In verschillende regio’s zijn er al zorgpaden voor volwassen suïcidepogers: Meetjesland, Deinze, Vlaamse Ardennen. In Deinze is er ook een zorgpad voor kinderen en jongeren. Deze good practice wordt uitgerold  in het Meetjesland.

 

Wat is een zorgpad/zorgnetwerk
● Methodiek om de verschillende stappen in de opvang en zorg van bepaalde hulpvrager binnen bepaalde regio op elkaar af te stemmen en systematisch op te volgen en te evalueren
● Samenwerking tussen 1e, 2de en 3de lijn

 

 Effecten/doelstellingen
● Verhoogt de zorgcontinuïteit
● Kan de kans op recidive verkleinen
● Stijging van kennis, attitude en gevoel van competentie bij hulpverleners
● Samenwerking versterken tussen HV-instanties
● Hoge tevredenheid over de opvang bij patiënten
● Drempel verlagen naar professionele HV

 

Contactpersoon: Karen Dewaele, Suïcidepreventiewerker regio Gent-Eeklo-Deinze en coördinator vluchtelingen CGG Eclips