Regionaal zorgpad suïcidepreventie voor kinderen en jongeren

In verschillende regio’s zijn er al zorgpaden voor volwassen suïcidepogers: Meetjesland, Deinze, Vlaamse Ardennen. In Deinze is er ook een zorgpad voor kinderen en jongeren. Deze good practice wordt uitgerold  in het Meetjesland.

 

Wat is een zorgpad/zorgnetwerk?
● Methodiek om de verschillende stappen in de opvang en zorg van een bepaalde hulpvrager binnen een bepaalde regio op elkaar af te stemmen en systematisch op te volgen en te evalueren
● Samenwerking tussen 1e, 2de en 3de lijn

 

 Effecten/doelstellingen
● Verhoogt de zorgcontinuïteit
● Kan de kans op recidive verkleinen
● Stijging van kennis, attitude en gevoel van competentie bij hulpverleners
● Samenwerking versterken tussen HV-instanties
● Hoge tevredenheid over de opvang bij patiënten
● Drempel verlagen naar professionele HV

 

Contactpersoon: Karen Dewaele, Suïcidepreventiewerker regio Gent-Eeklo-Deinze en coördinator vluchtelingen CGG Eclips