Deze stuurgroep dient ter afstemming van het aanbod ‘integrale jeugdhulp’ tussen de actoren in het werkveld. De sector is in verandering en organisaties proberen zich te organiseren op deze vergaderingen. Meer algemene info en info rond het aanbod is terug te vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.(http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/jeugdwelzijn/jeugdhulp/index.cfm)

Voorzitter IJH netwerkoverleg: Alain slock