Mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid:

De inhoudelijke werking van het RWOM wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van verschillende welzijn- en gezondheidssectoren.
Dit intersectoraal overleg vormt het bestuur van een RWOM.

Eigenschappen:

  • Klankbord en aansturing
  • Inhoudelijke know how/ expertise
  • Regionaal draagvlak
  • Hefboom en dialoog binnen het welzijnslandschap
  • Actief betrokken op terrein

Samenstelling

Koen Lefevre Sector Geestelijke Gezondheid
Jan Depestele Sector Ziekenhuizen
Joris Rombaut Sector Residentiële ouderenzorg
Nico De Pauw Sector Kinderen, Jeugd en Gezinnen
Dirk Van Hoye Sector Gezondheid & thuiszorg
Karin Van Maldergem Sector Algemene sociale dienstverlening
Tom Walgraeve Sector Vorming & Onderwijs
Jef Stroo Sector Personen met een beperking
Letticia De Sutter Sector Gezondheidspromotie
Linda Turpyn  OCMW ‘s - Welzijnsband Meetjesland
Maarten Quintelier  Sector Wonen
Griet De Paepe  Coördinator Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland