Voorstelling zorgpad op 10 maart 2020

Zorgcontinuïteit is één van de belangrijkste knelpunten in de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Vaak is de zorg voor de suïcidale jongere niet goed op elkaar afgestemd en is er een gebrek aan doorstroming van informatie en aan opvolging van personen.

In de regio Meetjesland sloegen verschillende hulpverlenende instanties de handen in elkaar om tot samenwerking en afspraken te komen. We zijn gekomen tot duidelijke afspraken over de zorg die aangeboden wordt, rekening houdend met ieders kerncompetenties. Het resultaat is te lezen in de handleiding en de netwerkkaart. Dit alles werd voor een publiek van 120 hulpverleners op 10 maart voorgesteld in AZ Alma . Er werd ook een engagementsverklaring ondertekend door de deelnemende organisaties. Deze zijn: AZ Alma, RCGG, CAW/JAC Oost-Vlaanderen, RADAR crisis, VCLB Meetjesland, CLB GO! Deinze- Eeklo, Politie Meetjesland Centrum en de Suïcidepreventiewerking van de CGG.

Benieuwd naar het resultaat?

Klik hier om de netwerkkaart te bekijken

klik hier om de handleiding te bekijken