Doelstelling

Het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg (SubROG) streeft naar een optimale afstemming van het regionale zorgaanbod op de zorgvragen van personen met een handicap.

Het overlegplatform wil een bijdrage leveren op volgende terreinen:

  • Het stimuleren en adviseren van lokale besturen i.f.v  een inclusief beleid voor personen met een beperking.
  • Het realiseren van (inter)sectorale samenwerking om tegemoet te komen aan de specifieke noden van personen met een beperking
  • Het signaleren van hiaten en knelpunten in het zorgaanbod ten aanzien van bevoegde diensten en beleidsniveaus.

Samenstelling

Het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg (SubROG) is een overlegplatform waarin vertegenwoordigers zetelen van

  • Gebruikersverenigingen, waaronder FOVIG en Inclusie Vlaanderen
  • Verwijzers:, de erkende multidisciplinaire teams, waaronder  de mutualiteiten, de centra voor leerlingenbegeleiding, psychiatrische en algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra
  • Voorzieningen: de ambulante en residentiële zorgverstrekkers, erkend door het VAPH
  • Coördinatiepunt Handicap provinciebestuur Oost-Vlaanderen, ROG, VAPH, RWOM

Meer info

Voor meer informatie over het SubRegionaal Overleg Gehandicaptenzorg Meetjesland kunt u terecht bij de voorzitter: Guido Jacobs