Door RTH aan te bieden binnen een samenwerkingsverband van alle VAPH voorzieningen in de regio Meetjesland, waarbij alle sectoren maximaal betrokken worden, beoogt de stuurgroep een uniform aanbod over heel de provincie Oost-Vlaanderen.
Ze garanderen dat alle modules aangeboden worden en respecteren de werkafspraken die gemaakt worden in het penhoudersoverleg, geconcretiseerd in
de afsprakennota. De stuurgroep RTH Meetjesland zet de expertise van iedere betrokken dienst maximaal in en streeft een lerend netwerk te zijn waar kennis, expertise en ervaring gedeeld wordt.

Voorzitter: Katrien Windey