Doelstelling

Arbeidszorg voorziet tewerkstelling voor mensen die geen werk vinden in het gewone en het beschermde tewerkstellingscircuit. Het gaat onder andere over mensen met een maatschappelijke achterstelling, een sociale, fysieke of mentale handicap of een psychiatrische problematiek. Zij kunnen met behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan hun mogelijkheden en beperkingen.

Via de organisatie van het Regionaal Netwerk Arbeidszorg wil het RWO de kwalitatieve toepassing van arbeidszorg stimuleren over de sectoren heen, alsook samenhang en continuïteit bevorderen binnen de regio.

Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg is een forum voor:

  • informatiedoorstroming
  • ervaringsuitwisseling
  • deskundigheidsbevordering
  • zorgafstemming
  • onderlinge samenwerking
  • linken met andere sectoren

Samenstelling

Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent – Meetjesland is samengesteld uit vertegenwoordigers van  erkende arbeidszorginitiatieven uit de regio Gent – Meetjesland, GTB Oost-Vlaanderen, Regionaal Welzijnsoverleg Gent, Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Een overzicht van de arbeidszorginitiatieven in de regio Gent & Meetjesland vind je hier

 

Meer info