met literatuur. Deze formule helpt mensen mondiger te worden, zich te uiten, kennis te maken met anderen… Een samenleesgroep kan bestaan uit een groep bibliotheekgebruikers, mensen in armoede, laaggeletterden, mensen met psychiatrische problemen, gevangenen, …We willen graag onze ervaring delen met andere op te starten groepen en geïnteresseerden in de regio. Daarom willen we verschillende mogelijke partners bijeenbrengen. We denken aan: bibliotheken, vrijwilligers, dienstencentra, verenigingen.  We komen samen op donderdag 20 oktober van 10u-12u op Vormingplus, Reigerstraat 8, Gent. Medewerkers van Vormingplus en ervaringsdeskundigen geven uitleg over hoe zo’n samenleesgroep werkt en laten je proeven van de gespreksvorm. inschrijven
 • Stad Eeklo en werkgroep suïcidepreventie Meetjesland stellen voor: Netwerkevent ‘Suïcidepreventie’ dat door gaat op donderdag 20 oktober 2016 van 12-15u.
  Het vindt plaats in CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo. uitnodiging
 • ‘Help, mijn patiënt wil meebeslissen!’
  Bruggen bouwen tussen patiënt en zorgverlener.

  Studienamiddag – donderdag 1 december 2016
  AZ Alma – campus sijsele
  Organisator: Zorgunie Meetjesland & Ommeland
  Vooraankondiging
 • De studiedag van Praatcafé Dementie gaat door op dinsdag 06 december 2016 van 13u30-16u30 in CC De Herbakker, P. De Nevestraat, 9900 Eeklo.
  Spreker is Dr. Michael Portzky die zal praten over hoe de hersenen veranderen bij het verouderen.
  – Wat is een ’normaal’ verouderingsproces, vergeten en dementie,
  – Toelichting bij clichés en vooroordelen
  – Gevolgen van het verouderende brein op veerkracht

  Uitnodiging

Info

 • RCGG is verhuisd! De vestigingen Holstraat en Keizersvest van het Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze – Eeklo – Gent zijn verhuisd naar Spellewerkstraat 21, 9030 Mariakerke. Zie bericht.

Regionieuws September

Interessante Events/Vormingen

 • Op 6 oktober komt er een vervolg op de succesvolle editie van “Te Gek!? Open geest”. Deze keer wordt het een muziektheater met Annelies Brosens (Laïs) en Axl Peleman.
  Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven vanaf 1 september via het inschrijvingsformulier op de website: www.psyeeklo.be + meer info
  Praktisch: 6 oktober 2016 om 19u30 op de campus PC Sint-Jan te Eeklo
  Kostprijs: € 5,00 voor mensen zonder Komuit-pas, €1,25 voor mensen met Komuit-pas en €3,50 per persoon voor groepen vanaf 10 personen
 • Wist u dat er in onze regio schatten aan expertise “verborgen” zitten bij partners die kinderen en jongeren, thuis en/of op school ondersteunen? In het Huis van het Kind – Eeklo (vestiging Gezondheidscentrum) kan je deze schatten “ontdekken” ! We connecteren en ontsluiten deze expertise naar iedereen via ons project de Schatkamer. In het Gezondheidscentrum willen we met dit Huis van het Kind-project, een “open leercentrum” rond ondersteuningsnoden thuis en op school, verder uitbouwen.
  Op 13 oktober 2016 openen we officieel die Schatkamer. Deze feestelijke opening gaat gepaard met een opendeurdag waarbij een aantal van de partners hun mooiste schatten in introductiesessies of lezingen delen. Meer info
 • Studienamiddag: “Hulmiddelen bij personen met dementie” op 3 oktober 2016.  meer info

  Diepgaande vierdaagse rond dementie. meer info

 • Het 2e Forum van de patiënt en de mantelzorger’ gaat door op zaterdag 24 september 2016, doorlopend van 10u. tot 17u. in het  ICC Gent, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent.
  Inschrijven kan tot en met 19 september 2016.
 • SEL Gent en het Pakt slaan terug de handen in elkaar om sessies ‘intersectorale intervisie rond de GGZ’ in het Meetjesland te organiseren. meer info
 • Sociale cohesie bij ouderen
  Het Provinciebestuur organiseert op maandag 17 oktober een info- en vormingsmoment voor de regio Meetjesland rond een actiemodel voor het ontwikkelen van projecten rond sociale cohesie bij ouderen, dat dan eventueel moet uitmonden in verdere actie-ontwikkeling 2017. zie uitnodiging
  De dag zou doorgaan op maandag 17 oktober van 10u tot 16u in het Steekhuis Heldenpark, Oostveld 91 te Eeklo
 • De studiedag van Praatcafé Dementie gaat door op dinsdag 06 december 2016 van 13u30-16u30 in CC De Herbakker, P. De Nevestraat, 9900 Eeklo.
  Spreker is Dr. Michael Portzky die zal praten over hoe de hersenen veranderen bij het verouderen.
  – Wat is een ’normaal’ verouderingsproces, vergeten en dementie,
  – Toelichting bij clichés en vooroordelen
  – Gevolgen van het verouderende brein op veerkracht

  Uitnodiging

Info

 • Familiezorg O-Vl. zorgt voor jonge mensen met dementie
  DVC Ter Motte – nieuw dagverzorgingscentrum in Poesele (Nevele)
  Dagverzorgingscentrum (DVC) Ter Motte is een kleinschalig zorgproject dat uitkomst biedt voor jonge mensen met dementie. Door de persoonsgerichte benadering op een unieke locatie wordt, met respect voor hun zelfstandigheid, ondersteuning en kracht geboden aan mensen die zich in deze dagopvang thuis voelen. Het DVC biedt informatie, advies en begeleiding voor betrokkenen en hun omgeving. Meer info
 • Groepsaanbod CGG Eclips niet begeleide minderjarigen
  CGG Eclips heeft een groepsaanbod voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uitgewerkt. Het aanbod sluit aan bij het Mind-Spring Junior programma. De eerste groep start in september. Meer info

Projectoproep

 • Onthaal en integratie van vluchtelingen: burgers in actie
  De asielcrisis in 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een oproep. Indienen tot 6 oktober.
 • Dit najaar wordt het project Bewegen op Verwijzing gelanceerd Dankzij dit project kunnen huisartsen en andere zorgverstrekkers binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of de ‘BOV-coach’.
  Lokale besturen en andere lokale organisaties die in hun gemeente een BOV-coach ter beschikking willen stellen kunnen onder begeleiding van het Logo een dossier indienen. Belangrijk is dat er slechts 1 dossier per kleinstedelijke zorgregio kan ingediend worden. Daarom organiseert Logo Gezond+ samen met de LMN’s Oost-Meetjesland en West-Meetjesland een infomoment over Bewegen op Verwijzing. Dit met als doel om meer informatie te verschaffen over het project en te polsen naar mogelijke interesse bij de gemeenten en organisaties binnen de kleinstedelijke zorgregio Eeklo. Zo kunnen we met alle geïnteresseerde gemeenten een gezamenlijk dossier indienen.

  Bekijk hier de PROJECTFICHE

  WANNEER: dinsdag 4 oktober van 12 tot 14u

  WAAR: Stadskantoor Eeklo (Industrielaan 2, 9900 Eeklo)

  Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het inschrijvingsformulier.

  Verder zal tijdens dit overlegmoment het concept ‘Beweegzoeker’ toegelicht worden. De beweegzoeker heeft als doel het bestaande beweeg- en sportaanbod te bundelen en toegankelijk te maken voor zowel eindgebruiker als doorverwijzer.

  Meer info over BOV kan u vinden in bijlage of op www.bewegenopverwijzing.be.

Vacature

 • Een vacature voor de functie van maatschappelijk werker in vervangingsovereenkomst.
  Ken je iemand die aan de gevraagde vereisten voldoet, bezorg hem/haar dan zeker deze vacature!
  Bekijk vacature

Welzijn @ Meetjesland : Jeugdhulp in het Meetjesland

 

park-1188103_960_720

Jeugdhulp in het Meetjesland 

Bekijk hier de ppt-presentatie 

Inhoud

 • De evoluties in de jeugdhulpverlening en de ontwikkelingen die elkaar de laatste jaren in een sneltempo opvolgen.
 • Hoe werkt de Integrale jeugdhulp vandaag?
 • Hoe is vzw Blij Leven omgevormd naar MFC* Meetjesland?
 • De huidige werking van het MFC Meetjesland.

* Multi Functioneel Centrum

      PROGRAMMA 

22 september 2016
13:00 Onthaal
13:30 Actualiteit: Jeugdhulp in het Meetjesland
14:30 rondleiding: nieuwe locatie MFC Meetjesland
15:00 Netwerkmoment met een drankje en hapje

We sluiten het netwerkmoment af om 15:30 zodat de jongeren in alle rust naar de voorziening kunnen komen.
LOCATIE
MFC Meetjesland – Berg 8 9950 Waarschoot

Meetjeslandse Groeten,

Jan Matthys | Coördinator Wijkcentrum De Kring
Koen Geirnaert | Coördinator Lokaal Sociaal Beleid OCMW Eeklo
Sophie Goethals | Coördinator Regionaal WelzijnsOverleg Meetjesland

Met steun van:

partnersOost-vlaanderen_klein

Vormingsattesten zullen beschikbaar zijn.
Als u wenst dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar rwom@meetjesland.be

 

Regionieuws juli

Info

 • Integratie via werk’ is rode draad in vluchtelingenplan van VDAB

Werk hebben is een grote stimulans voor integratie. Het vluchtelingenprogramma van VDAB richt zich dan ook prioritair op een snelle activering. Nieuwkomers waarvan wordt ingeschat dat ze snel kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, hoeven niet te wachten op andere integratie-initiatieven. Uiteraard blijft het de bedoeling om Nederlands te leren als omgangstaal, maar het hoeft niet “eerst Nederlands leren en dan pas begeleiding/opleiding krijgen” te zijn.

Samen sterk
Om alles in goede banen te leiden bouwt VDAB aan goede structurele samenwerkingsafspraken met zijn partners. Het gaat dan niet alleen over lokale besturen en OCMW’s, Agentschappen Inburgering en Integratie en Fedasil, maar ook over opleidingspartners en partners in de begeleiding. Met z’n allen werken aan een ‘geïntegreerd traject naar werk’ is essentieel voor VDAB.

Maatwerk en ondersteuning op de werkvloer
Verder zet VDAB in op maatwerk en breidt de dienst werkplekleren tijdens de opleiding uit. Werkgevers die bereid zijn om nieuwkomers met een geringe kennis van het Nederlands in dienst te nemen, kunnen rekenen op ondersteuning zoals taalcoaching (Nederlands op de werkvloer), werkplekleren, jobcoaching en nazorg.

Geen positieve discriminatie
Het vluchtelingenprogramma komt er naar aanleiding van de verhoogde instroom van vluchtelingen in Vlaanderen. Er is echter geen sprake van positieve discriminatie. Het programma is er voor alle anderstaligen, ongeacht hun statuut. Het is een van de vele programma’s, waarbij VDAB extra kansen wil scheppen voor groepen waarbij sprake is van gelijke geschiktheid, maar bestaande ongelijkheid.

Meer info op vdab.be/vluchtelingen en persartikel

Elke welzijnsorganisatie of – dienst staat vermeld in de sociale kaart, aan de hand van een organisatiefiche. In deze fiche vindt iedereen de basisgegevens terug van elke organisatie, zoals het adres, openingsuren, het aanbod, doelgroep… Is uw organisatie recent verhuisd, of zijn de openingsuren of contactgegevens veranderd…? Is de fiche dan nog wel actueel?
Ga naar de sociale kaart en kijk het na! Indien een fiche aangepast dient te worden, laat het dan weten op www.desocialekaart.be via ‘wijzigingen suggereren’. Elke organisatie heeft ook een fichebeheerder, die de wijzigingen zelf kan aanbrengen in de organisatiefiche.  Voor meer info, rwom@meetjesland.be of 0475/76 23 90.

 • Samen veerkrachtig tijdens de week van de geestelijke gezondheid                                                                                                                                         
  Als lokaal bestuur, vereniging of organisatie kan je werken aan de veerkracht van anderen.  Tijdens de week van de geestelijke gezondheid van 10 tot 17 oktober kan je het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de verf zetten. Organiseer daarom een actie voor een specifieke doelgroep naar keuze of publiceer een artikel. Bestel tijdig je materiaal via de webshop van het Logo of via de VVGG. Je actie wordt bekend gemaakt via de website www.samenveerkrachtig.be en www.fitinjehoofd.be. Geef ons dus gerust alle informatie door.Een volledig overzicht vind je hier.

Hulpverleningsaanbod en -diensten

Zorgprogramma Crisis Kinderen en Jongeren

Zorgprogramma Crisis van het Oost-Vlaams Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.
Meer informatie vind je hier.

Projectoproep

 • Projectoproep: volkstuinprojecten voor en met jongeren en welzijnssector (31/08)

Minister Schauvliege trekt dit jaar 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen, met speciale aandacht voor jongeren en de welzijnssector. De klemtoon ligt op duurzame projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. De projectmiddelen kunnen dienen om een bestaande volkstuin uit te breiden of om een nieuwe tuin aan te leggen. Projectvoorstellen zijn welkom tot en met 31 augustus bij de Vlaamse Landmaatschappij.  Meer informatie over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria vindt u hier

 • Projectoproep tot 31/08 : experimentele woonprojecten

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe projectsubsidie gelanceerd voor experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Projecten die te maken hebben met meegroeiwonen,
gemeenschappelijk wonen, aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen en
leefbare en duurzame wijken komen in aanmerking. Voor de volledige info, vindt u hier het reglement en de projectaanvraag. De aanvraag van subsidie moet vóór 1 september ingediend zijn.

 • Projectoproep tot 6/10: onthaal en integratie van vluchtelingen – burgers in actie

De asielcrisis van 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking ten aanzien van de vluchtelingen. Vele burgers wilden hen opzoeken en/of helpen, niet alleen om hen op te vangen maar ook hun integratie in onze samenleving mogelijk te maken van zodra ze de opvangcentra verlaten. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep. Verenigingen actief op het domein van integratie en migratie kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in partnerschap met lokale besturen. Lokale besturen kunnen zelf geen aanvraag doen. Meer info.

 • Dit najaar wordt het project Bewegen op Verwijzing gelanceerd

Dankzij dit project kunnen huisartsen en andere zorgverstrekkers binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of de ‘BOV-coach’.
Lokale besturen en andere lokale organisaties die in hun gemeente een BOV-coach ter beschikking willen stellen kunnen onder begeleiding van het Logo een dossier indienen. Belangrijk is dat er slechts 1 dossier per kleinstedelijke zorgregio kan ingediend worden. Daarom organiseert Logo Gezond+ samen met de LMN’s Oost-Meetjesland en West-Meetjesland een infomoment over Bewegen op Verwijzing. Dit met als doel om meer informatie te verschaffen over het project en te polsen naar mogelijke interesse bij de gemeenten en organisaties binnen de kleinstedelijke zorgregio Eeklo. Zo kunnen we met alle geïnteresseerde gemeenten een gezamenlijk dossier indienen.

Bekijk hier de PROJECTFICHE

WANNEER: dinsdag 4 oktober van 12 tot 14u

WAAR: Stadskantoor Eeklo (Industrielaan 2, 9900 Eeklo)

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het inschrijvingsformulier.

Verder zal tijdens dit overlegmoment het concept ‘Beweegzoeker’ toegelicht worden. De beweegzoeker heeft als doel het bestaande beweeg- en sportaanbod te bundelen en toegankelijk te maken voor zowel eindgebruiker als doorverwijzer.

Meer info over BOV kan u vinden in bijlage of op www.bewegenopverwijzing.be.

Interessante Events / vormingen 

Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen. Voor het 3de jaar op rij organiseert IN-Gent in samenwerking met Universiteit Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen.  Zie folder en informatiesessies (juni-oktober 2016) daarover.

Trainingen verontrusting najaar 2016
In het najaar organiseert het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp verschillende trainingssessies, gericht op expertiseontwikkeling van individuele hulpverleners in het handelen op het moment dat men ernstig verontrust is. Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op deze trainingen. Zie uitnodiging.

VRIJETIJDS – ZOEKTOCHT – Woensdag 24 augustus 2016
Ter gelegenheid van de start van het nieuwe KomUitPas-seizoen kan je deelnemen aan de eerste vrijetijds-zoektocht in Eeklo! Ga langs bij verschillende vrijetijdsdiensten, doe een opdracht en verdien een
beloning. Als je alle vragen van de zoektocht juist oplost, maak je kans op een mooie prijs! meer info

Vacatures

 

Regionieuws Juni

Nieuwe vacature (ook zichtbaar in menu: nieuws – vacatures)

 • De Kringwinkel Meetjesland wil zijn team versterken met een teambegeleider/winkelbediende. Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Voor de vervollediging van haar werking werft Habbekrats, in het kader van de Rode Neuzen Actie, nieuwe medewerkers aan:
  Pedagogisch geschoolde krachten (Minimaal bacheloropleiding pedagogie, psychologie,lerarenopleiding…) Voor snelle indiensttreding

Welzijn @ Meetjesland !

Via de website: rwom.be kan je de volledige inhoud van de welzijn@Meetjesland: sociale tewerkstelling in het Meetjesland raadplegen en de foto’s bekijken.

Interessante Events / vormingen 

 • Op 23 juni 2016 organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in samenwerking met de erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers, een provinciale mantelzorgdag.
  uitnodiging
 • Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft zopas zijn onderzoek naar de kwaliteit van het A-document gefinaliseerd. Dat rapport zal – samen met de reacties van enkele geprivilegieerde contactpersoon-aanmelders bij de ITP – worden voorgesteld in Brussel op 15 juni a.s. in de voormiddag. Er komt ook een reflectie vanuit wetenschappelijke hoek. Het sluitstuk bestaat uit een reactie van de overheid op de bevindingen van het Kwaliteitscentrum. inschrijven 
 • Ben je tewerkgesteld in de sociale sector in de meest ruime zin van het woord (gezondheidszorg, sociale economie, opleidingscentrum, tewerkstellingsdienst,…)?
  Heb je een idee om met Franse en eventueel Waalse partners grensoverschrijdend samen te werken en heb je nood aan financiële ondersteuning?
  Dan ben je van harte welkom op de infosessie specifiek gericht op de sociale prioriteit van het Interreg programma  Dinsdag 14 juni van 9.00 uur tot 12.15 uur

Vacatures

 • 1 Medewerker D.O.P. O.VL. (M/V) regio Gent voor onmiddellijke indiensttreding vacature
 • Netwerkcoördinator zorgunie Meetjesland en Ommeland vacature
 • Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen zoekt medewerkers voor het +punt vacature
 • TOPunt zoekt een beleidsondersteuner TOPunt is het netoverschrijdend samenwerkingsverband van de drie Gentse CLB’s en zoekt een deeltijds beleidsondersteuner. Zie vacature. Solliciteren voor 13 juni.
 • CM Midden-Vlaanderen heeft een vacature voor buurtopbouwwerker.
 • een vacature bij de Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland, specifiek voor de sector ‘welzijn & gezondheid’. Leader zoekt een kandidaat  uit de private sector.
  Het betreft een onbezoldigde functie die een engagement van enkele vergaderingen per jaar vereist. Meer info

Assenede netwerkt rond dementie

Assenede netwerkt rond dementie

Bekijk hier het verslag van dit kleinschalig netwerkmoment en de sfeerbeelden!


Een initiatie van een samenwerkingsverband die heeft nagedacht over kleinschalige intersectorale samenwerking rond nabije zorg.
Doel is het uitbouwen van een netwerk om zicht te krijgen op wat elke organisatie doet en welke informatie ze aan de cliënt en haar omgeving geeft.
We vragen elke organisatie om (minstens)  met 2 personen te komen.
Wie: Elke welzijnswerker die werkt met, voor of samen met iemand met dementie of zijn familie en werkzaam is in Assenede

Uiteraard mag u deze uitnodiging verder verspreiden bij uw collega's.

Programma

10 juni 2016

9u00      Onthaal
9u30      Reminiscentie door Herlinde Dely (kennispunt Mantelzorg - Howest)
10u30    Netwerktafels
11u30     Netwerkmoment met broodjeslunch

Locatie

Gemeenschapscentrum de Bijenkorf
Sportstraat 4 - Assenede

Deelname is gratis, inschrijven verplicht

Inhoud

Ze kunnen zich vaak de naam van hun meester uit de lagere school herinneren, maar weten niet meer wie ze gisteren op de koffie kregen.
Voor wie iemand met dementie verzorgt of in zijn omgeving heeft, klinkt de uitspraak erg herkenbaar. Mensen met dementie vergeten veel. Maar terzelfdertijd lijken sommige dingen in hun geheugen gebeiteld.
Het boek ‘De schat van je leven’ neemt mantelzorgers en professionele zorgverleners mee in de belevingswereld van iemand met dementie. Dit aan de hand van reminiscentie, het ophalen van herinneringen.
Auteur Herlinde Dely (Kennispunt Mantelzorg – Howest) licht het concept toe en biedt concrete handvaten om het levensverhaal in het dagelijks leven te verwerven.
Hoe lees je mensen met dementie voor? Waarom is muziek zo belangrijk? …?

Sfeerbeelden:

Event Sociale tewerkstelling in het Meetjesland

Welzijn @ Meetjesland


Sociale tewerkstelling in het Meetjesland
Het maatwerk is geschorst, de sociale economie bedrijven in de streek draaien op volle toeren.

Hoe zit dat nu met het maatwerk?
Bestaan beschutte- en sociale werkplaatsen terug?
Welke doelgroepen worden vandaag tewerkgesteld en voor welke functies?
Zijn er vandaag openstaande vacatures? Wie kunnen we doorverwijzen?
Hoe blijven we op de hoogte van de vele wijzigingen in de nabije toekomst?

Met een voorstelling van: De Kringwinkel Meetjesland, Merlijn Marketeer, Revam, Pro Natura en Groep Intro

27 MEI 2016

14:00      Onthaal
14:30      Actualiteit: Sociale economie in het Meetjesland
16:00      Netwerkmoment met een drankje en rondleiding: uitbreiding van De Kringwinkel Eeklo

LOCATIE

De Kringwinkel Eeklo   

Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo

Regionieuws mei

De Vierklaver is gestart met een nieuw project: ‘Individuele ondersteuning’.

Personen met een (vermoeden van een) beperking wonende in de regio Meetjesland kunnen bij ons terecht met hun vragen.
Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen

Meer info

Het vrijetijdspunt van Wijkcentrum De Kring wordt een Rap op Stap-kantoor.

Daar kan iedereen met een laag inkomen terecht voor meer informatie en een aanbod van goedkopere vakanties, uitstappen, vrijetijdsactiviteiten, sport…
We vieren dat op vrijdag 20 mei met een vakantie- en vrijetijdsmarkt en sluiten af met een officieel moment en receptie. Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen zal er een woordje voorzien worden door gedeputeerde Eddy Couckuyt.

Iedereen is welkom, zowel mensen met een laag inkomen als welzijnswerkers.

Meer info

huisvanhetkindHuis van het Kind biedt interactieve vormingen en workshops aan voor kinderen en ouders

Het provinciebestuur biedt dit jaar aan Oost-Vlaamse gemeenten (ongesubsidieerd) Huis van het Kind een aantal interactieve vormingen en workshops aan voor kinderen en ouders.

Het aanbod (zie bijlage) beslaat een ruime waaier aan thema’s die allemaal te maken hebben met het opvoeden van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Het is een interactief aanbod met ruimte om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
De vormingen en activiteiten worden begeleid door vormingsmedewerkers van VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang. De medewerkers zijn deskundigen in hun vak en ervaren in het werken met groepen.
Het provinciebestuur staat in voor de vergoeding van de begeleiders. De gemeente zelf zorgt voor de locatie, logistiek, bekendmaking en ontmoetingsmogelijkheid achteraf. Dat laatste vinden we bijzonder belangrijk, aangezien de informele babbel nadien zeker even waardevol is als de activiteit zelf.

Elke gemeente zonder gesubsidieerd Huis van het Kind krijgt de mogelijkheid om in te tekenen op 1 activiteit. Aanvragen moeten binnen zijn voor 30 mei 2016.

Wees er snel bij want het aanbod is beperkt!

Regionieuws april

ouderwordeninjebuurtWijkcentrum De Kring start met een nieuw project: ‘Ouder worden in je buurt’.

Het initiatief bestaat uit 6 opeenvolgende sessies op woensdagvoormiddag, vanaf 11 mei as.  De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt mee dit initiatief.

Deelname is gratis.
Meer info 

Nieuwe dienstverlening: levenslang wonen voor senioren

Wil jij ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Een aantal aanpassingen aan je woning kunnen dat mogelijk maken. Om je daarbij te helpen starten we het project woningaanpassing voor senioren.

Meer informatie

Voor kwetsbare gezinnen is het niet evident om hun afval goed te beheren.


SOM vzw (Samenlevingsopbouw Meetjesland) en Ecolife vzw willen begeleiders van kwetsbare gezinnen ondersteunen om hun cliënten goed te informeren en sensibiliseren om hun afval op een goede manier te sorteren en te verwijderen.
Meer informatie